23 februari 2012

Försvarsmaktens omstruktureringsorder

Många försvarsmaktsanställda går nu, precis som många gånger tidigare, i väntans tider.
Tidigare har det varit inför de katastrofala försvarsbesluten FB-00 och FB-04 som slog Försvarsmakten sönder och samman och var startskottet för "den strategiska black-outen".

Nu väntar hela Försvarsmakten på den så kallade omstruktureringsordern som är en följd av att Försvarsmakten ska bemannas efter alla olika organisationsutredningar som Basorg och IO som tillsammans blir FM Org 13 som skall vara färdig att bemannas från 2013-01-01.

Vad innebär då detta? Ja, eftersom ingen omstruktureringsorder ännu utkommit från HKV så kan man ännu ej säga något helt säkert. Men klart är att det i stort handlar om att två huvudsakliga delar. Den ena är att komma ned i "rätta antal huvuden" vilket innebär att personalen totalt sett måste minskas. Den andra är att bemanna FM enligt den nya struktur med en fördelning mellan OF (officer) och OR (specialistofficer) men också klara ut de civila befattningarna CF/CR.

Hur ska då detta gå till? Det är det däremot svårare att sia om.
Försvarsmakten har dock tidigare aviserat att uppsägningar kan komma att ske på grund av övertalighet! Officersförbundet menar att det finns andra sätt att lösa ut detta problem. Bland annat går nu rykten om att en möjlighet till förtida pension motsvarande det tidigare 55+ kommer att erbjudas personal som inte tillhör personalkategorier där brist råder. Detta kan vara en åtgärd för att överhuvudtaget kunna anställa nya officerare till Försvarsmakten. Något man redan gått ut och lovat till kadetter vid officersprogrammet.

Vidare till den andra stora delen rörande OF/OR. Där är Försvarsmaktens inriktning inför omstruktureringen att 35% av personalen skall tillhöra kategorin OF samt att resterande 65% skall vara OR(6-9). Processen för att komma dit består i att placera samtliga FM militära befattningar i dessa kategorier. Ett arbete som knappast lär vara helt enkelt.

I praktiken kommer detta i sin tur att innebära att det kommer att bli ett stort antal individer med kategorin OF som helt enkelt sitter med fel grad och kategori på en befattning som är allokerad som en OR-befattning. Hur man kommer att lösa detta är nog den stora frågan som alla vill ha svar på.

Det hela handlar förstås om att Försvarsmaktens personal, totalt sett, ska bli billigare även om detta aldrig kommer att kunna ledas i bevis! En OF är dyrare än en OR, det ser vi redan nu om man tittar på dagens löner. Försvarsmakten består i dag (enligt årsredovisningen för 2011) av ca 9700 officerare i båda kategorierna. Fördelningen mellan OF/OR är just nu 8750 OF och endast 940 OR vilket innebär att endast 10% tillhör kategorin OR.

Den totala personalkostnaden för OF var under 2011 5,9 miljarder kronor.  Motsvarande summa för OR under föregående år var bara 349 miljoner kronor.

Detta skulle i praktiken kunna innebära att ytterligare ca 5300 YO (55%) antingen måste konverteras till specialistofficerare, frivilligt eller ofrivilligt. Ett annat alternativ skulle kunna vara att dessa succesivt ersätts med OR varefter dessa lämnar sina nuvarande befattningar? Hur detta kommer att gå till i praktiken kommer förhoppningsvis att framgå i den stora omstruktureringsorder som alla nu väntar på med spänning. En order som enligt uppgift skall utkomma i slutet av februari månad.

I årsredovisningens särskilda del (bilaga 2) som avhandlar personalberättelsen för 2011 framgår fördelningen OF/OR i mycket märkliga ordalag, där budskapet kan tolkas, om man inte läser mycket noga, att FM redan nu består av 40% officerare i kategorin OR?
Utveckling av tvåbefälssystemetAndel yrkesofficerare placerade på specialistofficersbefattningar av totalt antal yrkesofficerare.
Andel officerare (OFF) och specialistofficerare (SO) som är placerade på befattningar kravsatta för specialistofficerare mäts genom att mäta de som är placerade på befattningar med befattningsnivåkravet OR 6 – OR 9.Målet för andelen YO placerade på SO-befattning 2011-12-31 är 30 procent och utfallet blev 40 procent. Uppfyllnaden av specialistofficersbefattningar går fortare än planerat och slutmålet är 65 procent.

Vad som egentligen menas med dessa siffror är något oklart. Man talar om antal OF som sitter på befattningar som egentligen är en OR befattning. Att kalla detta för att man uppnått ett mål, och att uppfyllnaden går fortare än planerat känns som falsk marknadsföring eller till och med skönskrivning för att få omstrutureringen att framstå som mer framgångsrik än vad den kanske är?

Vad menar FM egentligen och när kommer omstruktureringsordern som ska räta ut alla frågetecken?

5 kommentarer:

 1. ÖB chefsmöte genomförs 28-29 februari och jag gissar att ett stort antal förband kommer att ha personalorienteringar den 1 eller 2 mars. Det är väl rimligt att anta att omstruktureringsordern kommer lagom till dess.

  För att komma in i den nya kostymen kommer det krävas en väl avvägd balans mellan moroten och piskan för att få "rätt individer" att kliva av. Karriärväxlingsverktyget har ju varit ett misslyckanede eftersom FM helt enkelt är för snåla för att göra det attraktivt för den målgrupp man önskat nå.

  Av den anledningen tror jag personligen inte heller på att en +55 ingår i det nya paketetet.

  ... men jag har haft fel förr...

  Lars Rössle, LSS

  SvaraRadera
 2. Ja man hoppas att ordern medger att sjöstridskrafterna som vanligt kan bemannas med personal med rätt kompetens för att lösa sina uppgifter. Hela försvarsreformen skulle ju leda till ökad tillgänglighet av förband och inte tvärtom. (och kanske också sänka personalkostnader?) Jag upplever oro i leden eftersom en utbildad OF just nu inte vill bli placerad på en OR-befattning (även om personen kompetensmässigt är lämpligast)eftersom det skulle kunna stänga vägen mot en OF-befattning senare i livet. Specialistofficeren är oroad över sin kompetensmässiga utveckling och räds att bli instängd i en för trång lönebox.

  Jag vill se att vi i ett övergångsskede kan placera en OF på en OR befattning om det kompetensmässigt behövs, för att senare kunna flytta denna person till en OF befattning varvid då personen ånyo (eller hela tiden) har OF-grad. Denna rörlighet behövs under övergångsskedet för att kunna fylla befattningarna ombord med rätt kompetens. Löneboxarna bör utformas så att inte det sker flykt av personal från sjöstridsförbanden mot baser/skolor/centrum eller det civila livet. Hack i skivan avseende bemanningen ombord vet vi sedan 2004 tar lång och är kostsamt att reparera. Dessutom minskar tillgängligheten på gripbara förband. Det kan väl aldrig vara meningen?...

  //Master & Commander

  SvaraRadera
  Svar
  1. Väl talat, visst borde det vara så!
   /Sjöman

   Radera
 3. Det går att läsa lite om det här i försvarets senaste tidning.

  SvaraRadera
 4. Tydligen ska en samlingssida om omstruktureringen på emils startsida publiceras under torsdagen den 1 mars. Där kommer länk finnas till omstruktureringsordern (direktiv), bland annat.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna