17 januari 2013

Ett välregisserat JAS-beslut

Foto: Försvarsmakten
Under morgonen så levererade Fru Försvarsminister Karin Enström beskedet som alla väntat på, i synnerhet Linköpingsborna och alla SAAB anställda, nämligen beslutet att Försvarsmakten medges att anskaffa JAS 39E och att numerären nu är beslutad.

Jag anar ett välregisserat spel bakom kulisserna där det inte bara handlar om att anskaffa ett nytt stridsflygplan, utan även för Moderaterna att ta chansen att uppvisa lite "goodwill" inom det politikområde där man har hamnat ordentligt på efterkälken - försvarspolitiken

Som alla läsare redan känner till så har Försvarsmakten lämnat ett underlag till regeringen där man framställer att behovet är 60-80 nya stridsflygplan. Detta innebär egentligen inte att Försvarsmakten anser att behovet  minskat relativt nuvarande numerär av flygplan som är 100. Enligt uppgifter så grundade sig reduceringen helt och hållet på att man i ett tidigt skede gjorde en bedömning att de medel som skulle avsättas för detta aldrig skulle räcka till fler flygplan. Huruvida den taktiken var listig kan man diskutera.

Det är ungefär här spelet och försvarsdepartementets maskirovka/informationsoperation sannolikt startar.

Karin Enström levererar som svar till Försvarmakten, och allmänheten, att beskedet för tillfället är att regeringen avser att anskaffa 40-60 flygplan. D.v.s man har reducerat spannet med 20 flygplan. Karin Enström motiverar heller inte varför man kommit fram till siffrorna utan hänvisar enbart att detta är "regeringens bedömning av behovet".

Genast utbryter en debatt där alla "experter" och framför allt alla försvarsbloggar uttrycker sin oro, och gör bedömningen att regeringen med största sannolikhet inte kommer att gå på den högsta siffran i spannet, d.v.s. 60 flygplan, utan snarare lägga sig i mitten och beställa 50 flygplan. Detta var nog de flesta bedömare överrens om.

Även denna bloggen köpte betet med hull och hår. Jag har bland annat skrivit om detta här på bloggen, och på Newsmill.

Min bedömning är att man från försvarsdepartementets sida hela tiden har vetat hur beslutet skulle se ut, men att man förhalat beskedet med syftet att förväntningarna skulle sättas till låga.

Genom att i dag "överraska" med ett "positivt besked" i frågan och släppa nyheten att försvarsdepartementet nu valt den höga siffran 60, och således möta Försvarsmaktens lägsta krav. Med andra ord en jämkning av numerären där alla förväntas bli nöjda. Det sekundära målet skulle enligt min teori vara att departementet nu vill visa att man som man brukar uttrycka det "satsar på Försvarsmakten".

Många låter sig kanske luras av denna eventuella masikrovka, men faktum är att detta beslutet fortfarande innebär en kraftfull reducering av försvarsförmågan genom att gå från 100 till 60 stridsflygplan. Min bedömning är också att Försvarsmaktens taktik i frågan lyckats dåligt. Detta då Försvarsmaktens analys inför beslutet påvisat att om man väljer den lägsta siffran 60 i spannet om 60-80 flygplan så skulle man tvingas att komplettera luftförsvaret med avancerat och långräckviddigt luftvärn.

I den frågan har inget besluts tagit. Det har inte ens funnits på den politiska agendan. Det korträckviddiga systemet IRIS-T som regeringen beslutat att anskaffa i markbaserad luftvärnsversion fyller inte den funktionen varför det ej kan räknas in.

Min slutsats av detta är därför att det redan från början varit förutbestämt att antalet flygplan skulle bli 60. Den teorin styrks av att regeringen hela tiden talat om att detta är en investering som totalt handlar om 90 miljarder kronor (man avser då den totala livscykelkostnaden). Den siffran baseras på uteslutande på en numerär omfattande 60 flygplan. Hade man det förekommit en osäkerhet avseende numerären så hade man sannolikt även här talat i termer av ett kostnadsspann. Detta har man inte gjort.

Anskaffningen av JAS 39E innebär en reducering av stridsflygplansflottan med 40 flygplan då det inte finns ekonomi att vidmakthålla två flygplanssystem parallellt (C/D). Det finns heller inget som tyder på att ett kvalificerat långräckviddigt robotluftvärn kommer att anskaffas vilket sammantaget gör att försvarsförmågan tveklöst kommer att reduceras.

Detta benämns tyvärr med nymoderata termer i stället för en "satsning på försvaret" och att man nu "ökar försvarsförmågan".

Media: SVTSR, Ny Teknik, SvD, SR, Expressen, DN, Skånskan, NSD, HD, SR, Corren
Bloggar: Försvar & Säkerhet6mannen, APOW

27 kommentarer:

 1. Det som saknas är insikten att försvaret behöver växa i förmåga i stället för att sakta krympa ihop till intet.

  Jag ser delserie 1 av Gripen E som en bra början och hoppas på en delserie 2, gärna med många Gripen F om taktikutvecklingen med Gripen D ger värdefulla resultat.

  Våra två bästa förmågor för att hjälpa grannarna borde växa i stället för att krympa, vi borde t.ex. gå från fyra till sex divisioner flyg och från fyra till sex ubåtar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rätt! Men då får du nog ringa Anders Borg och övertyga honom först.

   Radera
  2. Jag har en stabil vild gissning på att det omedelbart behövs +10% på försvarsbudgeten för att ge försvaret rätt riktning och snabbt fylla den organisation som redan är utlovad med numerär och kvalitet och sedan +25% för att nå den volym och användning av soldater med utgånget utlandskontrakt som skulle göra mig nöjd och glad.

   Det förutsätter givetvis att de som kan sakerna ser till att pengarna används ytterst effektivt. Det räcker bara för att bli en del av ett nordiskt försvar och helst Nato. Att vara solitär på allvar är Isreal-ambitiöst och Israel-dyrt och kräver minst att världen är övertygad om att ens ubåtar kan vara bestyckade med kärnvapenrobotar.

   De exakta siffrorna är egentligen inte poängen utan poängen är att det behövs en märkbart rejäl peng omedelbart som går till de i försvarsmakten som gör saker utan att de får order om att hitta på någon ny organisation eller sysselsätts med att flytta runt förband. Sedan behövs det en rejäl peng för att i lugnare takt få upp volymen och förnya vapensystem.

   Jag förväntar mig att de behövs ännu mera pengar för att slå i gränser som kräver återinförande av värnplikten.

   Tyvärr hittar jag inte telefonnumret... :-)

   Radera
 2. Skriv en bättre nyanserad artikel i ämnet och få den publicerad på newsmill.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Menar du att jag skulle ändra uppfattning i frågan och bli mer PK? Det ligger inte i mitt intresse. ;)

   Radera
  2. Det hedrar dig Skipper att du beskriver skeenden som de är, och benämner saker för vad de är! Du håller dig helt enkelt till sanningen, och den kommer till sist ikapp även politiker och andra diffusa "PK-iter"

   Radera
 3. Better order a whole lot of METEORs, IRIS-T, robot 70, Patriot and the whole shebang!

  SvaraRadera
 4. Om någon skulle ha missat hejarklacksledaren Johan Forsells senaste inlägg på sin block så vill jag uppmana till att läsa det.

  Lyset är tänt men hissen går inte ända upp....

  Inte den vassaste kniven i lådan....

  Hissen går inte ända upp....

  Ljuga som en häst travar....

  Det finns säker fler uttryck som skulle kunna beskriva intrycket, men de är nog så grova att de inte är publicerbara...

  Ett citat:

  "Förhoppningsvis har det inte undgått någon att ÖB bara dagar senare nyanserade diskussionen och slog fast att Sveriges försvarsförmåga har ökat de senaste åren. Han menade därtill att den är rimlig utifrån den hotbild myndigheten ser idag, liksom i en internationell jämförelse. Den nye generaldirektören, som gjorde en stark insats på scen med tanke på att han tillträdde för drygt tre månader sedan, tydliggjorde att Försvarsmaktens förmåga i praktiken uppgår till 3-4 veckor i händelse av väpnad konflikt.

  Detta är mycket centralt av två skäl. För det första sker ÖB:s uttalanden om stärkt försvarsförmåga, i skarp kontrast till de många och tvärsäkra påståenden i debatten om motsatsen. Dess förespråkare bör berätta vilken kunskap de har om Försvarsmakten och som ÖB isåfall saknar.

  För det andra är korrekt information om var det svenska försvaret befinner sig idag, centralt för att kunna peka ut rätt väg framåt. Den som fäster tilltro till bilder som inte stämmer, kommer att dra fel slutsatser."

  I detta stycke idiotförklarar riksdagsledamoten Forsell hela den svenska officerskåren - som vanligt vet riksdagsledamot Forsell bäst...

  Jag har många gånger trott att botten varit nådd när det gäller ryggradslöst beteende och att ljuga väljarna fulla med skit - men frågan är om inte detta är ett absolut lågvattenmärke!

  SvaraRadera
 5. Ännu är det väl inte försent att vi får se en "mjuk" övergång mellan flygplanssystemen, dvs. där man vidmakthåller 20-40 JAS39C/D under en övergångsperiod tills alla JAS39 E/F är fullt operativa? Något måste man väl ändå ha lärt sig ifrån anskaffningen av ny medeltung helikopter?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det där kan du se dig i stjärnorna om.

   Det är väll om flygvapnets flygmaskiner används i det syftet då man omöjligen kan behöva dessa till att utbilda piloter längre.

   I övrigt kommer alla flygplan antingen vara uthyrda(Tjeckien, Schwiez) eller sålda(Thailand, Sydafrika), demolerade(för att bygga JAS E) eller skrotade.

   Hade hellre sett att de skickades till Estland än att de skrotades.

   Radera
  2. Min dröm vore en delserie två med 40 Gripen F och att vi kör fem divisioner E/F och en C/D där två av divisionerna utför mycket taktikutveckling och stöd till många exportkunder och vi flyger C/D här och hos våra kompisar till kärrorna och motorerna är utslitna och E/F börjar ersättas med G/H.

   Export och exportstöd är både bra för ekonomin, säkerhetspolitiken och volymen i vår egen försvarsförmåga.

   Att skrota C/D för att flytta några apparater och katapultstolen till E är givetvis vansinne.

   Radera
 6. Nja.
  Jag ställde en fråga till de av folket valda politikerna från M i Östergötland:

  Hej ...
  Gunnar Axén
  Finn Bengtsson
  Betty Malmberg
  Andreas Norlén

  Jag begriper inte hur Försvarsministern tänker om att en veckas respit är tillräckligt samt att inga överenskommelser eller övningar sker med de förband som skall hjälpa oss (Portugal?). År 2009 övade Ryssland i vårt närmast militärområde 60 000 soldater. Av dessa anser M att endast 2000 är avsedda för Sverige - Om jag skall lägga min röst på M önskar jag en förklaring till hur ni tänker avseende försvarspolitiken.

  ------------------------
  Hej Magnus!

  Tack för dina synpunkter om försvaret.

  Moderaterna arbetar för ett starkt svenskt försvar som ger oss möjlighet att värna såväl svenskt territorium som svenska intressen. När alliansregeringen tog över från Socialdemokraterna 2006 tog vi över ett försvar i fritt fall med låg beredskap och en ineffektiv organisation. Sedan dess har Moderaterna och alliansen arbetat hårt med att reformera försvaret och skapa ett modernt och effektivt försvar som kan möta dagens och morgondagens utmaningar.

  Genom våra reformer har Sveriges försvarsförmåga stärkts. Senast för någon vecka sedan var ÖB ute i debatten och påpekade att vår försvarsförmåga idag är bättre än vad den har varit på 10-20 års tid. Detta är ett bra betyg, men det betyder inte att vi ska vara nöjda. Det svenska försvaret befinner sig fortfarande mitt i en mycket stor förändring och vi har många utmaningar som kvarstår innan försvarsreformen är klar.

  Beslutet att göra värnplikten vilande och införa frivillig rekrytering har varit en stor och nödvändig förändring. Genom det beslutet kan vi nu hålla samman förbanden över tid i en enhetlig insatsorganisation och använda samma soldater för försvaret av Sverige som i internationella insatser. Vi får bättre övade förband som dessutom har en mycket hög beredskap. Alliansen har även stärkt Hemvärnet som nu får en längre utbildning och bättre materiel. Vi har också beslutat att återuppta den nationella försvarsplaneringen, något som Socialdemokraterna hade avskaffat.

  Säkerhet i samverkan med andra länder är numera en hörnsten i svensk säkerhetspolitik. Genom att möta gemensamma utmaningar med andra länder står vi starkare. Sverige är idag medlem av EU och vi har ett allt starkare försvarssamarbete inom Norden. Internationellt samarbetar vi med t ex Nato och FN för att skapa säkerhet och stabilitet.

  Det är givetvis viktigt att vara uppmärksam på vad som händer i vår omvärld, och inte minst i vårt närområde. Vi följer noga utvecklingen i Ryssland såväl politiskt och militärt. Ryssland är en viktig definierande faktor för Sveriges och hela regionens säkerhetspolitik.

  Just nu arbetar Försvarsberedningen med en säkerhetspolitisk rapport om vår omvärld. Denna kommer rapport att vara utgångspunkten för en försvarspolitisk rapport. Båda dessa kommer sedan att utgöra viktiga underlag för kommande inriktningsbeslut 2015.

  Moderaterna tar försvarsfrågorna på allvar och driver på utvecklingen för ett starkare försvar som är anpassat till framtidens konfliktmiljö. Genom våra reformer stärks Sveriges försvarsförmåga.

  Hälsningar
  Moderaternas östgötska riksdagsledamöter
  -----------------

  Ett till intet förpliktigande svar. Jag har över 20 års anställning i Fm. Tror Moderaternas östgötska riksdagsledamöter att jag/väljarna är imbecilla?

  Just meningen att "Moderaterna tar försvarsfrågorna på allvar" är ju hyckleri. Ödmjuk som jag är väljer jag att inte opponera mer.

  Mvh
  Magnus

  SvaraRadera
  Svar
  1. Detta har de inte skrivit själva ens en gång. Det är ånyo åkerbruk av debattartiklar som publicerats på en mängd landsortstidningars debattsidor. De har bara klippt och klistrat bland det som man hittat.

   Radera
 7. Trident:
  Skulle vilja ta i lite till och hävda att han inte bara idiotförklarar alla officerare utan även alla oss andra som arbetar inom FM och är fullt medvetna om hur det egentligen ligger till. Det är många presumtiva väljare han stampar på. / Civilanställd i FM

  SvaraRadera
 8. 60 st JAS E motsvarar ungefär 400 JA 37 st Viggen i förmåga så vad är problemet?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Problemet är att det inte går att jämföra på det sättet. Tro mig, det är svårare att slå ut 400 JA 37 spridda på Bas90 systemet än 60 JAS 39 på 2 ordinarie baser och 2 krigsflygbaser.

   Radera
  2. Med den logiken så är det då bättre med 600 SK 60?

   Radera
  3. Jämför du en fullbeväpnad JA 37 med en obesväpnad SK 60?

   Radera
 9. Varför ha fler än 60 stridsflygplan eftersom dessa ändå ej får nyttjas i tex en eventuell Libyen insats, Bättre att anställa soldater för 2-3 fler mekaniserade bataljoner för att få boots on the ground.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om man ska vara lite elak så kan man fråga sig vad man ska ha soldater och mekaniserade till alls i en ansträngd ekonomi? Har lede fi fått fot i Sverige så kan vi lika gärna packa ihop och sätta på en kanna kaffe istället.

   Radera
  2. Flyginsats i Libyen har redan genomförts så vad dillar du om?

   Radera
  3. Utan spaning ingen aning...men låt de andra nationerna göra skitjobbet och ta politiska och strategiska risker...

   Radera
 10. Hur ser en alternativkostnadskalkyl ut där man ersätter JAS med olika SAM-system?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Luftvärn kan aldrig ersätta flygplan helt och hållet. Bokstäverna A och S i JAS kan aldrig ersättas av något annat än en flygande farkost på ett trovärdigt sätt.

   Radera
  2. Det är även svårt att ersätta robotplattformar som färdas i 1000 km/h fågelvägen med de som färdas i 70 km/h utmed vägar när förmågan behöver flyttas mellan regioner eller ännu värre ut över haven...

   För övrigt tror jag att flygvapnet och förbättring av dess attackförmåga är bästa hoppet för att ge hemvärnet rejäl eldkraft över hela Sveriges yta så dessa små, svaga och utspridda förband kan bita ifrån sig rejält om vi måste försvara oss mot ett angrepp.

   Radera
 11. OSKRIVEN KOMMENTAR VET EJ OM MITT INLÄGG KOM MED JOBBAR PÅ SAAB DOCK EJ MED NEURON.MEN HÖR EN DEL AV MINA KOLLEGER ATT DE UNDRAR ÖVER DEN HÄR NYA SUPERJAS FÖR MYCKET PENGAR.ANTALET VAPENPLATTFORMAR VERKAR VARA DET HELA ÖVERGRIPANDE DÅ FLERA ROBOTAR AVFYRAS PÅ ALT LÄNGRE AVSTÅND.DEN GAMLA SÅ KALLADE LUFTSTRIDEN KOMMER ATT BLI MERA SÄLLSYNT.vARFÖR DÅ LÄGGA UT SÅ MYCKET PENGAR PÅ BEMANNADE FLYGPLAN I
  STÄLLET SATSA PENGAR PÅ ROBOTAR SAMT OBEMANNADE FLYGPLAN SOM HÖR FRAMTIDEN TILL.FUNDERAR SAMTIDIGT VARFÖR VI LADE NER DET MOBILA RB 15 VIA LASTBIL MÅSTE HA VARIT ETT SVÅRSLAGET KONCEPT.SVÅRT ATT SLÅ UT SAMT MYCKET KOSTNADEFEKTIVT.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kommer troligtvis aldrig att finnas tillräckligt många robotar i förråden för att ett helt fullskaligt krig skall utkämpas med dem. Enklare mål behöver skjutas med billig kanonammunition som det måste finnas enorma mängder av och när robotarna är slutskjutna på båda sidor blir det så att säga bajonett på och kurvstrid.

   Har man en pilot i flygplanet går det att taktikanpassa mycket snabbare än om man har en stab som skall analysera och programmera om flygplanet och intelligensen fungerar även om radiolänkarna blir utslagna på marken, utstörda eller man släcker ner dem för att inte röja sig själv när man försöker överraska fienden.

   Piloten har även en överlevnadsinstinkt och en moralisk kompass för vilka ordrar som accepteras och när nyttan är så stor att den är värd en stor risktagning och det är ytterst svårt att programmera in sådant i ett datorsystem.

   Jag gillar när vapensystem har en människa som sista rimlighetskoll så en knapptryckningen av en galen politiker eller befäl inte kan ställa till med vad som helst.

   Ett lite tristare argument för att ha piloter i avancerade flygplan är att även billiga Gripen kostar väldigt mycket pengar och det är svårt att beställa flera. Piloter är billigare än flygplan och det är lättare att utöka en pilotutbildning än beställa fler flygplan. Så om en billig pilot ökar det dyra tekniska systemets effekt och överlevnad så bör man stoppa i en pilot. Att piloter är så dyra och värda oherrans massa miljoner beror sedan till stor del på att det tekniska systemet är dyrt i drift. Under brinnande krig är piloterna oersättliga då det tar nästan lika lång tid att grundutbilda en pilot som att bygga ett flygplan från order till leverans.

   Sedan förväntar jag mig inte att piloter tar större risker än vanliga infanterister som gräver ner sig för att försöka pricka över dem passerande pansar med burna vapen.   Radera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna