3 oktober 2013

Socialdemokraternas försvarspolitiska svek!

Just nu överstiger antalet ämnen att avhandla här på bloggen tillgänglig tid. Det finns oerhört många ämnen att skriva om. Den nyligen presenterade rapporten från Försvarsmakten perspektivplanering är sprängstoff i många avseenden, den ryska militära övningen Zapad en annan. Min egen påbörjade serie om Försvarsmaktens planerade materielanskaffning ska slutföras samtidigt som det finns en mängd andra försvarsnyheter som bör kommenteras. Det svensk-finska marina arbetet som redan påbörjats, och som på sikt möjligen ska utvecklas till en gemensam SWE-FIN Naval Task Group är ett annat ämne som bör kommenteras från både politisk och militär nivå, något som ännu inte skett.

Men innan jag kommenterar ovanstående mycket intressanta och högaktuella ämnen så avser jag ta upp den fråga jag anser vara den kanske viktigaste just nu, något som kommer att påverka Försvarsmaktens framtid i allra högsta grad, och det gäller givetvis Försvarsmaktens ekonomi. Jag har inte sett att det jag kommer att lyfta fram i detta inlägg har kommenterats på annan plats, vilket är än mer skrämmande.

Som bekant lägger alla oppositionspartier fram sin egen skuggbudget varje höst. För 2014 har oppositionspartierna S, V, MP och SD alldeles nyligen släppt dessa dokument som ska spegla hur respektive parti skulle förvalta statsfinanserna samt vilka prioriteringar man gör. Ett verktyg som partierna kan använda för att påvisa vilka politikområden man anser ska prioriteras och vilka reformer man vill genomföra.

Man hade här hoppats på att framför allt Socialdemokraterna skulle stå upp för försvarsfrågan efter allt som har hänt den senaste tiden (en-veckasförsvaret, ryska påsken, rikspjäsen osv.) och efter all kritik som Socialdemokraternas försvarpolitiska företrädare med Peter Hultqvist i spetsen (med all rätt) har riktat mot regeringen de senaste åren. I vissa fall genom ett antal rejäla bredsidor. Med detta i färskt minne förväntade man sig att stora ord skulle följas av stor handling inom politikområdet försvar. Men så blev det inte!

Socialdemokraterna ökade försvarsbudgeten i sin skuggbudget med exakt NOLL kronor jämfört med regeringen. Ett stort svek som fullständigt underminerar trovärdigheten hos Socialdemokraterna och dess försvarspolitiska företrädare!

Det kan vara på sin plats att påminna Hultqvist och hans s-kamrater i försvarsutskottet om vad som har sagts den sensate tiden.

"Peter Hultqvist (S) tycker också att försvarministern skapar konflikt och konfrontation. Grundproblemet är för små anslag och det kräver åtgärder. Vi kommer att ha ekonomiska problem framför oss, det är bara att inse. Då måste man börja jobba med det, säger han." / SR

"Under perioden 2014-2017 ökar därmed försvarsanslagen med totalt 1,4 miljarder kronor, medan budgetnivån jämfört med i år höjs en halv miljard. Peter Hultqvist (S), försvarspolitisk talesperson, tycker inte att regeringens höjning är mer än ”okej”. Det är en puts i marginalen när det gäller de stora proportionerna, och ingenting som löser försvarets försörjningsproblem, säger han till TT." / SvD

"Peter Hultqvist (S), som är ordförande i riksdagens försvarsutskott, anser att promemorian från regeringskansliet, som SvD avslöjat, visar hur ekonomiskt illa ställt det är i försvaret. - Vi har framfört länge att det finns en strukturell underfinansiering, både vad gäller materiel och personal inom Försvarsmakten. Det här blir en bekräftelse på att det vi sagt stämmer." / SvD


"Det duger inte som regeringen att återkommande måla upp en bild av att allt är bra. Det skriver Peter Hultqvist (S), ordförande i riksdagens försvarsutskott. Det försvars- och säkerhetspolitiska läget har successivt förändrats. I vårt närområde sker en tydlig upprustning med Rysslands allt större investeringar i att bygga upp militär kapacitet för framtiden. Övnings- och underrättelseverksamheten ökar också. Samtidigt meddelar ÖB Sverker Göransson att svenskt försvar klarar ett militärt angrepp i cirka en vecka. I somras talade han om att med nuvarande anslag så finns det en risk för att en hel försvarsgren måste avvecklas." / Peter Hultqvist i Dagens Arena

Det här är bara en bråkdel av den kritik mot den systemkollaps Försvarsmakten befinner sig i just nu. I sak har Peter Hultqvist helt rätt, det har han haft hela tiden. Försvarsmakten har genom Moderaternas så kallade försvarspolitik sakta men säkert gått mot ett totalhaveri, vilket bekräftas i perspektivplaneringen. Peter Hultqvist har riktad saklig kritik mot vanstyret, men detta faller nu platt när hans eget parti satsar NOLL kronor mer än regeringen avser göra på försvaret.

Jag bedömer att Peter Hultqvist nu kommer att hänvisa till att man inväntar försvarsberedningen rapport innan man skjuter till ytterligare medel i sin egen budget, något jag redan innan uttalandet har gjorts avfärdar som rent snömos. Har man som Hultqvist redan uttalat att försvarsanslaget är för litet måste man kunna stå för det hela vägen. Problemet är nog precis som jag skrev om för en tid sedan, att Hultqvist inte har sin linje förankrad hela vägen upp i partiledningen. Då skrev jag så här.
Socialdemokraterna genom Peter Hultqvist har under de senaste åren totalsågat Moderaternas hantering av försvarsfrågan och den ständiga skönmålningen av det prekära läget. Således är det nu upp till bevis för Socialdemokaterna. Det finns dock mörka moln även här. Jag tror inte att Hultqvist & co har klart bakåt hela vägen upp till verkställande utskottet där man sannolikt har andra saker högre upp på agendan i syfte att vinna kommande val. Jag tror Hultqvist kommer att påverka beredningens arbete till det bättre, men vet nog att det egna partiet inte kommer att stå bakom allt för höga krav på ökat anslag.
Situationen rörande Sveriges säkerhet och indirekt för Försvarsmakten kommer inte att förbättras vid ett regeringsskifte. Läget kommer bedömt att bli ännu värre då Socialdemokraternas "stödparti" Miljöpartiet vill sänka försvarsbudgeten med flera miljarder jämfört med nuvarande låga nivå som nått bottenrekordet 1,15% av BNP.

Som en jämförelse kan man notera att SD vill öka försvarsanslaget med 3 miljarder redan 2014 för att därefter öka med ytterligare 2 miljarder årligen. Vi kan då konstatera att det enbart är SD tillsammans med FP och KD som uttalat att de vill öka försvarsanslaget.

Vi går en mycket mörk framtid till mötes avseende försvarets ekonomi, och beskedet från Socialdemokraterna är att betrakta som ytterligare ett stort svek inom det försvarspolitiska området. Minns även att det var Socialdemokraterna som låg bakom de katastrofala försvarsbesluten FB-00 och FB-04.

19 kommentarer:

 1. För sakfrågans del är det naturligtvis sorgligt, men uppriktigt sagt hade en faktisk anslagsökning från Socialdemokraterna varit det verkligt förvånande alternativet. Hultqvist har gjort en hel del bra uttalanden, men precis som du säger så har det knappast varit så att han har haft något stöd i SAP för en anslagsökning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Instämmer. Det var mer krut i sossarna förr då man rustade upp kraftigt under det kalla kriget och även i slutet av andra världskriget.

   Radera
 2. Så länge FP och KD ställer sig bakom och röstar för Alliansens budgetproposition är de lika skyldiga som moderaterna. Försvarsfrågan är så pass viktig att ett seriöst försvarsvänligt parti skulle ha ställt moderaterna inför ett ultimatum där valet skulle gällt rejält ökade försvarsanslag eller regeringskris.

  Karlsson82

  SvaraRadera
 3. SD tar försvaret på allvar. Vi har ett försvarspolitiskt utskott med högskoleutbildade officerare (motsv) från armén, marinen, flygvapnet och Försvarets Materielverk.
  Vi har vidare ett säkerhetspolitiskt råd, där våra försvars- och utrikespolitiker samverkar.

  Vi är inte nöjda med att 2009 beslutade IO 2014 senarelagts till 2019, sedan 2023 och nu enligt senaste uppgift 2029. Tjugu år efter beslut!

  SD har konkreta handlingsplaner för en ekonomiskt ansvarsfull upprustning. I första hand Stockholmsområdet och Gotland. Efter hand övriga delar av Sverige. Vi ser luftförsvaret som prioriterat.

  Stellan Bojerud (SD)

  SvaraRadera
  Svar
  1. SD har mitt fulla stöd. Kommer att tala för Er fram till sept 2014.

   Radera
 4. Såg att SD satsar 24 miljarder på försvaret i skuggbudgeten. Förra året var det 20 miljarder så man har ökat med 4. Bra SD.

  Är besviken på S men inte förvånad.

  SvaraRadera
 5. Men viktigast av allt, moderaterna är sämst i klassen

  SvaraRadera
 6. SD:s försvarspolitik är klart överlägsen övriga partiers försvarspolitik. Valet är redan avgjort!

  SvaraRadera
 7. Jag kan inte rekommendera sd i något försvars eller utrikespolitiskt sammanhang. Det är visserligen ett parti som vill ha förändringar men tyvärr är det ett missnöjesparti. Vad händer när sd fått makten, vilken framgång tror ni svergie har då på den utrikespolitiska arenan? Finns det någon i sd som kan hantera en krigsituation för en hel nation? Regeringen har Bildt. Vi är fn ett av de få länderna i eu som rest oss någotsånär ur eurokrisen. Men var tror ni pengarna finns? Ni måste ha konkreta förslag på vartifrån de kommer.... Det är inte roligt att vara försvarsanställd när den offentliga sektorn fått skära ner till fördel för försvaret. Det är bra att man rapporterar problem, men generellt är det för mycket gnäll och för lite förslag på lösning!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Självklart finns det kompetenta politiker i SD även om ingen bär namnet Carl Bildt. Richard Jomshof, Mattias Karlsson, David Lång och inte minst Jimmie Åkesson, för att nämna några få som imponerar varje gång de framträder offentligt. Sedan är det ju såklart så att SD knappast kommer att få egen majoritet och ensamt tillsätta alla ministerposter, i alla fall inte före 2022, så att de "får makten" är ju ett lite konstigt sätt att uttrycka det på.

   SD har precis släppt sin skuggbudget och där framgår med all önskvärd tydlighet hur finansieringen ordnas för alla satsningar, inte bara den på försvaret.

   http://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/pressreleases/sd-s-budget-politik-foer-jaemstaelldhet-nya-jobb-och-staerkt-vaelfaerd-912238

   Radera
  2. Ja, var finns pengar till ökande försvarsanslag? Här är mina personliga förslag:
   - Bromsa och reducera kostnaderna för ett allt dyrare välfärdssystem, beroende på:
   -- hög arbetslöshet och sjukskrivning, som ger allt högre kostnader för försörjningsstöd i olika former
   -- allt högre kostnader för hanteringen av migration och integration
   - Öka skatteintäkterna genom att:
   -- förenkla arbetsmarknadsreglerna, dvs göra lättare att anställa (och avskeda)
   -- locka högkvalificerade invandrare till Sverige
   -- locka storföretag att stanna i Sverige, inte motarbeta dem
   -- stödja en svensk tillverkningsindustri, inte säga att tillverkningsindustrin försvunnit i Sverige.

   Till slut är det dock även en fråga om prioritering och värdering av ett nationellt skydd.

   Anders Karlsson

   Radera
 8. Socialdemokraternas icke-ökning är ett symptom på att försvarsfrågan fortfarande är lågprioriterad jämfört med andra områden. Lågprioriterad i det allmänna medvetandet och i media (vilket ju hänger samman) och därmed på den politiska agendan. Samma gäller ju FP och KD – de står bakom regeringens budget som helhet, trots att de som partier förespråkar högre anslag. Så länge försvaret har plats 10 på viktighetslistan så kommer inte enskilda försvarsvänliga politiker att kunna driva sin linje. Intressant i S fall är dock att Hultqvist uppenbarligen talar för Hultqvist och inte för S. I regeringens fall talar Widman för FP och Oscarsson för KD – men partierna har inte den politiska tyngden att driva frågan gentemot M.

  SvaraRadera
 9. Verkligen inte bra att S inte höjer 2014. Hoppas verkligen att Hultqvist har förankrat en höjning i 2015 försvarsbeslut med den socialdemokratiska partiledning,riksdagsgrupp och verkställande utskott.
  Han har väl iofs aldrig sagt vad jag sett att S skulle höja under 2014 men retoriken och verkligheten borde ha fått S att höja och starta återtagningen i någon form.
  Kanske att en viss omfördelning görs i utgiftsområde 6 vi får se

  SvaraRadera
 10. @Stellan Bojerud;

  Jag ska förmodligen också bli politiker för SD i Lund, om de vill ha mig. Jag har en fråga; Varför skulle Ryssland vilja skicka kryssningsmissiler, Iskander-M eller bombflyg mot Stockholm i händelse av att Ryssland tar Gotland? Är det inte mycket troligare att de minerar Göteborgs Hamn och tar Skåne för att garantera framtida sjöfartsleder genom Öresund? Detta gör de nog först om USA förlorar sin hegemoni, utdraget i tiden eller snabbt. USA kommer att förlora sin hegemoni liksom tidigare Rom, Grekland och Egypten har gjort, det är bara en fråga om när. Det kan röra sig om en jordbävning i Kalifornien, en lyckad kärnvapenattack på någon stor amerikansk stad av Nordkorea, eller så blir amerikanarna långsamt sitt eget fall genom att de lamslår sin egen inrikespolitik genom aggressioner och machoism.

  Roger Klang

  SvaraRadera
 11. @Stellan Bojerud;

  Det är bra att vi i SD står för ett starkt försvar för det första. Sedan så kan vi diskutera hur, vad och var vi ska försvara Sverige bäst.

  Roger Klang

  SvaraRadera
 12. Är sosse men jag litar inte på deras försvarspolitik längre. Stoppa nedrustningen av försvaret. Neutralitetspolitiken saknar all trovärdighet. Som jag ser det finns det två alternativ.Om nedrustningen fortsätter måste vi mer eller mindre gå vi med i NATO. Eller så upprustar vi försvaret om vi vill vara trovärdiga i neutralitetspolitiken. Hur trovärdigt blir den politiken om vi rustar ned då omvärlden rustar upp. helt ologiskt. Jag är beredd att samla in namnunderskrifter, protestlistor för att stoppa nedrustningen. Nån som är med?

  SvaraRadera
 13. Är sosse men jag litar inte längre på deras försvarspolitik. Våran neutralitetspolitik blir inte trovärdig om lilla Sverige rustar ned då fienden rustar upp. Helt ologisk strategi. Stoppa nedrustningen av försvaret. Som jag ser det finns det två alternativ. Om nedrustningen ska fortsätta i den takt som det gjort de senaste 20 åren kommer vi knappt ha ett försvar alls. Då måste vi gå med i NATO för att trygga vår säkerhet. Eller så rustar vi upp främst vårt en gång så stolta flygvapen. Tänk en gång i tiden hade vi det tredje starkaste flypvapen. Det gav respekt i omvärlden och trovärdighet. Stoppa nedrustningen nu. Jag är beredd att samla in namnunderskrifter för att förhindra att försvaret förvandlas tilll ett skämt. Nån som är med mig?

  SvaraRadera
 14. Peter Hultqvist är väl en av de mer förtroendeingivande socialdemokratiska politiker som jag har sett. Han verkar ha en analytisk förmåga som är få förunnat av dagens politiker. Dock så förstår jag inte riktigt hans tal om att det kanske inte behövs en permanent militär närvaro på Gotland, utan att det kanske räcker med att vi övar oftare där(?) Om det inte finns en permanent militär närvaro på Gotland så är väl bara för en angripare att avvakta rätt tidpunkt när det är tomt på militär personal?

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna