12 januari 2012

Vad har vi att vänta av FM 2012?


Det kommer sannolikt att bli ett händelserikt år 2012 vi nu står inför.

Försvarsmakten  kommer inom en mycket snar framtid, redan i februari, att släppa den omtalade omstruktureringsordern. Enligt uppgifter från HKV och Jan Salestrand måste 100-tals personer inom FM att sägas upp. En uppfattning som självklart officersförbundet inte delar, då man anser att det finns andra verktyg för att fasa ut anställda som har nära till pension o.s.v.

För den som funderat i termer av eventuella förbandsnedläggningar i nuvarande skede så är detta inte att vänta, då detta kräver ett politiskt beslut. Men faktum är att många anställda inom FM kommer att anses som övertaliga om någon månad. Magkänslan säger att detta inte kommer att drabba marinen nämnvärt då man redan i dag lider av stora vakanser på de flesta håll. Men man ska dock aldrig vara helt säker.

Ytterligare en detalj som kan vara värt att nämna i detta sammanhang är det faktum att FM genom informationsdirektören Erik Lagersten gått ut och meddelat att kadetter ur officersprogrammet OP 09-12 inte behöver vara oroliga för huruvida de kommer att bli anställda efter examen i sommar, något som "någon inom FM" tidigare höjt ett varningens finger för. Lagersten meddelar kadetterna att FM avsikt är att de skall anställas. (För övrigt mycket föredömligt av Lagersten att ta tag i denna fråga.)

Då kommer man osökt in på frågan om hur FM enligt gällande regler och lagar ska kunna anställa nya medarbetare samtidigt som andra inom FM enligt Salestrand kommer att sägas upp på grund av arbetsbrist? Detta försökte man redan med i samband med FB 04, vilket även då skapade oro bland kadetter. Hur det gick då vet vi. För den som glömt kan läsa en debattartikel i DN från 2004 där ÖB bl.a. skrev följande ord.


På svensk arbetsmarknad gäller principen att den som är senast anställd är den som först skall sluta om personal behöver sägas upp. Strikt tillämpad på Försvarsmakten innebär principen att det är de yngsta truppofficerarna som sparkas ut medan de äldre administratörerna får stanna kvar. De personalminskningar som måste ske kan – om de inte sker spontant och frivilligt – i dag bara åstadkommas genom en kombination av rekryteringsstopp och uppsägning av de senast anställda – det vill säga just den officerskategori som insatsorganisationen har störst behov av.
I våras tvingades jag fatta beslutet att ställa in utbildningen av årets aspirantkull. I boken kallar jag det ”mitt mest korkade beslut”, men de ekonomiska och arbetsrättsliga realiteterna gav mig inget val. Det krävs inte mycket eftertanke för att inse att sådana åtgärder är förödande för Försvarsmaktens förmåga att lösa grundläggande uppgifter.

Frågan är då om de arbetsrättsliga realiteterna har ändrats sedan 2004 då ÖB skrev detta?


Vidare har officersförbundet i veckan presenterat en egen utredning när man tydligt pekar på hur underfinansierad den svenska försvarsmakten är, och framför allt kommer att vara inom några år. Man har i beräkningarna kommit fram till att politikerna succesivt måste öka försvarsanlaget med 12 miljarder kronor fram till 2022, d.v.s. under en tioårsperiod, för att bibehålla nuvarande nivå....

I annat fall föreslår man retoriskt att redan nu sänka anslaget med 6 miljoner om man till år 2019 vill hålla försvarsanslaget på nuvarande nivå. Detta för att hantera kostnadsökningar inom ram. För de flesta kan nog det sista resonemanget sannolikt upplevas något abstrakt.

Försvarsminister Tolgfors säger helt efter vad man kunde förvänta sig att detta är helt fel. Värt att notera, i ett och samma inlägg använder han ordet balans hela fem gånger i samband med beskrivningen av försvarsmaktens ekonomiska läge för 2011 och 2012.........

Läs även Wiseman, F&S, CI


Avslutningsvis en titt på Försvarsdepartementets regleringsbrev för 2012 som bland annat Wiseman och Sinhue kommenterat föredömligt, men ur olika aspekter. Här kommer en enklare marin analys av regleringsbrevet.


Intressant är direktivet att krigsförbandsövningar regelbundet ska genomföras från och med 2012. Vidare ska Försvarsmakten genomföra övningar med förband ur flera typer av stridskrafter från och med 2012.

Med Visbyprojektet i minnet kan även dessa rader vara värt att belysas. "Särskild vikt ska under 2012 läggas vid att fortsätta reducera ledtider och minska antalet materielprojekt med långa ekonomiska bindningar."


Övriga punkter som FM skall redovisa under året är:
- Vilka åtgärder som vidtagits för att öka samarbetet med KBV
- De marina förbandens personalläge kopplat mot att kravet på ökad tillgänglighet på marina förband


För följande marina materielprojekt  kommer beslutas att tas under 2012, vilket måste anses som positivt:
- RÄ 12/2 Generalöversyn/modifiering korvett typ Gävle (avser Gävle + Sundsvall)
- RÄ 12/6 Anskaffning vedettbåt (avser modifiering av Göteborg + Kalmar)
- RÄ 12/10 Halvtidsmodifiering Spårö/Sturkö
- RÄ 12/16 Projektering patrullfartyg

Viktiga marina materielprojekt som fortfarande saknas i underlaget, och som med andra ord inte kommer att realiseras under 2012 är bland annat:
- Ersättare till Tp45
- Omsättning av Rb15
- Upphandling av LV robot till korvett Visby (vilket sannolikt aldrig kommer att installeras)

3 kommentarer:

 1. Att det inte går att säga upp personal och samtidigt anställa andra är en myt som blivit alltför utspridd i FM. Det finns mängder av exempel på hur man kan lösa den problematiken. Om tid finnes så ska jag titta djupare på det i helgen och kanske kommer det ett blogginlägg om det.

  SvaraRadera
 2. Skipper, angående regleringsbrevet och materielprojekten så är det så att de inte på något sätt är beslutade av regeringen. Som framgår av RB så gäller att "inför beställning av dessa av Försvarsmakten planerade
  materielanskaffningar ska myndigheten framställa om regeringens
  godkännande." Således för tidigt att ropa hej.
  /Sjöman i HKV

  SvaraRadera
 3. Det blev ett gästinlägg hos Cynismer om ämnet (http://cynismer.blogspot.com/2012/01/gastinlagg-i-enlighet-med-lagen.html).

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna