19 februari 2012

Därför behövs marina baser!


Allan Widman tar på sin blogg upp den marina basen i Fårösunds vara eller inte vara, och verkar dela uppfattningen att en marinbas på Gotland är av godo. Något som inte signaturen @Sjöman håller med om i en kommentar.

Svaret på varför Försvarsmakten och Marinen bör förfoga över ett antal egna marina baser, ordinarie samt tillfälliga, sammanfattas enklast med ordet HANDLINGSFRIHET.

Signaturen @Sjöman hävdar i en kommentar både här och hos Allan Widman, att basen Fårösund är en båthamn. Ja det må vara så, men det undantar inte det faktum att den mycket väl kan disponeras av större fartyg vid enskilda tillfällen. Att marinen haft FårB som bas vid större övningar för flera örlogsfartyg är fakta. Men att använda FårB för att bunkra upp stödfartyg (L10), nej knappast. Men om nuvarande ritningar för L10 i framtiden blir verklighet så kommer ÖHB och ÖHK också att vara små hamnar där åtgärder med stor sannolikhet behöver genomföras för att säkert kunna ta in och förtöja ett fartyg av den storleken.

Jag förstår över huvudtaget inte varför @Sjöman antyder att de som förordar fortsatt marin närvarao (bas) på Gotland skulle hävda att detta är en avgörande fråga för marinen? Det har nog ingen heller påstått. Återigen, det handlar om att skapa HANDLINGSFRIHET!

@Sjöman nämner att sjörörliga logistikresurser ska prioriteras framför baser. Jag vill hävda att BÅDA DELARNA måste finnas. För det första så kan ingen i dag säga när vi har nya stödfartyg i operativ tjänst. För det andra så ska nog ingen förvänta dig att dessa kommer finnas tillgängliga H24 för samtliga marina enheter runt hela Sveriges kust. Ytterligare en faktor, om vi i framtiden erhåller nya stödfartyg, är att dessa mest troligt kommer att nyttjas vid internationella operationer, både som enskild enhet och som stödfartyg till svenska enheter. Således kommer nationell tillgänglighet för sjörörligt logistikstöd att variera över tiden.

En annan faktor som kommer som ett brev på posten, är att dessa fartyg också har besättningar som begränsas av arbetstidsavtal, samt att fartygen med jämna mellanrum kommer att behöva genomföra varvsöversyner. Detta är ytterligare begränsningar för tillgänglighet av nationellt logistikstöd över tiden.

I diskussionerna om materiel och förmågor så utgår dessa oftast antingen utifrån djupaste fred utan verksamhet, eller fullt krig, sällan något där emellan. Det finns självklart andra tillstånd än dessa. Det kan handla om nationell beredskap, eller att använda förband vid det som numera populärt kallas "nationella insatser".

Man glömmer ofta bort att marinen upprätthåller beredskap med fartyg H24 runt svensk kust. Skall dessa enskilda enheter stödjas av en L10? Det faller självklart på sin egen orimlighet. Marinen hade så sent som i höstas en "nationell insats" i Göteborgs skärgård med misstänkt främmande undervattensverksamhet. Där hade man nog varit glad om det hade funnits en hamn av Fårösundsbasens storlek för att möjliggöra tillfällig basering av korvetter?!

Att vara helt avhängd på att den civila tankbilen ska komma till en civil hamn, i bästa fall på utsatt tid. Eller att ombestycka/lasta vapen på ett örlogsfartyg i Visbys civila hamn är självklart inte optimalt, och kräver särskilda åtgärder.

Kan vi istället fortsätta att förfoga över ett antal marina baser runt svensk kust, med eller utan personal, men med möjlighet att bunkra drivmedel när så önskas oavsett dag eller tid på dygnet. Att kunna förtöja militära fartyg där det åtminstone finns ett staket runt kajen underlättar oavsett om det handlar om enkla reparationer av materiel, eller att byta en hel motor. Även bevakningsfartyget som behöver söka tillfälligt väderlä gör det bättre bakom lås och bom vid en marinbas, än i en civil hamn med allt vad detta innebär.

Det vore således mycket dumt och ogenomtänkt att lämna de marina baser som vi idag förfogar över. Sådan dumdristig avveckling har vi sett nog av. Låt oss istället se en ny bas på Gotland som kanske är ännu bättre och än mer ändamålsenlig än Fårösundsbasen. Förhoppningsvis är detta även HKV beslutsavsikt i när man nu sagt upp avtalet i Fårösund? Låt oss också se en framtida militär förtöjningsplats på västkusten även för fartyg av korvetts storlek. Målsättningen måste ändå vara att eftersträva marin HANDLINGSFRIHET avseende logistikstöd!

7 kommentarer:

 1. Handlingsfrihet är absolut nödvändigt. Inskränkt handlingsfrihet är ju liktydigt med fångenskap...

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 2. Vilken är våran nordligaste marinbas?

  SvaraRadera
 3. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kustflottan#Kustflottans_baser

  SvaraRadera
 4. Det var en rejäl replik, härligt med debatt!

  Jag kan inte mer än hålla med dig när du säger: "I diskussionerna om materiel och förmågor så utgår dessa oftast antingen utifrån djupaste fred utan verksamhet, eller fullt krig, sällan något där emellan. Det finns självklart andra tillstånd än dessa."-

  Det är just när man förmår att överblicka hela det sjöoperativa spektrats logistikbehov som den sjörörliga lösningen ger störst strids- och kostnadseffektivitet. I nuläget har vi två stödfartyg och planeringen för nya fartyg omfattar även den två fartyg. Men visst skulle tre enheter ge ett ännu större bidrag till övriga enheters uthållighet och tillgänglighet.

  Intressant att du drar en paralell mellan verksamheten utanför Göteborg senaste höst och behovet av en Försvarsmaktshamn i området. Var det inte just åren av undervattenskränkningar som påvisade nödvändigheten av sjörörligt logistikststöd och tillkortakommandena för den områdesbundna underhållsorganisationen?

  Missförstå mig inte, jag skulle gärna se Fårösund och alla de andra förtöjningsplatser vi förfogat över även i framtiden. Gärna ändamålsenligt rustade med fysiska tillträdesskydd, och där år av eftersatt underhåll har åtgärdats. Men som vanligt, tråkigt nog, handlar det om att välja vad pengarna ska gå.
  /Sjöman

  SvaraRadera
 5. Det är Basbataljonens uppgift att upprätta basområdet, det är därför man bemannar Rörlig underhållsledning och har tillfört Basskyddskompaniet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Just det! Snart har vi världens bästa och mest kostsamma underhållskoncept och inga pengar kvar till fartyg och besättningar.

   //M & C

   Radera
 6. Skipper:
  Glöm inte en annan betydande del av marinen, Amfibiekåren. 2.amfibiebataljonen använde fårösund som basering för swenex II våren 2011 under 2-3 veckor. Marina baser är av stor vikt för att amfbat ska kunna framgruppera till exempelvis Gotland vid en eventuell beredskapshöjning.
  Lika så skredsvik på västkusten eller skåne i söder. Bataljonen Måste ha en mindre hamn...kalla det båthamn om man vill för att utgå i från om den skall grupperas längre tider. Även om vi inte ska underskatta KFP, så är det bra trist att sova under ett maskeringsnät i en månad i januari.
  /Trupparen

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna