18 februari 2012

Vilka militära förmågor behövs på Gotland?


Sedan arméinspektören presenterade sin inriktning har i stort sett alla de s.k. försvarsbloggarna gett sin sin på Gotland och det militära läget, eller rättare sagt avsaknad av militära enheter på Gotland.

På denna blogg publicerades tidigare i dag ett kortare inlägg om en eventuell omedelbar avveckling av den marina basen i Fårösund (FårB), vilket nu har bekräftats i flera kommentarer både här och hos Wiseman.

Om man ur ett någorlunda realistiskt perspektiv tittade på Gotland, och vilka militära förmågor som bör skapas på ön snarast, i syfte att skapa ett trovärdigt försvar av ön. Men även för att kunna påverka en tänkt motståndare redan innan han satt sin första känga på ön, så måste man till att börja med lämna det gamla förbandstänkandet.

Att sätta upp vardera ett nytt kustartilleriregemente, pansarregemente, luftvärnsregemente m.m. är så klart helt orimligt. Orimligt ur ett nuvarande ekonomiskt perspektiv skall särskilt tilläggas. Försvaret av Gotland debatterades redan under Almedalsveckan i somras där man pratade om att återupprätta en Gotlandsbrigad. Tyvärr känns det som man sitter fast i de gamla truppslagen och hänvisar till och med till förbandsnamnet P18 i debatten. Det anser jag vara ett felaktigt tänkande redan från början.

Det som nu planeras för är att placera 14st stridsvagnar i ett förråd på Gotland. Dessa kommer ej att användas för övning, utan enbart stå i beredskap. Lyssna gärna på inslaget från 22 december 2011 när övlt Hans Håkansson tydligt deklarerar att dessa stridsvagnar kanske inte ens kommer att kunna användas i krig då det saknas luftvärn, ingenjörer och infanteri på Gotland. Håkansson har koll på läget kan man snabbt konstatera.

Hur bör man då göra för att snabbt återuppbygga upp en rimlig nivå av militär förmåga på Gotland?

För det första måste det tillföras ekonomiska medel för att möjliggöra detta, att omfördela medel inom nuvarande ram är inte genomförbart. Då måste för mycket tas bort på annat håll, något som är orimligt. Inte heller är det lämpligt att flytta befintliga förband och personal. Detta har prövats tidigare med begränsad framgång.

För det andra bör värnplikten återinföras i reviderad form, något som Gyllenhaal tidigare konstaterat, I annat fall kommer ekonomin och möjligheten att öva förbanden med jämna mellanrum aldrig att gå ihop ekonomiskt.

Om man nu trots allt vill återanvända namnet Gotlansbrigaden, så vad ska en sådan brigad innehålla? Att enbart transportera dit pansar är som att kasta pärlor till svin. En angripare måste kunna påverkas i luften eller på havet, d.v.s. innan första icke önskvärda kängan trampar Gotländsk mark. Det är helt avgörande. Det förutsätter även att den tunga materielen är på plats, personal kan möjligen flygas in med viss framförhållning, men en viss kader behöver finnas på ön redan från början.

Mitt förslag till en modifierad Gotlandsbrigad skulle se ut så här:


-Brigadledning
En brigadledning med uppgift att ledaoch samordna de militära enheterna på Gotland inkluderat hemvärnsresurser. En brigadledning måste dessutom samordna tillsyn och underhåll av materiel samt utbildning av personal.


- Tung Kustrobotbatteri med RBS-15
Ett antal mobila enheter som med stor rörlighet och möjlighet till egen inmätning av målläge kan verka mot sjömål på stora avstånd och således utgöra ett potentiellt hot mot någon som vill försöka ta och använda Gotland för egna syften. Använd tidigare KA TKRBB som gott exempel. Robotar finns redan och den mobila och moderna radarn ArtE 740 som ej längre används bör flyttas till Gotland.

- Luftvärnsbataljon
Helt klart är att om förband skall kunna verka på Gotland så måste förbanden och dessa baser luftförsvaras. En lv-bataljon är rimligt att placera på ön.Vilken typ av system som skulle förbandssättas låter jag vara osagt. Läs gärna ett inlägg hos Wiseman och framförallt kommentrarerna om de olika befintliga systemen. Att förbandsätta RBS-23 Bamse råder det delade meningar om. Jag skulle hellre se ett system med minst motsvarande förmåga och räckvidd som Patriot i syfte att skapa stor täckning i Östersjön.

- Markstridsförband
Hemvärn bör utgöra stommen, kanske förstärkt med Stridsfordon 90. men om Stridsvagns 122  avses transpoteras och förrådsställas på Gotland, så bör dessa givetvis nyttjas. Uppgifterna för markförbanden bör primärt vara att bevaka och skydda flygplats, hamn samt övriga enheter.

- Flygplatsenhet
En militär enhet för klargöring och enklare underhåll av militära flygplan på Visby flygplast vid tillfällig basering (finns redan idag).

-Hamnenhet
En militär hamnenhet som kan tillhandahålla och säkerställa drivmedel och övrigt behov av logistikstöd vid marina enheters tillfälliga basering på Gotland.

Det kanske saknas någon viktig pusselbit, men principen innebär att man samlar alla militära enheter under en chef och ledning på Gotland oavsett om det är armé- marin- eller flygvapenförband, eller om förbandet består av olika armétruppslag. Kan jämföras med tidigare MKG - Militärkommando Gotland, men i betydligt mindre skala.

Detta skulle med förhållandevis små åtgärder bygga upp ett kvalificerat skydd av Gotland, framförallt genom att placera långräckviddiga sjömålsrobotsystem och luftvärnssystem på ön. Detta skulle även bidra till att kunna verka mot luft- och sjömål i större delen av Östersjöns vatten vilket även stärker försvaret av fastlandet. Det innebär dessutom att vi sänder signaler till våra grannar att vi inte överger Gotland, det kanske viktigaste av allt!

Se även: Wiseman, F&S, Cornucopia

14 kommentarer:

 1. Jag tycker att du ligger rätt i stort. Delar din skrivning om kval luftvärn. Jag skulle bara vilja lägga till aerostater för övervakning och signalspaning. Pansarbataljonen lokalrekryterad i huvudsak GSS/T eller kvalicerat hemvärn i ny modell.

  SvaraRadera
 2. Om vi bortser det politiska beslutet så är frågan hur man ska gå tillväga. Vi har ju en del fordon förrådsställda runt om i riket. Tex. Stridsvagn 122, Stridsfordon 90 i olika varianter, RBS-23 Bamse och JAS 39 Gripen plan har vi gått om.

  Men hur ska man göra med anläggningar mm? Det kanske inte kostar så jätte mycket egentligen men det mesta är ju avskaffat. Hangarer på Visby flygplats finns ju kvar. Hamn dilemmat i Fårösund kan man alltid fixa med lite anamma. Men någonstans måste man ställa alla stridsvagnar, stridsfordon och övriga fordon som skickas till Gotland? Hur skulle det vara att återta P 18 området?

  Personal kan man alltid fixa: fler GMU platser eller återinförd värnplikt. Gott om officerare på HKV har vi också, man måste bara leta reda på dem med rätt kompetensens och skicka till Gotland. Stabs & lednings funktioner är redan på gång. Hur många miljarder skulle det kunna kosta ifall man försöker ta så mycket som möjligt av det vi redan har? Allt från Strv 122 till Bv 206.

  SvaraRadera
 3. Du har också helt rätt i att skalskydd på Gotland i form av sjömålsrobotar och luftvärn skulle skydda stora delar runt Gotland och även skydda fastlandet.

  SvaraRadera
 4. @Anonym 08:56

  FM har fortfarande kvar Tofta skjutfält. Bättre att bygga nya moderna lokaler där, anpassade för dagens verksamhet, än att försöka köpa tillbaka lokaler som en gång byggdes för att utbilda ett värnpliktigt infanteriregemente och som nu "civiliserats" under ett antal år.

  SvaraRadera
 5. Tofta skjutfält är nog en bra plats att utgångsgruppera vår nya Gotlansbrigad vid. Men även där har vindkraftskramarna försökt ta mark, Men tack och lov utan framgång.

  http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=3272008

  http://www.folkpartiet.se/Folkpartiet-nara-dig/Gotlands-lan/Motioner/Vindkraft-pa-Tofta-Skjutfalt/

  SvaraRadera
 6. Fast eller rörlig minering av lämpliga angöringsplatser för en angripare?

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 7. Apropå att gyllenhaal vill ha tillbaka värnplikten så har jag en tanke.
  Avskaffa armen som arbetsgivare å gör om de till en skola där du får en högskole/yrkeshögskole utbildning utöver soldatutbildning.
  Skit i grundskole betyg vid intagning bara man är vettig i huvudet å har någorlunda bra fysik så ska man komma in.
  När man är väl inne armen så får man möjlighet att välja en högskole/yrkesutbildning utbildning inom ramen för soldatutbildning.
  Betyg som krävs för högskola skall man få möjlighet att plugga upp.
  Jag tycker att man ska få något av försvaret som man fick av värnplikten där man kunde få t.ex. Dyk cetifkat.
  Sänk lön till 5 tusen plus CSN bidrag lönen är istället för lån ( som man tar som vanlig student ).
  Försvaret står för boende och mat som förut.

  Är det en barnslig tanke lr ? Vet att de aldrig kommer bli så men skulle vilja få lite diskution lr mothugg

  SvaraRadera
 8. Intressant idé men det finns ganska många som inte VILL plugga eller lära sig något annat jobb än att bli en bra soldat. :)

  Men man borde helt klart förbättra GSS/T systemet så man på ett smidigt sätt kan varva studier eller annat jobb med soldat yrket utan att allt ska ske hos Försvarsmakten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra att du tog upp de där =) dom som inte absolut vill något annat än att bli en bra soldat vill dom bara vara soldat resten ut av deras liv ? Kan man inte erbjuda dom officers utbildning ? (Behövs betyg för de )
   De jag tänkte var att man skulle få in dom som lite intresserad av soldat livet men tycker lönen och förmåner suger och eventuellt konkurrera ut militär över intresserade.
   Skulle de funka med ett tidsbestämt kontrakt på 8 år t.ex. Och sen GSS/T ?

   Radera
  2. Du har rätt, man vill nog inte jobba som soldat/sjöman hela livet eller åtminstone fortsätta som officer och då krävs det lite mer. Det är alltså GSS/T systemet som måste utvecklas. Vill man direkt efter gymnasiet bli soldat på deltid och göra annat då blir man GSS/T. Vill man efter 8/12 års GSS/K kontrakt fortsätta på deltid men göra annat, tex studera, då blir man GSS/T.

   FM vill ju behålla alla så länge som möjligt så då är väll tanken GSS/K - GSS/T sen Hemvärn.

   Radera
  3. GSS/T låter vettigt men GSS/K tycker jag är lite dålig lön, lockar nog bara dom som brinner för armen inte de som är lite nyfiken. Utveckla GSS/K så att man kan sköta distansutbildning samtidigt på ett smidigt sätt då är jag den första å gå med.

   Jag kanske bara upprepar mej men
   Min tanke i stort med min ide om högskole/yrkeshögskole utbildning samtidigt med soldat yrke var att erbjuda studier utan lån och lite omväxlig inte bara att studera lite pangande oxå.
   Tror att man kan få in lite folk som är lite intressrad av armen.
   Blir det inte lite billigare med typ 5 tusen plus bidrag,boende och mat än 18-19 tusen före skatt till alla soldater.
   Tack för att du tar dej tid å svara mej kul å bolla med iden

   Radera
 9. Hur gör man med de som inte klarar poängen. Strypa bidraget?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alla som pluggar försöker väl klara poängen ? Strypa bidraget ja om dom inte klara av de. Ärligt talat så vet jag inte riktigt hur de funkar på högskolan men man ska väl prestera man kan ju inte bara glida på bidragen.

   Radera
 10. Jag håller på att göra huvuddelen av det som behövs för att försvara Gotland till arméns nya standardförmåga och ha identiska enheter på fastlandet och en på Gotland som kan få huvuddelen av sin personal från fastlandet.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna