9 september 2013

För stora avhopp efter genomförd GMU

Foto: Försvarsmakten

Höstens viktigaste inlägg presenterades under morgonen hos Wiseman. Ett riktigt skarpt och viktigt gästinlägg av Berndt Grundevik som talar klarspråk! Hans inlägg behöver knappast kommenteras ytterligare då det är oerhört rättfram. Låt oss hoppas att våra folkvalda politiker läser detta inlägg! Men det finns även annat att lyfta fram som inte fått den uppmärksamhet det förtjänar. I senaste numret av officerstidningen reflekterar Maria von Below, andre vice ordförande i  över att det är för stora avhopp under tiden, alternativt efter genomförd GMU. Avhoppen är så stora som 35%

I artikeln ställer sig von Below själv den retoriska 10.000-kronorsfrågan varför avhoppen är så stora?

Ett problem jag fått beskrivet för mig är att GMU faktiskt är en lite för bra utbildning. Och hur kan det vara ett problem? Jo, det finns de som redan innan de påbörjar GMU är rätt övertygade om att de aldrig kommer att söka anställning i Försvarsmakten, de ser bara utbildningen som meriterande för att få ett arbete. 
FM själva driver tyvärr på detta fenomen genom att på hemsidan saluföra utbildningen med "ÖB, VD eller PT? GMU är värdefull var du än hamnar", istället för att tydligare påpeka hur välkommen och behövd man är in i FM om man genomgår GMU.

Det här är givetvis ett generalfel. Fokus bör självklart vara på att så bra som möjligt beskriva den verklighet som kommer att möta individen både under utbildning och när de påbörjar sin anställning, inte att sälja in utbildningen som en språngbräda mot andra yrken redan från start. Det här ligger dock helt i linje med vad moderaternas man i försvarsutskottet Johan Forssell ständigt återkommer till. Nämligen civilt meritvärde. I sak håller jag med. Försvarsmakten måste vara en attraktiv arbetsgivare, men det civila meritvärdet kan inte stå i främsta fokus.

Ett annat problem som von Below lyfter fram är att försvarsmaktens rekryteringskampanjer inte heller har speglat den verklighet som rekryten möts av efter genomförd utbildning. Kampanjerna har fått mycket uppmärksamhet genom att vara annorlunda, men är det verkligen rätt väga att gå? von Below fortsätter.

Och när man på GMU sedan blir informerad om de befattningar man kan söka till och det går upp för den unga spänningssökande individen att man i många befattningar inte alls undsätter drabbade efter storm, försvarar mänskliga rättigheter i krigshärjade länder eller säkrar mattransporter vid humanitära katastrofer, så falnar intresset.

Ja, så är det nog tyvärr för många. Värre kommer det att bli i framtiden, för när det tidigare så viktiga "köksbordssamtalet" där pappan, morfar eller farfar i familjen och på senare tid även mamman kunde berätta historier från sin tid i "lumpen", nu inte längre existerar p.g.a. att dessa inte tillhör den generation som fick göra värnplikt, så är den unga individen som precis avslutat gymnasieskolan helt utelämnad till den information som Försvarsmakten säljer in. I bästa fall har man någon kamrat som kan berätta hur det är som anställd GSS.

Rekryteringsfrågan är ett ständigt hett ämne som alltid tål att belysas ur flera aspekter. Jag är inte helt säker på att vi gör rätt, men samtidigt är det svårt att föreslå ett annat koncept helt utan brister där intresset fångas upp på bred front.

Men jag hävdar ändå bestämt att "ärlighet varar längst"!

Tidigare i samma ämne: Väpnaren

8 kommentarer:

 1. Förvisso så är avhoppen större än jag önskar att de skulle vara. Men 35 % avhopp behöver inte vara så illa i sig. Problemet är att det är på tok för få som gör GMU till att börja med, man har inte den redundans som krävs för att klara avhoppen och ändå fylla sina tjänster.

  Det som jag skulle vilja veta är hur avhoppen fördelar sig då detta säger en hel del om var i problemet ligger. Hoppar man av efter GMU så har man antingen insett att försvaret inte är något för mig eller aldrig haft någon avsikt att fortsätta. Här tror jag, som du är inne på, att hur man väljer att marknadsföra sig är otroligt viktigt. Om man ska tala om militärtjänst som en merit så är det inte GMU utan några år på befattning som ska vara meriterande.

  Avhopp av personlig skäl under GMU är en annan historia där lösningen nog ligger i hur man genomför GMU. Personligen tror jag att man skulle ha antingen första halva eller hela GMU som bindande och obligatorisk. Där med inte sagt att man ska övergå till penalism och nedbrytning. Jag vet hur jag själv kände första tiden efter inryck (2004) trots att befälen var rätt varsamma med oss. Jag var trött, sliten, förvirrad och ville hem. Hade jag fått chansen hade jag kanske också tagit den. Att inte få klä sig som man vill, gå som man vill eller tala som man vill är är en påfrestning som många underskattar innan man rycker in.

  Men när jag efter hand upptäckte hur mycket jag vuxit och började hitta min plats i gruppen så började jag känna sig som hemma. Men det hade jag aldrig uppnått om jag inte kommit över den första puckeln och fått känna att jag som individ och som del i en grupp har uppnått något.

  SvaraRadera
 2. Jag anser att analyserna som görs inte fullt ut motsvarar den verklighet som finns på förbanden idag. Vid mönstring tar TRM på PROD UTB direktiv ut de sökande som har högst resultat. Således kan man tro att FM får de "bästa". Frågan är dock om man får de lämpligaste. von Below har rätt i att de som tas ut till stor del gör det med bas i kombination av FM rekryteringskampanj och en önskan om att ha militärtjänst i sin CV. Det FM bör göra är att låta alla som får godkänt på proven även får motivationstestas. Mitt förband har ofta uniforms- eller arenaanknutna gymnasieskolor på besök med mycket välmotiverade ungdomar som efter besök hos oss har en bättre insikt i det yrke som de söker sig till. Dessa ungdomar ligger dock inte i den profil som har högst värden vid testerna på TRM - och därmed utesluts de. Däremot är de kanske de lämpligaste?

  SvaraRadera
 3. Oavsett vad man tycker om rekryteringsmetoder, reklam eller hur ungdomarna eller de medelålders uppfattar GMUn så bör nyckelordet vara kvalitetssäkrade argument.
  Som du beskriver Skipper så är det inte så himla okomplicerat som man kan tycka vid första intrycket.

  Tyvärr så är många kommentarer och reflektioner baserade på individers egen känsla och egen uppfattning. Is i magen och att nyttja erfarenheter från de yngre som idag genomför GMUn bör vara en bra start på en långsiktig strategi,

  SvaraRadera
 4. Enligt min mening kan en utbildning aldrig bli för bra, tvärtom kan en utbildning alltid bli bättre. Vad som i så fall är problemet är med vad, eller hur, Försvarsmakten efter genomförd utbildning lockar med.

  Visst kan man ha synpunkter, med all rätt, på hur FM utformar sina rekryteringskampanjer, men i slutänden är det vad som möter soldaterna efter genomförd utbildning som är det viktiga, vilken verklighet är det då som möter den utbildade?

  Om det stämmer att många ser att "GMU faktiskt är en lite för bra utbildning." så är det ju hur bra som helst, gör den gärna ännu bättre så att än fler får upp ögonen för GMU, men se samtidigt till att skapa en verklighet som även lockar fler att fortsätta efter GMU:n...

  SvaraRadera
 5. Det är märkligt att detta inte uppmärksammats mer. 2010 var jag med på ett antal seminarium som avhandlade den förestående rekryteringen till ett frivilligt försvar. Jag frågade både FM Marknadschef och chefen "Attrahera" varför inte FM kunde vara rakare i sin reklam. Jag menade att jag trodde att det var viktigt att kunna leverera det som förväntas och därför måste förväntningarna stämma med det vi gör.
  Fick inget bra svar från någon, däremot en föreläsning om hur dagens unga resonerar och utmaningen att träffa rätt kategori av människor.
  Det var viktigare att hitta spänningssökare än att rekrytera sk. rotlösa unga män.
  Hur det blivit med det och hur uppbyggnaden av våra krigsförband blir får vi väl se om ca 5-7år.

  /Bodenofficer

  SvaraRadera
 6. Förstår ej vad FM skall ha unga rotlösa män till. Helt fel profil för att utveckla personalförsörjningssystemet,

  SvaraRadera
 7. Det är väl vilket som med de miljoner som är spenderat på analyser av ungomskategorier som bör och inte bör attraheras till FM. Det verkar dock som en stor del av de som hoppar av upplever att mötet med det militära livet inte stämmer med vad de trodde. Redan första kullen av det som kallades aspiranter hade avhopp för det fanns kadetter som inte ville ha vapenutbildning.
  Oavsett vad vi fokuserar på i dessa frågor så borde uppfyllnad och kvalitet på förbanden väga tyngst. Vi kommer att ha svårt att rekrytera de vi önskar, då får vi ta de vi får. Då måste vi få så många och så länge så vi åtminstone kan bygga upp förband.
  /Bodenofficeren

  SvaraRadera
 8. Måste säga att om man har 35% avhopp bör man väl börja med att granska FM Gmu utb.
  Tror mycket hänger på hur vi SKALL utb. Söker jag GMU på vilket förband som helst så SKALL utb vara likriktad i hela FM. Hamnar jag ex på K3 skall jag INTE utb till jägare! Mitt intresse kanske är ex. Transportskydd. Så likställ & kvalitets säkra utb. Har tyvärr sett skrämade ex på utb. Där rekryter inte ens törs ställa en fråga utan att bli idiotförklarade!!
  /

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna