22 februari 2012

Försvarsavvecklingen i praktiken

Försvarsmakten släppte i dag årsredovisningen för 2011. Där finns mycket att läsa vilket vi får återkomma till mer detaljerat vid ett senare tillfälle.

Intressant är att man kan läsa om försvarsavvecklingen i praktiken vilket bland annat har inneburit att Försvarsmakten under år 2011 gjort följande i syfte att "minska kostnaderna för förrådshållning":

- Överlåtelse omfattande 141 100 förnödenheter till civila aktörer och andra myndigheter.
- Destruktion av 1 740 ton ammunition, ursprungligen anskaffad för invasionsförsvaret.
- Avveckling av 21 918 pallar förnödenheter
- Avveckling av 743 fordon

9 kommentarer:

 1. Kan man läsa om vilka fordon det handlar om?
  Vad är det för ammunition som avvecklas? Även sådant som används?? Sånt som blivit för gammalt ska självklart förstöras.

  SvaraRadera
 2. Ytterligare en spik i kistan! Ammunition och andra förnödenheter är ju bristvaror. Det hade varit mer ekonomiskt att minska förrådshållningen av överstelöjtnanter vid HKV.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 3. Skulle inte vilja påstå att ammunition är en bristvara. Finns hur många strvmina m/52 motsv som helst. Och inte kan jag påstå att jag gråter floder när dessa destrueras... Och fordonsavvecklingen skall man inte dra för stora växlar av heller. Ingen vill väl ha kvar tgb 11/13 och gamla FL7or i orgen?? Fordon och ammunition åldras och behöver ersättas! Däremot har det förekommit konstigheter där sprak nya tgb40 säljs ut när förbanden som nyttjar samma fordonstyp hankar sig fram med knappt fungerande exemplar..

  /H

  SvaraRadera
 4. Tgb 11/13 är fortfarande i bruk i "En annan del av Försvarsmakten", nämligen hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.

  Men som vanligt så fasas "övriga" FM materiel ut innan den delats ut fullt till alla i Hemvärnet.

  Varför bryta gamla traditioner. Innan den material vi ska ha i HV kommit fram så börjar vi på nytt att vänta på nästa generations materiel som inte heller den hinner delas ut osv.

  SvaraRadera
 5. Knappast något att hetsa upp sig över att ammunition, förnödenheter och fordon gallras ur. Ammunition har alltid i alla tider störtats när den fallit för åldersstrecket, så även under invasionsförsvarets dagar. Samma sak med fordon, dessa behöver omsättas med jämna mellanrum, gamla fordon med liten kapacitet ersätts med nya fordon med större kapacitet, totalt sett nedgår då behovet av fordon. Fordon skrotas dessutom efterhand som de förbrukas i den skarpa verksamheten, Samma sak med förnödenheter, de blir gamla och behöver rensas ut och ersättas med nya.

  SvaraRadera
 6. I går (onsdag) lämnade försvarsledningen sin årsredovisning för 2011 till regeringskansliet. Av den framgår att 1 507 281 tkr av det totala anslaget för 2011 inte nyttjats. Av detta belopp antas försvaret få disponera ca 400 000 tkr under 2012 i form av så kallat anslagssparande. Resterande belopp – ca 1.1 miljarder kr – går raka vägen tillbaka in i statskassan utan att passera gå.

  Detta monumentala misslyckande framställs i förskönande ordalag av ansvarigt statsråd, på vilkens blogg kan läsas att: ” För 2012 betyder 2011 års ekonomiska resultat att försvarets övningsverksamhet kan utökas jämfört med tidigare plan. Det är genuint positivt för kvaliteten i verksamheten.”

  Helena Holmstedt, försvarets ekonomidirektör, nyttjar även hon retorik baserad på bakvänd logik när hon påstår att:
  ”Anslagssparandet på förbandsanslaget, cirka 400 miljoner kronor, kan nu användas till en fortsatt reformering av Försvarsmakten under 2012. Bland annat kommer övningsverksamheten att förstärkas och vissa soldatanställningar tidigareläggas.”

  Sanningen är att merparten av de 424 938 tkr av anslaget 1.1 förbandsverksamhet som inte nyttjades under 2011 var avsedda för övningsverksamhet. Den övningsverksamhet under 2012 som Tolgfors och Holmstedt väljer att benämna som ”utökad” och ”förstärkt” är i reella termer inte mycket annat än ett återläggande av den övningsverksamhet som ursprungligen planerades genomföras under 2012, men som under hösten 2011 tvingades lyftas ur planen för att finansiera den anslagskredit försvarsledningen, på grund av bristande förmåga att ställa adekvata ekonomiska prognoser, in i det sista trodde sig behöva nyttja under 2012.

  De negativa konsekvenserna av den bortbantade övningsverksamheten 2011 framgår, trots mycket tillbakahållna och nedtonade formuleringar, av årsredovisningen.
  Några exempel: Arméförbanden har brister avseende såväl personal som materiel och ca en tredjedel av förbanden kan inte lösa uppgifter i förband av kompani storlek – KOMPANI (ja, så står det!). Marina stridskrafter har förutom personella vakanser och brister i tillgänglig materiel inte förmåga att uppträda i sammansatta förband. Beträffande stridsflygdivisionerna har låg tillgänglighet inom JAS 39 systemet, brist på flygplansskrov, materiel, flygtekniker, underrättelsepersonal, telekrigsofficerare och bildtolkar samt en ensidig inriktning mot spaningsrollen hämmat utvecklingen.

  Tolgfors ger på sin blogg exempel på fatal brist på slutledning: ” …tiden med ständiga svarta hål i Försvarsmaktens ekonomi uppenbarligen är över.”
  I realiteten – vår verklighet – förhåller det sig så att konsekvenserna för förbandens utveckling förblir lika besvärande oavsett om de ekonomiska bristerna tidsmässigt förläggs före eller efter bokslut.

  I 12 a § förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten regleras allt sedan 2010-08-01 att det vid myndigheten ska finnas ett insynsråd. Regeringen har ännu inte utsett några ledamöter till detta insynsråd – det är nog hög tid att göra det…

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du borde göra ett blogg inlägg av det där och tipsa försvarsmaktens bloggportal om den så kanske dom länkar till den i "inlägg utifrån" rutan. Då kommer fler läsa vad du har att säga!

   Radera
 7. Fryser man när det är -20 grader kan man kissa i fickan....

  ...det blir ju varmt för stunden!

  ...och så undrar man varför Finland för mycket, mycket mer för mindre försvarsanslag....

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna