19 mars 2013

Gästinlägg: Borta bra men hemma bäst…?

Foto: Försvarsmakten


Publicerar i dag ett mycket läsvärt och tänkvärt gästinlägg från signaturen "Boatswain" som rör det ämne som engagerar alla från sjöman/soldat till amiral/general, nämligen löner och ersättningar.

Inlägget refererar till det avtal som tillämpas vid flottans tre sjögående förband, ubåtsflottiljen och de båda sjöstridsflottiljerna. För den som inte känner till detta sjöarbetstidsavtal (SjöArb) så är det ett av de fyra kvarvarande specialavtal inom Försvarsmakten tillsammans med de som finns vid Hkpflj, F7 och SSS. Inom SjöArb används benämningen sjödygn (SD) som således motsvarar övningsdygn (ÖD) i FM ordinarie arbetstidsavtal. En av skillnaderna är att SD generellt sett ger mindre pengar och mindre ledighet än Försvarsmaktens ordinarie avtal, men att man i stället tillämpar begreppet årsarbetstid.

Utan att gå inlägget i förväg så kan vi konstatera att det ersättningsnivåerna vid insatser utanför Sverige måste ses över, något som de fackliga förbunden måste verka för.

/ Skipper

---------------------------------------

I onsdags kastade HMS Carlskrona loss för att genomföra flottans tredje insats i det pirathärjade området utanför Somalia. Vikten av insatser som dessa, för att skapa säkra handelsvägar, kan inte nog understrykas.

Däremot kan man unna sig en stunds reflektion över hur ersättningsnivåerna för personalen som deltar i insatser likt denna ser ut. Inlägget kommer att jämföra den ekonomiska kompensationen som erhålls vid internationella insatser med den ersättning som utgår vid övningsverksamhet i närområdet enligt Sjöarbetstidsavtalet.

I den vardagliga diskussionen kring löner och ersättningar glöms ibland den ledighet som genereras av sjödygn bort men kommer i detta inlägg att ges ett ekonomiskt värde. Två olika insatsområden har valts för att exemplifiera; dels en pågående marin insats (Adenviken) samt därutöver nyttja Afghanistan som ett exempel på ett insatsområde med högre missionstillägg.

Förutsättningarna i nedanstående räkneexempel är följande:

Ersättning vid tjänstgöring utomlands: Grundlön x 1,3 + 8.000 kr + Utlandstillägg (3.000 kr) + Missionstillägg (6.400 kr för Adenviken och 12.200 kr för Afghanistan) + 15% av Skatteverkets fastställda traktamente för respektive land.

För enkelhetens skull, då övrig ersättning räknas som bruttolön vid nedanstående räkneexempel, konverteras det skattefria traktamentet till en bruttoinkomst på 3.000 kr (traktamentet för Djibouti är ca 78 kr/dag och för Afghanistan 63kr/dag).

Den ytterligare ersättning om 4.000 kr som erhålls om individen har hemmavarande barn under 18 år är ej medräknad då majoriteten i en besättning oftast ej har barn.

För varje tjänstgöringsdag utomlands genereras 0,166 leavedagar (5 dagar/månad) vilka kommer att medräknas som lön utifrån den lön man har i missionsområdet i kommande exempel.

Ersättning vid övning i närområdet: Grundlön + tjänstgöringstillägg á 62 kr/dag (30 dagar = 1.860 kr/månad) + sjödygnsersättning + ev. ersättning för utebliven veckovila (mer än 11 sjödygn i rad).

Dessutom kommer den kompensationsledighet som genereras av sjödygn att värderas enligt det nya principen för sjödygnsersättning (då dessa kan generera 10-14h arbetstid). 1h värderas då till Grundlön x 0,00575. Dvs. det motsvarar ungefär den timlön som varje arbetstagare har. Anledningen till att den modellen valts är för att sätta ett ekonomiskt värde på ledighet då sjödygn ger mer ledighet än ett dygn till sjöss enligt utlandsavtalet.

Observera att jag ej har valt att använda sjödygn enligt det nya avtalet utan varje sjödygn ger 14h arbetstid. Det är bara den extra tid utöver en normalarbetsvecka á 40h som värderas enligt samma beräkning för att sätta ett pris på ledighet.

Alla sjödygn förutsätts börja på en måndag för att förenkla uträkning m.h.t. helgsjödygnsersättning.

Klicka på bilden för att förstora 

Om vi nu tittar på hur ersättningen utomlands ser ut vid en jämförelse med övningar av olika längd här hemma, får vi följande resultat:

Första exemplet är en övning på fem dagar (5 st sjödygn), t.ex. en Divisionsövning. Dessa genererar då sjödygnsersättning 780 kr x 5 + 30h kompensationsledighet, dvs. knappt en veckas ledighet.

Klicka på bilden för att förstora 


Här har alltså de 30h kompensationsledighet som genereras av fem sjödygn (14h – 8h normalarbetstid x 5) värderats till Grundlön x 0,00575 x 30.

Om istället fartyget ger sig iväg på SWENEX och är till sjöss måndag t.om. torsdag veckan därpå, totalt 11 sjödygn, ger detta nedanstående ekonomisk ersättning.

Klicka på bilden för att förstora 


Ur grafen kan vi då utläsa att ersättningen (inkl. ekonomisk värdering av kompensationsledighet) är relativt nära den ersättning som erhålls vid tjänstgöring i Adenviken. Anmärkningsvärt är att detta, i förhållande till tjänstgöring utomlands, är med endast 11 st dygn till sjöss och övrig tid under månaden kommer individen hem varje kväll.

Exemplet ovan med 11 st sjödygn genererar 82 h kompensationsledighet i förhållande till en normalarbetstidsvecka, dvs. 2 veckors betald semester.

Ibland är våra fartyg iväg på längre övningar än SWENEX, t.ex. MOST/FOST eller Cold Response, då arbetstidsuttaget är ännu större. Nedanstående graf presenterar ersättningen vid 21 st sjödygn i rad, inkl. ersättning för utebliven veckovila (sjödygn 12-21).

Klicka på bilden för att förstora


Nu lyfter säkert delar av läsekretsen på ögonbrynen för så här hög ersättning får man väl inte för tre veckors övning? Nej det får man inte men 21 st sjödygn ger 174h kompensationsledigt, dvs. en månad betald ledighet vilken är medräknad i grafen ovan enligt samma formel som beskrivits tidigare.

Vad kan man då dra för slutsatser av ovanstående exempel? Är ersättningen för en övning till sjöss i närområdet för hög?

Absolut inte!

Däremot bör Försvarsmakten och Officersförbundet fundera över det rimliga i att tjänstgöring utomlands värderas lägre än att öva till sjöss hemma. Framförallt i aspekten att alla numera har en skyldighet att, när så arbetsgivaren önskar, tjänstgöra utomlands. Ytterligare en faktor att ta i beaktning är det faktum att det är skillnad på övning- och insatsverksamhet ur ett riskperspektiv. Nu är kanske inte en insats i Adenviken förknippad med ett stort risktagande men vem vet var nästa missionsområde ligger och vilka risker det innebär. Jämför då den ringa extraersättning som ges till de som åker till Afghanistan kontra den ökade risk det innebär för individen.

Tidigare (innan det internationella obligatoriet), då utlandsförbanden var s.k. ”internetförband” (rekryterade på mil.se) kunde man hävda att man sökte en befattning utomlands och därmed accepterade de ekonomiska villkoren. Den tiden är förbi och vissa förband har redan tvingat individer med kort varsel utomlands med hänvisning till nuvarande obligatorium.

För några år sedan sattes förband (IM, IKS, IUb m.fl.) i internationell beredskap och personalen fick ersättning för detta. Som ett exempel så erhöll R30-förband 25.000 kr/år i beredskapsersättning. Nu står alla anställda i beredskap utan ersättning och med samma dåliga utlandsavtal som innan.

Förutsättningarna har ändrats, nu gäller det att även villkoren gör det.

/ Boatswain


9 kommentarer:

 1. Jag borde gå iland, arbeta i åtta timmar om dagen och dessutom vara ledig på helgen (4x48 timmar under en period) samt att kunna vara hemma 16 timmar varje arbetsdag (20x16 timmar).
  (4x48) plus (20x16) x (0, 00575x I-lön) ger 88320 kronor extra om du har 30000 kr i I-lön.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är alltid svårt att tolka ironi och humor vid nätdebatt men jag förutsätter att så är fallet i din kommentar.

   För att dra det ett steg längre så är det väl enklast att vara helt ledig och därmed erhålla 24h/dygn x 30 dagar x 0,00575 x 30.000:- = 124.200:-/mån utöver grundlön. Dessutom så slipper vi därmed bedriva kostnadsdrivande verksamhet...

   Väl i humor och åter till ämnet...

   Är ersättningsnivån vid insats utomlands relevant i förhållande till arbetstidsuttaget och jämfört med SjöArb?

   /Boatswain

   Radera
 2. Dock ska man kanske komma ihåg att för en normal armé-hen, så har man kanske ett bra år ca 30 ÖD och ett mindre bra ca 10 ÖD. Och då är det ju rätt bra att vara på mission i vart fall om man ser till lönebilden. Men funderar på hur kul det är att få avdrag på traket, när man käkar grönpåse, bor i tält (arbetsgivare står ju för fri mat/boende) och dessutom får nattsömn störd av elaka typer som skjuter PRG på en...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mitt räkneexempel är, i stora drag, applicerbart även på "en normal armé-hen" (men med andra ersättningsnivåer och annan kompensationsledighet för ÖD).

   Är det rimligt att en skyttesoldat som är utomlands och har ett arbetstidsuttag dagligen som motsvarar Övningsdygn får sämre ersättning och utebliven ÖD-komp?

   Om undertecknad hade åkt på utlandstjänstgöring i gröna kläder och fått välja mellan Grundlön + 30 ÖD per månad eller lön enligt Utlandsavtalet hade valet varit tämligen enkelt.

   Vad säger övriga inom Armén, Amf och FV?

   Vad beträffar avdraget på utlandstraktamentet för er i grönt kan jag inte annat än att instämma, det är skandal! Dock kan vi i flottan ej hävda samma skäl då hytten erbjuder acceptabel komfort och kockarna oftast bjuder på mat som är ett par nivåer högre än grönpåse.

   Var det inte i Bosnien på tidigt 90-tal då man bjöd politiker på besök på guldburk till lunch för att påvisa det märkliga i traktamentesavdraget? Vill minnas att avdraget togs bort temporärt efter detta. Kanske dags att pröva den metoden igen...?

   /Boatswain

   Radera
  2. För den som har en familj kvar där hemma när man försvinner i väg på en längre övning så är inte bara lönetilläggen en kompensation och en morot, utan även den efterföljande ledigheten värderas mycket högt.

   Då det är mer eller mindre omöjligt att kompensera ledigheten i samma omfattning under/efter en insats på 6 månader så måste ersättningarna ökas avsevärt för att motivera/kompensera bortavaron.

   Annars kommer det bli svårt att ha en hög rotationstakt på insatser då de anställda til slut säger upp sig.

   Men å andra sidan ska kan vi nog inte hoppas på för mycket med nuvarande regering och försvarsminister när det kommer till att öka Försvarsmaktens totala utgifter. Personalkostnaderna är dessutom under tvångsförvaltning just nu.

   Radera
 3. Traktamentet är i princip en ersättning för ökade levnadsomkostnader. Hur trist grönpåsen än är så är det fortfarande en måltid som man inte behöver lägga egna pengar på...

  SvaraRadera
 4. Att 21 sjödygn ger nästan en månads ledighet måste ju vara ett skämt.
  Ur koncern perspektiv så borde dessa avtal överses och omförhandlas.
  Tur att inter brandmän och poliser har samma avtal för då hade vi skattebtalare sått väldigt lite stöd i krissituationer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har lite svårt att förstå vad du menar med att det är "ett skämt" att 21 Sjödygn ger en månads ledighet.

   Varje Sjödygn innebär 14h arbetstid. Vanligtvis fördelas de på 4h eller 6h arbetspass dag som natt då besättningarna är uppdelade på två vaktlag som går vakt om vakt.

   Det förefaller mig rimligt att de timmar man arbetar utöver en "normal" 40h-vecka genererar motsvarande antal timmar i kompensationsledigt. Alternativet är att de timmarna ersätts ekonomiskt.

   I den civila handelsflottan är det vanligt med ett system där man t.ex. arbetar en månad och är ledig en. Vissa arbetar en vecka och är ledig en och andra arbetar två månader och är lediga två månader. Så rullar det på år efter år.

   För att jämföra med en annan sjögående myndighet så arbetar en kustbevakare ca 12 dygn per månad och är ledig resterande dagar. Detta oaktat om dessa 12 dygn är till sjöss eller t.ex. utbildning till kaj.

   Vad beträffar poliser så arbetar de 38,5h per vecka enligt deras senaste avtal. Utan att vara mer insatt i deras förmåner och avtal förefaller det mig märkligt om de skulle arbeta 98h/vecka (motsvarande 7 sjödygn á 14h) utan vara sig kompensationsledighet eller ekonomisk ersättning.

   Återkom gärna med fakta angående hur mycket kompensationsledighet brandmän och poliser får om de arbetar 294h på 21 dygn (14h x 21) så är det lättare att jämföra med SjöArb såväl som att få mig att förstå vad som är "ett skämt".

   /Boatswain

   Radera
  2. Ett skämt?

   när man arbetar dygnet runt med avbrott för några timmars sömn (om det ens går att sova på ett fartyg ute i dåligt väder) så är det högst rimligt att man kompenseras med 6h ledighet för varje dygn man varit ute.

   I Försvarsmaktens allmänna arbetstidsavtal kompenseras man med 8h för varje övningsdygn (disponibel på arbetet under 24h), vilket är ännu mer rimligt, i synnerhet för individer med familj och småbarn i hemmet. Yngre anställda värderar ofta pengar mer än ledighet, vilket också är möjligt att välja i det nya arbetstidsavtalet.

   Radera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna