4 januari 2013

Avgiften för statsflyget


Efter att lagt några timmar på att studera regleringesbrevet avseende Försvarsmakten för 2013, som inom kort ska få ett eget inlägg, så noterade jag i förbifarten en förändring i en liten, men nog så intressant detalj.

För den som följer försvarsbloggarna så minns ni kanske att Wiseman i september skrev ett inlägg i samband med att Aftonbladet slog på stora trumman när det serverades fri alkohol på statsflyget. Wiseman hittade då en betydligt mer intressant detalj som rimligtvis borde väcka mer uppmärksamhet, nämligen den av regeringen beslutade summa som Försvarsmakten tillåts debitera kungahuset och regeringen per flygtimme. Under 2012 tilläts Försvarsmakten debitera kungahuset och regeringen 10.800:- per flygtimme för statsflyget. Enligt Wiseman´s beräkningar för 2012 så ligger enbart drivmedelskostnaden för en Gulfstream IVpå 17.200:-/flygtimme.

Den intressanta detaljen var att det i regleringsbrevet för 2013 till skillnad från tidigare års regleringebrev, inte längre redovisas en exakt summa i klartext, utan följande text återfinns i stället under pkt 6.3 där den siffran tidigare återfunnits.
6.3
Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet
1. För samtliga avgifter enligt punkt 2 och 3 under avsnitt 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet får myndigheten besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning.
2. Bestämmelser om avgiftens storlek för statsflyget framgår av statsflygsförordningen (1999:1354).

Ånyo kan vi konstatera att Försvarsmakten får besluta om avgifter för full kostnadstäckning rörande allt annat än för statsflyget... Vän av ordning blir nu intresserad av vad som egentligen framår i statsflygförordningen från 1999?

I denna förordning kan vi bland annat utläsa att en ändring skett som träder i kraft 2013-01-01 och bland annat följande fakta framgår i texten:

(Träder i kraft 2013-01-01 00:00:00)
11 § Beställaren ska ersätta Försvarsmakten för
1. flygtransportkostnader,
2. upphandling,
3. kostnader när beställningar återtas,
4. avgifter för riskfinansiering och skadereglering enligt 16 §.
I de fall statschefen eller den högsta civila ledningen är beställare ska Försvarsmakten ta ut avgifter för flygning med statsflyget med högst 10 800 kr per flygtimme.
Ändringen har sitt ursprung i följande dokument (SFS 2012:894) daterat 2012-12-06 och undertecknat stastminister Fredrik Reinfeldt.


Vi kan alltså konstatera att regeringen inte anser att kostnaderna för statsflyget har ökat med en enda krona sedan föregående år, vilket självfallet är ytterligare en skönmålning av verkligheten. Såväl lönekostnader som drivmedelskostnader har ökat, om än i olika omfattning det senaste året.

Sammanfattningsvis kommer det i praktiken således att bli ännu billigare för såväl kungahus som regering att resa med "flygbolaget" Försvarsmakten under kommande år jämfört med föregående år trots att de faktiska kostnaderna ökat. Som vanligt så blir det ånyo Försvarsmakten själva om får stå för mellanskilladen som bara blir större för varje år som går.

Detta luktar inte bara illa, det stinker! Frågan är om Försvarsmakten ens bemödat sig att ta upp detta till diskussion med statsrådsberedningen, eller går allt krut på HKV åt till att försöka bemöta och besvara alla märkliga påståenden och frågeställningar i RB7 just nu?

22 kommentarer:

 1. Sådana här beräkningar blir aldrig helt rättvisa, men att försöka få kostnadsberäkningarna "ganska rättvisa" är nog en bra ide.

  Jag föreslår därför att Wiseman's beräkningar utgör en bas för kostnadsberäkningarna. Han brukar inte ha alltför fel uppfattning om verkligheten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Oavsett övriga kostnader och siffror, så är FAKTA att en flygtimme får debiteras med 10.800:-/flygtimme samtidigt som enbart drivmedel kostar 17.200:-/flygtimme.

   D.v.s. den faktiska kostnaden är lågt räknat drygt 60% högre än vad Försvarsmakten får kostnadstäckning för!

   Radera
 2. Detta är ju skandal!!!

  Varför ska försvaret sponsra detta och till vilken nytta???

  Carl

  SvaraRadera
 3. Vi har ju enligt våra statsmakter blivit så mycket bättre och billigare att det måste kunna ses i termer av minskningar i kronor och ören. Se så kostnadseffektiva vi blivit!

  Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarsmakten.
  Regeringsbeslut nr 1.
  Sidan 25.

  "b) Avgiften per flygtimme (timpriset) med statsflygets flygplan
  Gulfstream IV ska vara 14 500 kronor."

  Jag är övertygad att man gjort liknande kostnadsberäkningar på resten av FM. Man vill ju så gärna tro att det är sant!

  Tyvärr för våra godtrogna politiker börjar verkligheten närma sig med stormsteg!
  Ingen av politikerna kan påstå att det ÖB sade eller vad som står ovan är något nytt. De har bara inte, av olika anledningar, tagit tag i frågörna ännu.

  Det är hög tid nu!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 4. Ja, vad är väl 10.000.000.000kr i sjön på PRIO och NBF mot detta...

  SvaraRadera
 5. FM tillåts inte redovisa en faktisk timkostnad för statsflyget, MEN den ligger runt 80 000 kr/h. Intressant är också hur turerna gick till när ett nytt flygplan köptes in. Kanske går det att läsa mer om en dag på en viss blogg.

  SvaraRadera
 6. ja, det är igen enklare i Finland, eftersom statsledningens utlandsflyg hyrs av privata aktörer (egentligen en privat aktör), varför kostnaden är klar.

  däremot flyger generalerna mellan helsingfors och st. michels med försvarets flyg, då idioterna till politikerna beslöt att lägga armens stab till st. michels.

  även vi har våra skamfläckar

  SvaraRadera
 7. Är det någon som har hittat en tydlig definition på "rikets högsta civila ledning"? Mao vilka passagerare skall betala fullpris och vilka får betala 10800?

  SvaraRadera
 8. Prioordningen är:
  1. Kungahuset (reser oftast på annat sätt än statsflyget)
  2. Statsministern

  Tillkommit på senare år har
  3. Övriga Regeringen och Försvarsmaktsledningen

  Det är i den sistnämnda kategorin de stora lassen dras och vilket inför Sveriges ordförandeskap i EU föranledde inköp av en tredje maskin. Sedan något år finns det ytterligare en.

  SvaraRadera
 9. Märk också väl att när ÖB ska åka till Kiruna, en resa under vilken intervjun med SvD:s Mikael Holmström skedde, så är det med TP 100 (Saab 340). Det kan förstås vara förorsakat av ett större antal personer i följet än vad G IV/G.550 sväljer och inte tillgängligheten.

  En annan pikant detalj är att Försvarsmakten interndebiterar en högre summa per timme för TP 100 än vad som debiteras Regeringen för TP 102.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tur att regeringen har Försvarsmakten. Vilken myndighet kulle annars agera budgetregulator utan att media och Svensson gick i taket.

   Radera
 10. Det är väl bra att politikerna i dessa dagar får en positiv bild av FM om det nu må vara en subventionerad bild

  SvaraRadera
 11. Om nu kostnaden för det man vill ha är "drygt 60 % högre" än vad man betalar, kanske det är ett riktvärde även avseende försvarbudgeten i allmänhet. Dvs försvarsanslaget borde öka med "drygt 60 %".
  /LL

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, och 60% baserades enbart på bränslekostnaden jämfört med vad som tillåts debiteras. I praktiken är det nog flera hundra procent vi talar om...

   Radera
  2. Med en 10%-ig ökning/år, så är vi uppe i + 60% efter 5 år. Det är väl där vi bör ligga. Men då vill det till att FM som helhet kan förvalta resurserna rätt.
   Som det nu är verkar mycket pengar försvinna på okänt/trams.
   /LL

   Radera
  3. Summan per timme var 2010 14500 kr och nu är den 10800 kr!
   Med en sådan "ökning" är väl kostnaden för kunden ganska snart nere på noll?
   Frågan är nog om "ökningen" kommer att passera nollstrecket och innebära att FM blir fakturerad kostnaden plus eventuella resetillägg, traktamenten och andra tillkommande lönepåslag av kunden.

   Teaterdirektören.

   Radera
 12. Jag hittar ingen text angående stolar i flygplanen. 10 800 kr per flygtimme måste alltså gälla ståplats ombord. Med andra ord så är det bara att montera bort stolarna ur flygplanen. Av säkerhetsskäl kan passagerarna sammankopplas med samma typ av livlina som finns i Hercules-planen...

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 13. Jag förstår inte varför kunden skall betala överhuvudtaget. Detta är ju en förmåga som Försvarsmakten har till uppgift att inneha. Dom har i sin tur inordnat förmågan i ett krigsförband enligt konstens alla regler. Detta krigsförband får sedan ett årligt anslag som skall täcka kostnaderna för att kunna vidmakthålla förbandet enligt alla krav. Det finns mig veterligen ingen som betalar FM för t.ex. det personskydd som levereras av SOG, signalspaning för FRA och FV/M hävdande av TI. För mig är statsflygplanens verksamhet ett uppdrag som FM har och får anslag för. Skulle det bli ett krisläge för Sverige så tror jag att dessa flygplan kommer att flyga dygnet runt för att möjliggöra politiska diskussioner med länder som antingen kan bidra med krisdämpande åtgärder, eller om det vill sig illa, bidra med stöd för att FM skall kunna möta krisen något längre än en vecka.

  SvaraRadera
  Svar
  1. I ett krisläge kommer allt i Försvarsakten att vändas upp och ned, och då är kostnader med stor sannolikhet något helt ovidkommande.

   Radera
 14. Anonym 7 januari 20.49,

  Krigsförband och krigsförband. Hade inte haveriet på Marmal skett hade det inte varit mycket till krigsförband.

  Man får välja antingen eller. Förslagsvis väljer man den gamla modellen med anslag och uppgifter. Alternativet är att man fullt ut väljer den modell Regerinen säger sig förespråka, nämligen att leka affär, vilket motiveras med att synliggöra de faktiska kostnaderna. Se då också till att göra så.

  SvaraRadera
 15. Och som tillägg till tidigare kommentar – att förbjuda FM att genomföra faktisk kostnadsberäkning av timpriset för statsflyget borgar inte för att processen går helt rätt till.

  I händelse av krig kommer inledningsvis de ekonomiska begränsningarna att försvinna och krigskrediten på 40 mdr kr att lösas ut, liksom arbetstidsbegränsningar och många av de andra förordningar och liknande som vi i fred lever efter.

  Hade det senaste flygplanet upphandlats på ett mer korrekt sätt hade det handlat om en struntsumma för att få varnings- och motmedelssystem på det. Nu saknar fortfarande hela flottan detta. Också något att tänka på för det scenario du målar upp.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller med dig om att man måste hålla samma linje, oavsett vilken som väljs, när det gäller anslagsfinansiering eller full kostnadstäckning. Då måste detta också gälla ALLA förmågor som FM levererar utom FM (se tidigare kommentar)inte bara flygtransporter.

   Avseende VMS så är det så att Rom inte byggdes på en dag...det kommer.

   Sedan undrar jag vad du menar med att det inte är ett krigsförband?

   Radera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna