4 augusti 2014

Skogsbranden i VästmanlandMed anledning av de omfattande och pågående skogsbränderna i Sverige så skrev jag i går ett inlägg om hur den svenska beredskapen och förmågan har nedgått på grund av att vi avvecklat en stor del av Försvarsmaktens tunga helikoptrar. Räddningstjänst handlar som bekant i första hand om att rädda liv och i andra hand om att rädda egendom. Risken för människoliv är trots allt relativt begränsad även om det givetvis är katastrofalt när skog och egendom för mångmiljonbelopp äts upp av lågorna. Jag väljer att följa upp gårdagens inlägg med lite nyheter.

Med gårdagens inlägg om helikoptrar för ögonen hade jag egentligen tänkt skriva om vad en ny färjekatastrof till sjöss likt Estonia eller Scandinavian Star skulle innebära. Jag är inte helt säker på att gemene svensk förstår hur illa ställt det är idag. Det inlägget får dock vänta till morgondagen med anledning av hur skogsbranden nu har utvecklats.

För läget rörande den omfattande skogsbranden har minst sagt förvärrats. I skrivande stund har enligt uppgift ca 1.000 hektar skog brunnit i Västmanland och över 1000 personer har evakuerats. Räddningsledare hävdar att detta är den svåraste branden i modern tid. I Dalarna, flera mil från branden regnar det sot och röken ligger tjock, vilket ger en uppfattning om omfattningen. Försvarsmakten har i skrivande stund fått ytterligare två Hkp 10 till området och min bedömning är att det förmodligen inte går att uppbringa så särskilt många fler helikoptrar med vattentunna från Försvarsmakten eftersom det enbart är Hkp 10 (som dessutom ska avvecklas) som i dag kan flyga med sådan.

Försvarsmakten har under dagen även flugit med en Hkp 16 (Black Hawk). Den har haft den minst lika viktiga uppgiften att transportera och evakuera personal. Jag hoppas verkligen att samtliga dessa helikoptrar samt besättningar har förmågan att bära vattentunna redan nästa sommar. Samma sak bör givetvis även gälla Hkp 14. Man kan alltid diskutera vad man ska lägga tid och pengar på, men brandbekämpning har tidigare alltid varit en bisyssla som i stort sett alla Försvarsmakens tunga helikopterbesättningar har kunnat hantera. Min bestämda uppfattning är att så bör det även vara i framtiden. Dessvärre är flygtid en stor bristvara, detta p.g.a. Försvarsmaktens svåra ekonomiska läge baserat på ständig underfinansiering. Därmed måste prioriteringar ske.

Jag vet att det finns många flygförare och helikopterbesättningar som varit med om detta tidigare som idag känner stor frustration över att inte längre ha tillgång till rätt materiel för att kunna hjälpa till. Som väl är har Försvarsmakten trots allt gjort allt vad de kan och har som sagt tre helikoptrar på plats, och det har sannolikt krävts vissa personella insatser för att få dessa i luften så här i semestertider.

Eftersom Sverige inte längre har resurser för så omfattande brandbekämpning från luftens man hade tidigare genom Försvarsmaktens försorg så har man i stället begärt stöd med flygplan av typen CL-415 avsedda för brandsläckning. Flygplanen kommer från Italienska flygvapnet och kan ta drygt 6 m3 vatten i varje vända. Dessa kommer sannolikt att ansluta under morgondagen.

Med anledning av skogsbränderna så tog BLT i dag upp kopplingen till Försvarsmaktens helikoptrar baserat på mitt blogginlägg från gårdagen. Övriga media verkar inte ha uppmärksammat det faktum att Försvarsmaktens förmåga till stöd vid brandbekämpning har nedgått avsevärt.


FLASH:

Nu är läget så pass illa att räddningstjänsten överväger att evakuera hela Norbergs tätort med 4700 innevånare. Detta har en helt annan dignitet än de tidigare evakueringarna. Frågan är om samhället har resurser för att hantera detta? Bussar finns redan på plats, men frågan är var man ska göra av alla människor som inte har egen bil, och som inte har någonstans att ta vägen på egen hand? Frågan är om stöd från Försvarsmakten nu kommer att begäras i större omfattning med anledning av detta beslut som sannolikt kommer att tas under kvällen.

Detta uppmärksammar ånyo behovet av en nationell helikopterstrategi. Hade helikopterresurser funnit motsvarande de som fanns under Tyrestabranden hade läget sannolikt sett helt annorlunda ut i dag.

Branden är nu klassad som riksangelägenhet. På länsstyrelsens webbsida kan man följa läget.

7 kommentarer:

 1. Skipper !

  Av förordning med instruktion till FM (2007:1266) framgår bl.a:

  §1 Försvarsmakten ska upprätthålla och utveckla ett militärt försvar. Grunden för detta ska vara förmågan till väpnad strid.

  §2 Försvarsmakten ska med myndighetens befintliga förmåga och resurser kunna lämna stöd till civil verksamhet.

  Av Regleringsbrevet för 2014 (2013-12-19) framgår bl.a. under punkt 12:

  Försvarsmakten ska utveckla samverkan och samordning med myndigheter med ansvar för samhällets krisberedskap och totalförsvar samt stärka det gemensamma planeringsarbetet i syfte att stärka förmågan att hantera viktiga uppgifter under höjd beredskap.

  Inga särskilt högt ställda krav....

  Nyckelpassagen är instruxens - "med myndighetens befintliga förmåga " !!

  Och det är just det som FM förtjänstfullt just nu gör, helt i linje med de senaste decenniets politiska inriktning stadfäst i riksdag & regering. Stöd till samhället är f.n. INTE en dimensionerande uppgift för FM. Till detta finns en annan myndighet - MSB.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi har väl några musikkårer vi kan stötta samhället med i så fall.

   Radera
 2. MSB är liksom insatsförsvaret en politiskt konstruerad papperstiger. Det ser rimligt starkt ut på just på pappret men tillförs inga resurser för att kunna verka i en verklighet där inte allt är förutsägbart enligt nogsamt teoretiskt uppgjorda planer. När Civilförsvarets organisation avskaffades och vårt militära försvar bantades till en liten mygga av yrkesmilitärer, försvann organisation, kompetens, förmåga och resurser att med de samlade totalförsvarsresurserna utgöra ett verksamt stöd för samhället vid kris- och extraordinära situationer.
  Förmågan att med enveckasförsvaret skydda oss vid brand, översvämning, fartygskatastrofer etc är lika begränsad i fred som i krig. Även om ingen kan klandra FM anställda för att inte göra sitt jobb, så är de för klena i alla de termer som resurser mäts i. Undrar vad den samhällsekonomiska prislappen är för denna ineffektiva och samhällsfarliga suboptimering? Att man sparat sikiner på nedmontering av försvaret och slopandet av civilförsvaret, äts med råge upp av de kostnader för samhällsskydd som varje kommun och varje landsting numera tvingas upphandla utan någon nationell samordning. Detta redan innan kostnaderna för en situation som den aktuella branden drabbar samhället.
  Hade man på ett tidigt stadium med rimligt antal effektivt brandbekämpande enheter och ett större antal värnpliktiga och hemvärnsmän kunnat möta situationen hade kanske rent av situationen inte utvecklats den hotande omfattning som nu är fallet. Nations motto verkar numera vara "För lite och för sent" (bara det inte kostar...)
  Våra finansministrar och ekonomiskt så kallade sakkunniga på alla nivåer torde utgöra ett mer allvarligt och omedelbart hot mot vår nation än den nog , för tillfället i i allas fokus, så opålitlige Vladimir Putin.

  SvaraRadera
 3. Innan någon föreslår anskaffning av skogsbrandflyg så vill jag bara upplysa om att man har på 90talet hyrt in Canadair plan, den sommarn brann det inte utan den enda stora insatsen gjordes i Estland, för vår del är helikoptrar betydligt mångsidigare.

  SvaraRadera
 4. @anonym 0108
  Att ställa upp oerfarna nyinryckta värnpliktiga i 18 års åldern mot en brandvägg som är 10 kilometer bred
  där elden hoppar över från trädkronorna låter ju som en väldigt smart ide,,,,,,,

  Apropå skogsbrandflyg så verkar ju våra nordiska grannar inte ha det heller .................

  SvaraRadera
 5. Som värnpliktig på P4 under tidigt 1980-tal gjorde vi dock just detta. Det brann som tusan kan jag meddela och vi fick sova i fält och ha en annan sorts eldvakt än den vanliga i några dygn. Brandmännen var mycket glada över de extra personella resurserna.

  SvaraRadera
 6. @Jab,,,,Tror att du missat omfattningen av denna brand,,,,,Beslut fattades om att inte riskera liv och lem på personalen som fanns i området just med anledning av den exceptionella utbredningen,,,

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna