11 oktober 2013

Gästinlägg: Lögn, förbannad lögn och statistik alternativt ett oroväckande rekryteringsunderlagFörsvarsmaktens rekrytering är ett ämne som varit hett debattstoff sedan ett antal år tillbaka. Efter att värnplikten avskaffade så har rekryteringen av alla kategorierna (GSS, SO samt OF) börjat halta i olika omfattning. Rekryteringen till GSS, och i synnerhet till kategorin T (tidvis tjänstgörande) varit det största problemet även om vår egen minister tidigare har beskrivit den som en internationell succé. Att även rekryteringen till officersyrket skulle bli ett problemområde var det nog få som hade förutspått, men nu är även detta ett faktum. Redan i januari tog Sveriges Radio upp ämnet, och efter dagens klarläggande om de omtalade nivåerna kan vi konstatera att till och med officersrekryteringen börjar tangera en #lågnivå.

Signaturen Boatswain som egentligen borde starta en egen blogg är tillbaka med ett nyförfattat gästinlägg i ämnet.

/ Skipper

(För övrigt är jag bekymrad över att Försvarsmakten fortfarande inte informerar sin personal på bred front om arbetet med FM Org 18 (det som Teaterdirektören snabbt döpte om till IQ18) och vad det kommer att innebära. Uppdaterat: Försvarsmakten ska i dag ha informerat sin personal via den interna informationsportalen EMILIA.)

---------------------------------------------------------

I veckan återfanns Officerstidningen i brevlådan för de som är medlemmar i Officersförbundet men den kan med fördel även läsas på nätet. Tidskriften är ett välkommet komplement till den tillrättalagda, glättiga och intetsägande tidningen Försvarets forum som på en basal nivå förklarar vår verksamhet och blåser solsken horisonten runt över hela myndigheten. Officerstidningen ger en mer nyanserad bild, belyser allt som oftast verkligheten och därmed också dess såväl positiva som negativa sidor. I senaste numrets ledare kan man även ana att Lars Fresker följer försvarsbloggarna vilket är mycket positivt. 

En mindre artikel i tidningen redovisar resultatet av rekryteringen till Officersprogrammet (OP/TA) 13-16 vilket är allt annat än glädjande läsning. Ämnet har tidigare belysts på denna blogg och utvecklingen tarvar en fortsatt uppföljning framgent då den negativa utvecklingen som skett de senaste åren är att betrakta som en tydlig trend. Hur ser det ut med attraktionskraften till officersutbildningen? Om vi börjar med utvecklingen av antalet sökande till Officersprogrammet så ser det ut enligt nedan från OP/TA 10-13 till OP/TA 13-16.

Klicka på bilden för att förstora

Tyvärr hittade jag inte någon data för OP/TA 11-14 men oavsett detta är trenden nedåtgående. Till saken hör också att rekryteringsunderlaget för 10-13 bestod av värnpliktiga vilket är ytterligare en parameter att ta hänsyn till då yrkesförsvaret debatteras. Som rekryteringsbas är värnplikten oslagbar!

När siffrorna för kullen till Officersprogrammet 13-16 dissekeras så åker inte de redan nedåtvända mungiporna upp utan snarare längre ned. De 313 sökande skulle gallras ut till ca 90 platser, vilket sannolikt bedömdes som det antal som behövdes för att trygga återväxten alternativt det som FM såg sig ha råd med. Nu uppenbarar sig problematiken med att ha för få sökande per plats då individerna först ska ha den formella behörigheten (gymnasiebetyg) och därefter genomgå fysiska och psysiska tester. Förutsatt att man klarar dessa så återstår en lämplighetsbedömning med graderingen 0-3 där 0 är icke lämplig och 3 mycket väl lämplig. Resultatet är mycket oroväckande!
 
Klicka på bilden för att förstora

Av 313 sökande bedöms endast 3,8% vara mycket väl lämpliga och det visar sig även att endast 9 st nekats plats trots att de klarat alla tester och bedömts lämpliga. Det är alltså väldigt nära att antalet platser inte ens kan fyllas med individer som precis klarat gränsen. Tester och psykologutvärderingar säger inte allt om huruvida en enskild person kommer bli en duglig officer eller inte men det går inte att förneka statistiken när det gäller det kvantitativa urval som presenterats ovan.

Fördelningen mellan könen är också intressant då FM uttryckligen vill attrahera fler kvinnor till yrket. Där visar det sig att andelen antagna kvinnor är ca 10 % vilket är ungefär i linje med tidigare år. Noterbart är att en större andel kvinnor än män faller ifrån vid gallringen då det är 15 % av de sökande som är kvinnor.

Klicka på bilden för att förstora
Klicka på bilden för att förstora
Antalet kvinnor som sökt är relativt litet vilket innebär att det är för tidigt att dra några slutsatser av detta. Det finns heller inga data presenterade som visar om det är testerna eller lämplighetsbedömningen som skördar fler frånfall än bland den manliga delen sökande.

Om GMU-rekryteringen får vi alltid höra att allt går bra och att det är ett så stort söktryck till utbildningen. Denna myt har sedan länge genomskådats då även där väldigt många faller ifrån vid gallringen. Dessutom kunde man i förra numret av Officerstidningen läsa om den låga andelen av de inryckande GMU-soldaterna som de facto valde att ta anställning i FM. Endast 60,3 % av de som påbörjade sin utbildning klarade den och valde att fortsätta med ett liv i grön eller blå uniform. Bottennoteringen stod Amf1/Berga för där endast 34 % fortsatte att försvara vår skärgård. Det är nedslående att läsa att även rekryteringen till officersyrket haltar med för få lämpliga sökande per plats. Samma indikationer finns på Specialistofficersutbildningen där förbanden ibland inte fyller upp antalet platser inom vissa utbildningsgrenar. Detta kommer garanterat påverka kvalitén på framtidens officerare.

FM måste kanske tänka om när det gäller rekrytering. Ungdomen idag attraheras uppenbarligen inte till att söka en anställning eller utbildning via affischer på busshållsplatser som insinuerar att det är konstigt att lägga upp en bild på sin frukost på Instagram eller fundera över om man har fått några ”nya likes samtidigt som ett fartyg är kapat utanför Somalia”. Tyvärr sitter inte jag med facit på hand vad som ska förändras men något måste göras och det omedelbart för att komma ur den negativa spiral vi befinner oss i.

Vad jag däremot är säker på är att fler inte kommer söka när FM ska spara 500 miljoner på personalkostnaderna, dvs. hålla nere lönerna och sänka nivåerna (graderna) för att tala klarspråk. Försvarsupplysning och information till alla gymnasieelever kanske är en väg att prova? Om man identifierat att målgruppen är de som är aktiva på sociala medier, vilket är min tolkning av den senaste reklamen, så kanske internetuppkoppling ombord på våra fartyg till sjöss vore ett steg i rätt riktning. Vilken 20-åring idag (som uppenbarligen måste berätta vad denne förtär till frukost) blir lockad av två veckor till sjöss utan tillgång till Facebook/Twitter/Instagram m.m (minns HMS Orion-upproret för något år sedan)? För oss som är uppväxta med ett fåtal tv-kanaler och backelittelefon kan det förefalla märkligt att inte klara sig utan internet under en period till sjöss men så ser verkligheten ut.

FM kommer inte kunna förändra det utan FM måste kanske förändra sin syn på, och acceptera den verklighet som vi befinner oss i.

/Boatswain

13 kommentarer:

 1. En del poänger, dock inte utan reservationer. Klart som sjutton en soldat/officer ska kunna klara sig utan internet på ett uppdrag om så krävs! Hur i all sin dar skulle de annars kunna klara av ett riktigt skarpt läge ?

  Om nu någon måste tala om för världen vad denne förtar till frukost eller dylikt är det väl ganska tydligt att denne inte passar till at försvara landet kan man jun tycka!?
  Så där ger hag 5 plus till FM i reklam kampanjen utan reservation! Man vill ha rätt folk så att säga och om det nu kräver bara basal insikt hos individen i fråga är det bara bra. Allt annat är att slösa pengar på barrumpor om uttrycket tillåts.

  Det är också ganska självklart att efter värnplikt följer mindre intresse och grogrund för rekrytering. Om FM måste locka med internet 24/7 vart du än befinner dig är vi illa ute från början. Vi förstår också att det behöves en viss inkörsperiod med frivillig ansökningar, problemet är att inte särskilt många kommer söka om de absolut inte måste (brist på annat som tex USA) då både risk status och tom insikt om att ett försvar är nödvändigt för en nation. Utan folkförankring är det kört från början och det är det vi ser nu. Var är tanken med att fostra ungdomar till att bli män ?
  Numer ska det vara så jäkla fritt att man är barn tills man är 30, åter förlorad kompetens och insikt. Fel från början. Mr Moore och co har aldrig begripit detta och inte allians politikerna heller som körde över allt och alla i hela landet utan att ens diskutera saken. Nu står vi här och förundars över problemen, tja vad var det jag sa har sällan känts så bittert men ändå så skönt på samma gång! Att få sparka in öppna dörrar på Enström, Borg, Widengren och Reinfeldt är bara för skönt med deras arroganta "jag vet bäst" attityd!! Vore jag Hultqvist skulle jag njuta utav bara.... av varje sekund dessa "dårar" visar sitt inkompetenta lynne. Uräskta men var bara tvungen! Nu mår jag bra, öppet mål på alla fronter men det löser Borg med skattesänkning, detsamma när konflikten är ett faktum skattesänkning! Och Alla W skriker efter NATO när vi står med rumpan bar. Faktiskt komik på hög nivå. Enström målar Rembrandts dagligen, ja herregud vilket inkompetent folk vi har till regering.

  Skifte inom ett år? You bet!

  SvaraRadera
 2. Tillägg: Ponera ett uppdrag i främmande land med en 22 årig plutonchef som helt plöstligt börjar yra on internet och att han bara måste uppdatera fb innan vi slår till mot målet!? ja jag hade skjutet den jä**** där och då!

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Anonym 0:53 och 00:59

   Ja man ska givetvis klara sig utan internet under en tid.

   Du (och en del andra på t.ex. Twitter) har dragit lite för stora växlar på mina meningar om sociala medier och internetuppkoppling ombord. Det var en koppling till FM:s reklam och därmed direkt bäring mot rekryteringsförmågan. Att det inte alltid passar att fartyget är uppkopplat med tanke på vilken verksamhet som bedrivs är lika självklart som att det ibland skulle fungera alldeles utmärkt att under perioder låta besättningen nyttja t.ex. FM SATKOM till sjöss. Det handlar inte heller om att negligera sin tjänsteutövning genom att surfa utan att ha möjligheten att t.ex. kommunicera med familjen under frivakter då verksamheten medger detta. Det finns tydliga styrningar för vad och hur man som tjänsteman ska bruka sociala medier och vad man ska tänka på. I övrigt ang. OPSEC så är kommunikationen från FM SATKOM till land, via satellit, krypterad, dvs. bättre än de halvlösningarna vi har nu med mobilt bredband. Det finns därutöver andra fördelar med satellitkommunikation, t.ex. att använda den för den militära kommunikationen.

   Du nämner USA och NATO i din kommentar, visst är det märkligt att amerikanska och de flesta NATO-fartyg har rejäla internetuppkopplingar ombord? Enligt ditt resonemang så klarar de då inte skarpt läge...

   Att man skulle vara olämplig för officersyrket för att man fotograferar sin frukost är en slutsats du drar som jag inte delar även om jag själv hellre äter frukosten direkt än fotar den. Vilka andra fritidsintressen ska man använda till individens nackdel och därmed sortera bort vid gallringen? Svampplockare? Fritidsbåtsägare? Eller är det bara "nymodigheter" som ska stävjas?

   För övrigt kan jag meddela dig att soldater på "uppdrag i främmande land" också brukar ha tillgång till internetuppkoppling. Det innebär inte per automatik att man uppdaterar Facebook i en stridssituation. Som ytterligare orientering kan jag meddela att de flesta kollegor, ung som gammal, är aktiva på Facebook.

   /Boatswain

   Radera
  2. Nu var det kanske inte internetåtkomst detta inlägg handlade om främst, men jag undrar ändå hur man idag betalar sina räkningar om man inte har tillgång till internetbanken under några månader? Det är inte alla bankärenden som går att lösa med autogiro.

   Radera
  3. Inget fartyg utan internetåtkomst är borta så länge att jag har hört att det skulle vara ett problem.

   /Boatswain

   Radera
 3. Dessvärre tror jag svaret är ganska enkelt, vi måste kasta IO14 åt fanders. Tillbaka till värnplikt och få våra politiker att passa mun efter matsäck, vi kan inte ha ett försvars alla invasionstiden utan att få pengar till det. Tydliga kommunikation mellan Försvarsmakten och politikerna, med dom har pengarna och enligt era riktlinjer kan vi lösa detta, är ni nöjda med det? Inte skjut till mer pengar eller ge oss nya riktlinjer.

  /Arg 1.Sg på P4

  SvaraRadera
 4. Japp, här kommer rekryteringsexperterna farande igen...Med samma gamla recept: ut i skolorna och övertyga och återinför värnplikten. Det där med internet lämnar jag därhän så länge. För det första, reklamen är inte till för att tillfredsställa redan anställdas behov av att se sig själva i tv eller på affischer. Den är till för att få till stånd ett första möte mellan Försvarsmakten och de som inte tidigare haft någon kontakt med firman. Ni kan gnälla hur mycket ni vill, men det fungerar väldigt bra. Sedan då? Jo, sen blir det GMU och undersökningarna visar att eleverna är otroligt nöjda med den. Bortsett från att kvinnor fortfarande diskrimineras. Men det har inte männen i firman några bekymmer med, det syns också rätt tydligt i undersökningar. Sedan kommer de verkliga problemen: det är när de nya soldaterna och sjömännen möter vardagen. Och sina föregångsmän: det är ni det. (om ni är anställda, vilket jag gissar att de flesta här är). Det är nu avhoppen börjar och jag tror att det vore liite smartare att fundera över vad det kan bero på, snarare än att gnälla över att reklamfilmerna inte är tillräckligt balla. (Finns rätt tydliga undersökningsresultat som visar att målgrupperna - för att uttrycka det milt - vänder sig bort från Försvarmakten när filmerna visar snygga slow motion-bilder på stridsvagnar, JAS-plan och soldater som skjuter) Fråga er själva hur kvinnor blir bemötta på era arbetsplatser. Fråga er själva hur soldater och sjömän upplever skillnaden mellan GMU och vardagen på förbandet och vad det i så fall kan bero på. Titta lite på hur ni kommunicerar med varandra och hur ni behandlar varandra. Fråga er om arbetsmiljön ni erbjuder är det som lockar morgondagens 18-åringar att stanna och jobba med er. Eller tjejer i 25-årsåldern för den delen, för ni behöver dem också. När ni ändå håller på, fråga er själva om det bara är omvärldens (ni vet, samhället...de där som betalar era löner) skyldighet att skyffla fram vältränade 18-åriga killar när ni tycker att de behövs, eller om ni har något eget ansvar för Försvarsmaktens personalförsörjning. Let´s face it, om inte ni som är inne i gasverket kammar till er lite och slutar gnälla på hur dåligt alla andra, utanför, sköter sig, så lär inte fler vilja jobba med er. Om nu alldeles för få vill bli officerare eller specialistofficerare, vad beror det på då? Menar ni på fullt allvar att det är reklamens fel? Jag tycker det vore klädsamt om Försvarsmakten till exempel kunde lära sig sköta sin ekonomi - på alla nivåer - så att ni kan göra det ni planerar och budgeterar för istället för att alltid tvärstoppa på senhösten. Sånt lockar inte heller direkt. Men sånt är förstås mycket jobbigare att fixa än att gnälla på reklamen eller personaltidningen. Eller någon general.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym 22.03

   Men stopp och belägg här nu!
   Orsaken till avhoppen anges ju allt som oftast vara att reklamfilmerna på ett felaktigt sätt speglar det arbete som personen i fråga anställts för.

   Låt mig gissa att du som skrev inlägget jobbar på InfoS.
   Om inte, så är det i alla fall tydligt att du aldrig jobbat ute på något förband.

   Radera
  2. Det verkar som att du är allmänt bitter över FM i allmänhet och officerare i synnerhet. Jag tänkte ändå bemöta mig att besvara en del av dina märkliga påståenden och slutsatser.

   Jag har ej propagerat för värnplikt. Konstaterade bara att som rekryteringsbas är värnplikt oslagbart.

   Du påstår att rekryteringen till GMU går utmärkt. Siffrorna de senaste åren säger annorlunda. Ja, många söker, men en mycket mindre andel är lämpliga och därmed är urvalet knapert.

   Du skjuter dina argument i sank gång efter annan, t.ex. när du utmålar GMU som en sådan succé och att det är på förbanden vi tappar soldater/sjömän. Jag kan upplysa dig om att fartygsförbanden skickar befäl som instruktörer på GMU, dvs. sjömännen möter samma befäl under GMU som ombord. Vidare är det till största del samma befäl ombord nu som under slutet på värnpliktstiden. Märkligt att det var fem gånger så många sökande då, när vi befäl uppenbarligen beter oss
   illa eftersom du skyller den dåliga rekryteringen på vårat ledarskap.

   Jag upplever inte att jag gnäller och förväntar mig att andra ska lösa problemet. Då jag inte jobbar med rekrytering som huvudsyssla är detta mitt sätt att lyfta fram en oroväckande utveckling, skapa debatt om hur vi ska lösa problmemet och därmed få bättre officerare. Vems felet är spelar ingen roll. Det viktiga är att identifiera problemet och hitta en lösning. Det tycker jag är konstruktivt.

   Det kanske är bäst om några GSS där ute svarar på varför intresset för OP/TA (och föralldel specialistofficersutb) inte lockar så många.

   /Boatswain

   Radera
 5. Det or ganska uppenbart vilken väg det kommer gå. Kolla på alla andra länder vars olika konceptet vi plagierat, fast med ännu sämre förmåner.
  Väljer man yrkesförsvar med låg lön, allt sämre villkor i en oattraktiv miljö så attraherar man en målgrupp som inte har något annat val i lägre samhällsskikt. Ungdomsarbetslösheten är skyhög, men ännu har föräldrar råd att betala för dessa hemma. När så inte längre är möjligt, rämteökning, bostadsbubblan, arbetslöshet,osv. Kommer fler piskas ut i arbetslivet, vilket kan vara bra. I brittiska försvaret är ju soldaterna mer eller mindre fotbollshuliganer i uniform eller från fattigare länder inom common wealth. Deras befäl kör klassik kadaverdisciplin vilket kommer krävas i Sverige med. Borta med egen initiativförmåga och eget ansvar. Åter elak sergeant som säger åt soldaterna när de skall torka sig. rekla,mfilmerna kommer vartefter att behlva rikta dsig till dessa grupper som inte attraheras av någon ideal omvärld där omsorg om fattiga står överst på listan. DÅ kommer aktion-reklamfilmerna in i bilden, ännu tror sig FM kunna locka hög/normal-utbildade som bryr sig om omvärlden, FN och mänskliga rättigheter...

  Varför skulle Sverige vara annorlunda om vi kopierar alla parametrar men ändå inte erbjuder högre ersättning, tidig pension, fördelaktigt boende eller utbildning?
  Varför skulle Scerige

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är en oroväckande men högst möjlig utveckling du målar upp. Allting blir inte annorlunda i Sverige utan väldigt mycket sker i den riktning som det gjort i övriga världen.

   Det återstår att se om även vi den vägen vandrar. Det gäller också att vara redo för det men helst även innan fundera på om det är dit vi vill gå?

   /Boatswain

   Radera
 6. Jag som T-soldat blir lite lätt trött när man efter att bytt HV mot armén bara kan konstatera att övningarna blir färre och med längre mellanrum än vad som bestämt utlovades, kan allt undra hur de tänkt sig att få T na att stanna om de ej får öva.

  SvaraRadera
 7. Eftersom du frågar varför fler kvinnor sållas ut, så skall jag försöka ge en liten bakgrund. Systemet vi jobbar under i samhället, och krigsmakten (vi deltar fnv. i två eller tre krig) är left-brain dominant. Vad det vill säga är att hierarki, ordergivning, strukturerat indelning i boxar, inget helhetstänk är önskvärt. Kvinnor är i hög grad right-brain dominant dvs man har helhetssyn, intuition, icke-hierarkisk tänkande.
  Linjärt och icke-linjärt tänkande i krock.

  Lyssna på Mark Passio (googla Mark Passio police military) för en vidare beskrivning.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna