11 augusti 2014

Försvarsmaktens kostnader ska "tas inom ram"!När man nu börjar få kontroll över den omfattande skogsbranden i Västmanland genom omfattande insatser från luften och på marken så kommer nu den ofrånkomliga debatten om vem som ska betala kalaset som ett brev på posten, och tyvärr så verkar risken nu vara uppenbar att detta kan komma att bli en rejäl ekonomisk käftsmäll för Försvarsmakten.

Räddningsinsatserna bedöms uppgå till omkring 5 miljoner per dygn enligt uppgifter i SvD. När kommunerna höjde oroliga röster för hur de skulle klara av att betala för insatsen så lovade försvarsminister Karin Enström bara för någon dag sedan att kommunerna måste ansöka om ersättning, men att dessa ansökningar nu skulle "hanteras skyndsamt".  Tidigare har sådana ansökningar kunnat ta flera år för regeringen att hantera innan pengar betalats ut. Men nu gör regeringen helt om i frågan och utlovar i dag via ett pressmeddelande att regeringen nu anslår 300 miljoner kronor till kommunerna som ska täcka alla kostnader för branden. Detta är helt rätt agerat av regeringen, men man kan inte undvika att fundera över huruvida det kommande riksdagsvalet har haft ett finger med i spelet. Min bedömning är att regeringen så långt som möjligt vill undvika negativ publicitet så tätt in på valet. Nåja..

I Norberg är dock kommunstyrelsens ordförande ändå rädd att 300 miljoner inte kommer att täcka alla kostnader som de drabbade kommunerna nu tvingas betala och är fundersam över hur kostnaderna ska fördelas.
– Ska vi tänka att det är den kommun där branden startade som får ta hela kostnaden, eller ska vi tänka att det är den kommun som har flest kvadratmeter nerbränt som får ta största kostnaden, frågar hon sig.

Våra riksdagspolitiker börjar nu också att reagera. Försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist kallar nu till möte i syfte inleda en utvärdering av branden och samhällets beredskap som uppenbarligen inte är den bästa om man beaktar det faktum att Länsstyrelsen via Facebook begär in saker från allmänheten för att klara av att försörja de som arbetar med insatsen avseende grundläggande utrustning så som strumpor och handskar etc.


Så långt är allt väl, och det viktigaste av allt, d.v.s. att branden bekämpas ser nu ut att kunna åstadkommas. Kommunerna verkar dessutom få sina pengar och försvarsutskottet ska se över beredskapen. Bra! Återstår gör då Försvarsmakten - som ånyo verkar bli den myndighet som får sitta med Svarte Petter på hand när spelet så småningom avslutas.

Det förhåller sig nämligen på följande sätt. Beroende på vilken typ av stöd som Försvarsmakten bistår med så gäller olika regler för olika situationer. Detta är reglerat i lagen. Om Försvarsmakten bistår med stöd enligt stödförordningen till kommun eller enskild ska Försvarsmakten ta ut full kostnadstäckning för de uppgifter man utfört på uppdrag av någon annan.  Det kan handla om att bistå kommun eller annan statlig myndighet med ex. helikoptertransport av skadade eller sjuka.

Om en insats istället går under lagen om skydd mot olyckor (LSO) får Försvarsmakten inte ta ut någon avgift från en kommun. Då ska Försvarsmakten själv stå för alla kostnader.

I riksrevisionens rapport med titeln Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser - RiR 2011:15 framgår detta med all önskvärd tydlighet.

Detta betyder att det för genomförande av insatser inte har avdelats någon särskild budget, vare sig för den del som myndigheten själv ska stå för eller det man ska får full kostnadstäckning för. Enligt Försvarsmaktens Verksamhetsuppdrag budgeteras eller avdelas inga särskilda medel för uppgiften utan uppgiften löses inom ramen för de övriga försvarsuppgifterna. 
Insatschefen konstaterar i sin verksamhetsorder att för insatser planeras inga ekonomiska resurser. Uppkomna kostnader bokförs efter hand och ska regleras i Försvarsmaktens årsbokslut. Det betyder att det inte på förhand avsätts medel för att ge stöd till samhället.

Att det sistnämnda gäller bekräftas även av informationsdirektör Erik Lagersten i dag via twitter.
Med tanke på hur ansträngd Försvarsmaktens ekonomi är i dagsläget så kommer kostnaderna för skogsbranden att slå oerhört hårt mot verksamheten innevarande år om kostnaderna skall tas inom ram och inga ytterligare ekonomiska medel skjuts till från regeringen. I dagsläget tyder ingenting på att Försvarsmakten kommer att kompenseras för utgifterna!

Försvarsmaktens insatser i Västmanland har gjort stor skillnad och har varit omfattande. Fem helikoptrar med personal, åtskilligt med hemvärnspersonal ur Västmanlands hemvärnsbataljon, en R3-pluton från F 21 och säkert en mängd annan personal och materiel från andra förband ,som jag i skrivande stund inte har exakt koll på, har deltagit i insatsen. Många har säkert avbrutit sin semester för att ställa upp, något som bland annat innebär mycket stora övertidskostnader.

Om myndigheten Försvarsmakten själv skall stå för egna kostnader inom ramen för innevarande års redan ansträngda budget, ja då inser man snabbt att detta kommer att få stora konsekvenser.

För att ta ett exempel från verkligheten i syfte att påvisa vad uppkomna kostnader kan ge för konsekvenser så kan vi titta på marinens stora övning SWENEX. Övningen som var planerad att genomföras i höst med hela Marinen under 11 dygn är på grund av uppkomna kostnader i samband minröjningsoperationen OPEN SPIRIT nu struken efter C FÖRB PROD beslut.

Marinen hade från början tilldelats ca 20 miljoner för att genomföra SWENEX. Den summan har nu halverats och kvar finns nu enbart 10 miljoner. Detta innebär att övningen SWENEX stryks och att man nu i ett sent skede ska försöka planera om och i stället försöka åstadkomma en kortare övning om fem dygn, eventuellt med ett reducerat antal enheter.

Anledningen till detta är att regeringen under försommaren beslutade om att förlänga OPEN SPIRIT och genomföra ett uppkommet örlogsbesök i Riga på kvalificerad övertid. Detta kostade ungefär 7,5 miljoner kronor. Pengar som regeringen inte kompenserade Försvarsmakten för. Detta skulle "tas inom ram"! Utöver detta har ytterligare 2 miljoner kronor betalat andra kostader.

Om vi i stället applicerar samma hantering på skogsbranden och övertidskostnader för personal samt kostnadskrävande enheter så som helikoptrar, så kan man snabbt inse att kostnaderna kommer bli mycket omfattande. När Försvarsmakten då kommer att tvingas spara på innevarande års budget så kan man givetvis inte dra in på fasta löner och lokalhyror. Det man kan reducera är drivmedel, ammunition och övningsdygn, vilket i praktiken innebär inställda övningar.

Det skulle därför inte förvåna särskilt mycket om även de sista 10 miljonerna för höstens femdagarsövning kan komma att försvinna, att all flygverksamhet förutom incidentberedskapen ställs in, och att Armén får sparka kottar på kaserngården fram till jul. Detta skulle rimma mycket dåligt mot det faktum att regeringen flera gånger under våren och sommaren deklarerat att man vill öka övningsverkamheten och närvaron på och över Östersjön, och att man genom satsningarna "stärker vår försvarsförmåga".

Min enda slutsats av detta är att regeringen måste kompensera Försvarsmakten på samma sätt som man nu kompenserar kommunerna. Ett sätt vore att överföra outnyttjade medel från anslaget för internationella insatser istället för att dessa pengar skall gå tillbaka till Anders Borgs kassakista. Allt annat än att kompensera Försvarsmakten för detta är oacceptabelt!

31 kommentarer:

 1. Mycket bra sagt! Tyvärr så har du nog rätt och alla övningar under resten av året får strykas. Sammolikt även HKV's Dagny som skulle genomförts i oktober.
  Varför ska detta tas inom ram? Då borde det också finnas en "katastrof-kassa" att tillgå för detta!

  SvaraRadera
 2. Frågan kan ju ställas vem eller Vilka som skall i framtiden måste ha "katastrof-kassa". Är det verkligen staten som måste äga den, eller skall de instanser som är involverade i försvar/civilförsvar faktiskt också vara tvingade att kunna ta av sin egen "katastrof-kassa".

  Hur många dagar klarar civilförsvaret försvara landet från att en större olycka utan att farbror staten ömt tar på sig hela kostnaden?

  SvaraRadera
  Svar
  1. På vilket sätt är försvar/civilförsvar inte en del av staten?

   Radera
  2. Vilket civilförsvar? Det fanns en gång i slutet av förra seklet! / Nemo Saltad Sobrius

   Radera
 3. "Detta blir lite av ett hundår, men det är bara att bita ihop. Det blir bättre nästa år"

  SvaraRadera
  Svar
  1. 1983 satt jag på min första Regementschefsgenomgång i exercishuset på dåvarande I19 i Boden. Och Överste Wikbom sade nästan exakt samma ord.... sedan dess har jag fått hör detta varje år av olika Regementschefer.

   Radera
 4. Som grädde på moset så tillkommer kostnader för en Etableringsstyrka som skall bygga campen i Mali för AM 01 som K3 sätter upp, detta är något som FN skulle ha löst men som nu Sverige ska lösa, oklart huruvida Sverige ersätts av FN

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kommer kosta en hel del att bygga campen, det blir inte så mycket över på anslaget för internationella insatser som vissa hoppats. Det kommer dock bli betydligt billigare än fiaskot vid etableringen i Afg trots att AM00 ska använda norsk utrustning och utbildas i Norge före insatsen.

   För övrigt så är insatsen vid branden långt ifrån över bara för att den just nu är under kontroll. Idag skickade FM personal som ska hjälpa till att röja upp vägarna från nedfallna träd så att det går att ta sig in på områden som varit avlysta.

   Radera
  2. Kostnaderna för etableringsstyrkan belastar anslaget för internationella insatser vilket alltså ger en direkt positiv effekt till förbandsanslaget. Eftersom förbandets ordinarie verksamhet hade belastat förbandsanslaget så blir det alltså mer pengar över här hemma när de istället genomför insats. En anledning till att vi nu har så pass ont om pengar på förbandsanslaget är alltså att vi ovantligt lite personal insatta utomlands som skulle ha avlönats från annat konto.

   Radera
 5. Det är lugnt, vi på f17 basbat har redan slut på pengar, inget drivmedel, am eller för den delen övningsdygn.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Menar du allvar? Kan du utveckla, detta måste upp till allmän kännedom.

   Radera
  2. Ingen anledning till oro. Det blir som sagt bättre nästa år...

   Radera
  3. Jobbar inom FM på högkvarteret i sthlm. Kan ju lugnt säga att det inte bara är för basbat som har slut på medel.

   Radera
 6. Kan vara riktigt bra för vissa i kommentatorsfälten här att känna till sådana här nationella operationer kostar Försvarsmakten pengar,,,,,,Kallas för folkbildning,,,,,,,,,,

  SvaraRadera
  Svar
  1. 1. Att insatser som denna kostar stora pengar är det nog ingen som tvivlar på.

   2. Att insatser enl LSO ska belasta FM är i sig inget konstigt så länge set inte är omfattande insatser som kostar stora pengar som nu

   3. Vad som däremot rimmar illa är att Försvarsmaktens förmåga till väpnad strid KAN komma att påverkas negativt genom att pengar för övningsändamål äts upp av en insats likt denna när det samtidigt med all sannolikhet kommer att finnas pengar kvar på anslaget 1.2 (int ins) som går tillbaka till regeringen p.g.a. Försvarsmakten inte får nytta dessa pengar utan regeringens medgivande.. Hamnar vi där så är det något allvarligt fel på systemet!

   Radera
  2. 1. Resterande utrymmen inom anslag 1.2 är redan intecknat och förbrukat på annat håll i statens budget. De pengarna är FMs bara på pappret, och kan inte föras över.

   2. Ja, det är allvarligt fel på systemet.

   Radera
  3. Kanske dags att via Twitter och Facebook gå ut och be allmänheten om ett bidrag till de olika övningarna! ;-)

   Kanske dags för ett annat nygammalt tema att återkomma?
   Ett avtal om försvar av regionen, kommunen, företaget o.s.v. mot sponsring av materiel, personal och övningspengar?
   Känns som att det inte ligger nuvarande regering så långt borta!
   Civil firma, billigare än LV6, står för luftförsvaret i vårt villakvarter:---I

   Avslutningsvis är det väldigt långt kvar till IO14 och vi kommer dit i den takt medlen medger så det är ingen fara på taket. Allt går enligt plan och titta inte bakåt för dit kommer vi aldrig igen!
   Skulle nuvarande regering sitta kvar är väl en "nymoderat satsning" på försvaret som innbär en minskning med så där trehundra miljoner nästa år ingen överraskning;-))

   Snart ska vi sätta en NBG på fötter igen och tittar vi inte bakåt så vet ingen vad det kommer att kosta.
   Den här gången kommer det ju bara vara redan anställda inom FM som sitter på befattningsraderna. Eller är vi inte ens där än?

   Många suckar blir det!

   Teaterdirektören.

   P.S. Jag är redan tveksam att den föreslagna summan kommer att ge kommuner m.fl. full teckning för sina kostnader. Vid tidigare katastrofer har kommuner fått ta lån för att klara den dagliga driften och täcka kostnader. Vid oljekatastrofen utanför Tjörn tog det år att få ut pengarna.

   Radera
  4. @Teaterdirektören,,,,NBG är redan bemannad och nu under utbildning inför beredskapsperioden,,

   Radera
  5. Bäste Anonym.
   (Teaterdirektörens specielle anonyme följare.)

   Om nu det vore sant det du skriver kan du då förklara varför dessa och flera andra annonser finns ute på dagens FM-hemsida under rubriken, "Lediga tjänster. För dig som inte redan har en tjänst i Försvarsmakten"?
   Av förklarliga skäl blir det då också väldigt svårt att, som du påstår, vara "under utbildning", då man inte ens har anställt personalen;-))

   Signalist till CIMIC-plutonen till NBG 15..
   NBG 15 söker fordonsförare...
   Stridssjukvårdare till CIMIC-plutonen NBG 15...
   Deltidstjänstgörande kockar till Sjukhuskompaniet...(Från den 1 januari 2015 ingår 1.Sjukhuskompaniet i Nordic Battle Group, vilken utgör EU:s snabbinsatsstyrka första halvåret 2015. Inför uppbyggnaden av detta förband anställs nu kockar till Logistikplutonen.)

   Det rätta svaret skall alltså vara. Vi är inte där än!

   Teaterdirektören.

   P.S. En del av teatern ingår i NBG15 och där har vi också fått begära lite hjälp utifrån.

   Radera
  6. Bäste Anonym.
   Så här uttrycker sig försvarsmakten själv om materielsituationen i delårsrapporten! Det är inte bara personal som saknas.

   "Materielläget för logistikförbanden har varit ansträngt vilket kommer att medföra konsekvenser på logistikförmågan för NBG 15. Materielbristerna påverkar också utbildnings- verksamheten. De främsta bristerna är lastbilar, funktionscontainrar, truckar, hjullastare, lasthanteringsutrustning, reservdels- och verktygssatser och ledningssystemmateriel. Arbete pågår för att öka tillgängligheten på befintlig materiel i syfte att till del täcka bristerna. Att helt täcka bristerna kommer först kunna lösas på längre sikt och i den takt som ekonomin medger."

   Teaterdirektören.

   Radera
 7. Är det någon som på allvar tror att FM kommer få kompensation för uppkomna kostnader? Jag för min del tar för givet att FM, som alltid, kommer att vara en viktig regulator för att balansera ut den merkostnad på 300 miljoner som regeringen nu har att tampas med (dvs 300 miljoner i skrivande stund, kan och kommer bli mer). Att FM tappar förmåga till väpnad strid kommer; A) ekonomerna inom RK bara att tillskriva det de ser som vår numera dokumenterade oförmåga att hantera pengar. Att pengarna rinner genom fingrarna på ÖB pga ekonomernas egna beslut är den sorts kunskap som man som politiker eller politiskt sakkunnig enkelt kan bortse ifrån. och B) inte väcka någon reaktion. Alls. Jag ser framför mig att det "upprörda reaktionerna" på en höst utan övning inom FM kommer väcka frågor av typen; Vad är förmåga till väpnad strid? Är det nåt viktigt? Måste ni verkligen hålla på med det? Går det att äta?

  Ja, jag vet, Min cynikometer står just nu på ungefär 99 på den 100-gradiga skalan men så är den också kalibrerad utifrån mångårig tjänst.

  SvaraRadera
 8. Jag är generelt mer försvarsvänlig än de flesta men samtidigt anser jag att försvaret faktiskt skall kunna göra saker inom sin budget. Försvarets miljarder är inte bara till för att hålla sig i självsvängning.

  Utöver det anser jag att hantering av riktiga (helst akuta) kriser är en väldigt god träningsform. Man lär sig vissa saker i simulerade planerade övningar och andra i verkligheten.

  Därför tycker jag att det är självklart att försvarsmakten skall budgetera för verkliga insattser.

  Är de inte regelbundet ute på verkliga insattser kommer de inte kunna göra nytta när de verkligen behövs.

  Dessutom är det bra att folk ser att försvarsmakten ibland gör nytta för vanligt folk.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Försvarets miljarder räcker inte till för någon självsvängning. Definitivt inte till självandtändning. Möjligtvis till att under större delen stå i stram givakt som en brandskadad fura.

   Radera
 9. Lagd budget skall inte kunna ändras av politiska beslut, endast av militären själva.
  Katastrofer eller kriser kan inte budgeteras i förväg.
  Hur mycket kommer katastrofer att kosta 2015?
  Helt omöjligt att veta.
  Skall staten betala får finansen hitta egna pengar.
  FM’s budgetram är just en ram mot plötsliga ändringar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Et tillägg;
   Jag noterar en avancerad passning, Nemo saltat sobrius – "Ingen dansar nykter" om att ÖB kanske inte skall dansa utan att påpeka att det finns ramar. Sedan kvar blir, ”nudus sere nudus”-eller som bönderna i Västmanland säger :Sista skjortan har ingen bröstficka.

   Radera
 10. Bästa sättet att finansiera FM insats i Västmanland torde vara att pengarna tas ur FM anslag för insatser. Visserligen märkta med benämningen"internationella" men där bör det ligga ett glimrande överskott efter årets insatsvht, liksom tidigare år. Kanske läge för FML att stå på sig lite så att övningsvht inte påverkas än mer negativt maa omvärldsläget.

  SvaraRadera
 11. "läge för FML att stå på sig lite"
  Till skillnad mot normalfallet då?

  Tänk på att den kommande utnämningen av ny ÖB gör att generalerna flyger ovanligt lågt under radarn just nu.

  SvaraRadera
 12. Största problemet är väl att allmänheten inte ser försvaret som prioriterat. Egna plånboken o allt det där. Tragiskt tycker jag. Är det inte viktigt så är det inte viktigt för röstfiskarna. Så blir det så att försvaret blir en budgetregulator eftersom få bryr sig. Så kanske vi står där en dag. Sen har vi personalförsörjningen och rekryteringen. Men det är en annan fråga...

  SvaraRadera
 13. Klart att försvarsmakten ska klara en utryckning till en skogsbrand, med egna medel. Vi tar 40 miljarder om året till detta. Detta är dubbelt så mycket som polisen får och dom får inget extra för någon utryckning

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag respekterar din åsikt och håller med om att 40 miljarder är mycket pengar.
   Dessvärre tyder din kommentar på att du inte har en aning om hur försvarets ekonomiska förutsättningar ser ut.

   Utan att ha några summor klara för mig, så törs jag redan nu spekulera i att det inte kommer att bli mycket övning under hösten mht den omfattningen i tid och personal som i anspråkstagits för branden.

   I värsta fall kommer enbart incidentberedskap samt normala bevaknings- och övervakningsuppgifter lösas om inte FM kompenseras.

   Ekonomin för innevarande år var nämligen extremt ansträngd redan innan branden.

   Radera
 14. Enligt delårsrapporten/kvartalsrapport 2

  "Den ekonomiska prognosen visar att anslaget för förbandsverksamhet överskrids med 110 miljoner kronor samtidigt som anslaget för internationella insatser underutnyttjas med cirka 180 miljoner kronor. Försvarsmakten bedömer att en balansering mellan anslagen ska kunna ske under hösten."

  Så redan nu ligger vi 110mille back och det med största sannolikhet redan innan branden. Hurvida vi kommer få flytta pengar från konto 2 till konto 1 vete fan de har väl regeringen redan räknat med att få tillbaka ? För Mali hinner väl inte jämna ut det redan i år :O

  Skulle tyvärr inte förvåna mig som både SWENEX 2 och Dagny försvinner ur övningsplanen rätt snart :(

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna