7 september 2013

Intern skönmålning och uteblivna övningarFörsvarsmakten publicerade i onsdags en artikel på webbsidan där det fortsatta arbetet efter delårsrapporten skulle beskrivas. Tyvärr verkar det inte bättre än att Försvarsmakten likt regeringen målar upp en bild av verksamheten som möjligen inte delas av alla längst ut i organisationen.
Reformen av Försvarsmakten löper i stort enligt plan, med ett bättre verksamhetsresultat än motsvarande period förra året. Det finns dock ett antal faktorer som påverkar omställningen till den nya insatsorganisationen, IO14.

För det första måste man bena ut vad som i sammanhanget avses med "reformen", men allt tyder på att det är uppsättandet av IO14 som avses. Man bör även bena ut vad "enligt plan" innebär.

Tidigare har man sagt att IO14 skulle vara intagen 2019, men allt tyder på att klartecken inte kommer att kunna lämnas tidigast 2023 medan andra bedömare hävdar att den aldrig kommer att kunna intas. Anledningen är givetvis ekonomi och rekrytering.

För att kunna ge klartecken i guld till regeringen så bör en insatsorganisation var bemannad och utrustad på rätt sätt och i rätt omfattning. Ett annat krav borde rimligen vara att den också är övad, men låt oss för en stund bortse från denna lilla parentes.

Vi vet alla att rekryteringen haltar betänkligt, i synnerhet rörande GSS/T. Till detta ska läggas alla de allt för tidiga avhoppen från GSS/K samt alla tjänstledigheter för studier som det ansöks om, och som Försvarsmakten inte kan neka till. Det är ett hinder av flera för att kunna sätta upp och bemanna IO14. Som vi nu vet har man även aviserat reduceringar på 500 miljoner kronor vilket skulle innebära att 15% av officerare och civilanställda ska plockas bort från en redan mycket anorektisk organisation. Det kommer garanterat att omfatta nyckelpersonal som är viktig för att kunna utbilda ny personal.

Ett annat hinder är materielförsörjningen. Härom veckan när det var tal om att hela Marinen skulle läggas ner, vilket senare förklarades med att omsättningen av nya fartyg skjuts på framtiden. D.v.s ännu ett bakslag. Det ofinansierade materielberget uppgår nu till enorma summor. Det talas om 30-50 miljarder beroende på hur man räknar.

Bara detta talar mot att reformen löper enligt plan.

Lägg sedan till en kraftfullt reducerad ambitionsnivå rörande övningar under innevarande budgetår. Vi gasade under våren, nu är det således dags att bromsa igen.

– För att förbättra balansen mellan verksamhet, personal och ekonomi minskas kostnaderna för förbandsverksamheten med cirka 160 miljoner för återstående del av året och resterande reduceringar tas på Försvarsmaktens centrala verksamhet, säger Bengt Svensson. 
För övningsverksamheten innebär det att marinövningarna Northern Coast och SWENEX genomförs, men minskas i omfattning. Planerad utveckling av förmågan att uppträda i sammansatta förband förskjuts mot 2014. 
En brigadstridsledningsövning ställs in medan markstridsövningarna Höstlöv och Joint Challenge genomförs om än förkortade och med färre förband. Uppbyggnaden av den nationella stridsgruppen fortsätter, medan förmågan i brigad påverkas och förskjuts mot 2014 och 2015. 
Flygövningen Arctic Challenge Exercise genomförs men reduceras och totalt sett sker ett mindre flygtidsuttag på JAS 39, helikoptrar, skolflygplan och transportflyg. Förmågeuppbyggnaden för bland annat basbataljonerna förskjuts mot 2014.
Hemvärnets övningar genomförs men ambitionen reduceras.
 
För logistik- och ledningsförband sker minskad verksamhet som en följd av reduceringar inom övningsverksamheten.

Som vi ser är det inga små reduceringar i förmågeuppbyggnaden vi kan utläsa. Oroväckande med detta är att vi således skjuter detta på framtiden och att förmågan rörande kvalificerad väpnad tar längre tid att uppnå. Som vi ser förskjuts många delar till 2014. Då ska man vara väldigt medveten om att 2014 redan nu ser ut att bli et mycket svårt år rent ekonomiskt, svårare än 2013. ÖB varnade tidigare för att ekonomin bortom 2015 inte är i balans mätt mot verksamhetens behov. Det ser onekligen ut som att 2015 inträffade redan 2014, och att framtiden ser ännu värre ut. Trots detta säger generalmajor Bengt Svensson.

– Jag bedömer att de viktigaste förbandsmålsättningarna nås under 2013 och att det som utgår i år i huvudsak ska kunna inplaneras under 2014 och 2015.

Med risk för att erhålla ytterligare en stämpel som svartmålare så påstår jag att reformen av Försvarsmakten haltar rejält, och det beror på rekryteringsproblematiken och ekonomin. Viss del av rekryteringsproblematiken kan även den härledas till ekonomi då högre löner givetvis skulle öka attraktionskraften. Att ekonomin haltar ska inte Försvarsmakten belastas för, även om man bör kunna se över det faktiska behovet av vissa förband så som exempelvis ROL, numerär och storlek på diverse staber etc.

Men huvuddelen av problemet ligger som bekant på regeringen och ingen annan. Det går inte att hålla en Försvarsmakt på svältkost hur länge som helst. Men så länge Försvarsmakten redovisar att allt går enligt plan, så kommer definitivt inget att hända. Låt oss hoppas att man är tydligare i kommunikationen med departementet än vad man är i artikeln.

I samma ämne: Försvar & Säkerhet, Wiseman

17 kommentarer:

 1. Fem frågor:
  1. Hur många har sett en sammansatt och övad bataljonstridsgrupp med samtliga ingående förbandsklossar?
  2. Vilka "riktiga" och hur stora förband och över hur lång tid har brigadstaber och bataljonsstaber lett?
  3. Hur ofta har armé- marin och flygstridskrafter letts och tränats tillsammans?
  4. Hur stor andel av de yngre officerarna har fått truppföra riktiga förband?
  5. Hur mycket sämre kan det bli innan man sluter anmäla att "allt går i stort enligt plan"?
  /Götterdämmerung/

  SvaraRadera
  Svar

  1. Om något har skett i svaren på fråga 1-4 så har det varit fråga om kaderförband.
   5. Jag skulle inte bli förvånad om det om några år deklarerades att "allt har gått enligt plan" av någon som ingår i den sista högvakten med tillhörande orkester och hållande den sista kvarvarade tuben av försvarets hudsalva i handen.

   "Anvisningar för kaderövningar"
   "B. Kaderövningars planläggning vid lägre förband"

   Pkt 8 "Kaderövningar i bataljonsförband skola utgöra direkta förberedelser för de förbandsövningar som under rekrytskolans senare del och soldatskolan avses att äga rum."

   Exempel på kaderbataljon vid inf, 140 personer detaljerat specificerat vilka befattningar och typ av materiel som måste vara med från de olika kompanierna. Antal hästar, signalister, cyklar o.s.v.
   Exempel på övningsändamål.
   "Bat övergång från manövergruppering till stridsgruppering (anfall)."

   Texten ovan tagen ur häftet "Förbandsutbildning".
   Fastställt genom AO nr 268 år 1943.

   Eftersom man gärna ville ha med en skjutande enhet på vardera GRK (12 cm) och Artsidan med tillhörande Egrupper får vi svårt att få ihop till en kaderbataljon M/43 i flera år framåt.

   Teaterdirektören.

   Radera
 2. Det är besvärande för myndigheten att redovisa en annan bild än den dess högst chef förmedlar och då ÖB plötsligt kommit till insikt om att allt är frid och fröjd, blir result därefter - dvs en skönmålning. Hela debatten om FMs ambitionsnivå och bristande resurser fick pyspunka i och med kovändning och lär tyvärr inte hämta sig förrän det är försent - eller vi fått en ny ÖB.

  SvaraRadera
 3. ."...alla dessa tjänstledigheter för studier.."..
  Kan du precisera siffran och vad är slutsatsen?
  Att personal inom Försvarsmakten inte skall få ta tjänstledigt för studier till skillnad mot andra statliga myndigheter?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är en konsekvens av övergången från vpl till anställd personal som man sannolikt inte hade räknat med och som leder till hål i organisationen som måste fyllas av ngn annan. Nästa problem blir att hantera "ngn annan" om den första när denne är tillbaka efter tjänstledighet, eller ännu värre avbryter tjänstledigheten. Detta är ett faktum vi måste hantera men som oaktat leder till ökade kostnader och kompetensreducering. Det sista påståendet var dina ord.

   Radera
  2. Den beskrivningen är ej särskilt kontroversiell och att alla håller med om den men min fråga var med anledning av din yviga beskrivning om du kan specificera siffran så att man kan värdera hur stort problemet är?

   År det 10 stycken som är tjänstlediga som aldrig kommer tillbaka eller är det 1000 som är tjänstlediga varav 900 kommer tillbaka och som återkräver sin befattning?

   Radera
  3. Och icket att förglömma tar upp en PRIO rad som man inte kan ersätta...

   Radera
  4. Försvakten har cirka 100 tjänstlediga officerare för studier. Cirka 50-75 mamma/pappa lediga officerare över tiden.
   Cirka 40-50 officerare tjänstlediga på försvarshögskolan.
   Cirka 10-20 tjänstlediga officerare som tjänstgör i FN.

   Varför skall alla då klanka på GSSK som är tjänstlediga för studier och uppbär en rad?
   Skillnad på folk och fä?

   Radera
 4. I en anorektisk organisation är jag svårövertygad om att Psyops-förbandet verkligen skall ha över 100 personalrader..

  SvaraRadera
 5. I artikeln har vi samma fenomen som med den politiska dumheten!

  Vem försöker försvarsmakten lura och varför?

  Har vi verkligen samma plan och körlista inom och utanför FM?
  Har alla inom FM samma plan?
  Finns det en plan med tillhörande blå tråd?
  Hur ser denna ut?
  Någon som sett den?

  Inte kan väl den samlade kunskapen inom FM vara på en sådan låg skönmålande nivå som framställs på webbsidan?

  Skulle så vara fallet är det svenska försvaret bortom all räddning.

  Det är kanske detta som en del politiker har insett och med en dåres envishet hävdar att någon annan skall komma till vår hjälp då fara hotar.

  Herr Forssell konstaterar, på sin blogg, efter ett besök hos hemvärnet att prostatagerillan inte längre finns kvar.

  Jag börjar misstänka att den finns på annan plats inom FM.
  En plats dit även partipiskan når!

  På de officiella FM-bloggarna och tillhörande hemsidor finns så mycket snömos samlat att man blir mörkrädd.
  För vem är detta material menat?


  Trippelsuck!

  Teaterdirektören.

  P.S. Inget sägs däremot om att någonting har sparats in på övningar, materiel eller personaluppfyllnad till riksbataljonen som politikerna har beställt till årsskiftet. Där går väl allt enligt någon form av plan? Eller?

  P.S.2 IO14 kommer att bemannas, uppfyllas med materiel och övas i den takt de ekonomiska ramarna tillåter! Idag finns inga som helst förutsättningar att realisera IO14 eller börja prata om brigader o.s.v. Dessa förutsättningar har aldrig funnits och jag är rädd för att de aldrig kommer att finnas i framtiden heller.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Herr riksdagsledamot Forsell ska göra ännu en utrikes tjänsteresa - den här gången till USA. Med sig har han kollegor från försvarsberedningen...
   Med tanke på herr riksdagsledamot Forsells otaliga utrikes tjänsteresor är det kanske inte så konstigt att han har en annan bild av sakernas tillstånd än vad vi hemma på roten har.

   Personligen så anser jag att "tjänsteresan" till USA borde bytas ut till ett studiebesök i vårt västra grannland. Där har man nämligen en fullt fungerande personalförsörjning av de anställda förbanden, och en fullt fungerande och snart könsneutral värnplikt..,,

   Fast det är väl inte lika kul att åka till Norge som till USA.....

   Radera
  2. @Teaterdirektören

   11 öppna frågor i ditt inlägg,,,,har du möjlighet att någon gång utveckla ditt eget resonemang istället för att bara kasta ur dig frågor.
   Skulle göra debatten lite mera spännande och framförallt utveckla den.

   Radera
  3. Jag skriver frågor för att jag inte vet svaren!

   Har du svar på någon av frågorna så kan vi resonera vidare. Kanske både spännande och utvecklande.

   Fast läser du PS nr 2 i den kommentaren med frågorna och lite av vad jag skrivit tidigare (inkl frågorna) så kanske du förstår mitt resonemang och hur man själv kan utveckla det.

   Teaterdirektören.

   P.S. Jag har fler frågor på lager så var inte orolig för att svara.
   P.S 2 Jag svarar på fem frågor tidigare i tråden.

   Radera
 6. Herr riksdagsledamot Forsell ska göra ännu en utrikes tjänsteresa - den här gången till USA. Med sig har han kollegor från försvarsberedningen...
  Med tanke på herr riksdagsledamot Forsells otaliga utrikes tjänsteresor är det kanske inte så konstigt att han har en annan bild av sakernas tillstånd än vad vi hemma på roten har.

  Personligen så anser jag att "tjänsteresan" till USA borde bytas ut till ett studiebesök i vårt västra grannland. Där har man nämligen en fullt fungerande personalförsörjning av de anställda förbanden, och en fullt fungerande och snart könsneutral värnplikt..,,

  Fast det är väl inte lika kul att åka till Norge som till USA.....

  SvaraRadera
  Svar
  1. @ Trident

   Sett till tidigare resor till Ryssland med känt resultat är nog resan viktigare än målet.

   Teaterdirektören.

   Radera
  2. @Trident

   Fullt fungerande personalförsörjningssystem är lite övermagat. Norge har enorma problem med kvalificerad personal som lämnar statlig militär tjänst och går över till oljeindustrin. Dessutom så skall de under 2013 genomföra mycket stora ekonomiska besparingar.

   Stryk ordet fullt så smakar det bättre i munnen och överensstämmer med verkligheten.

   Radera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna