16 januari 2013

Rekryteringen till officersyrket haltar

Hade planerat att ta en "strategisk time-out" efter F&F, men det blir ändå ett kortare inlägg i dag.

Frågan om Försvarsmaktens rekrytering till officersyrket tas i dag upp på ett föredömligt sätt i Sveriges Radio. Intresset för officersyrket är nu rekordlågt!
"Intresset för att bli officer inom Försvaret är nu rekordlågt. Antalet sökande har minskat flera år rad och i år kommer troligen bara 260 personer söka officersutbildningen. Det innebär risk för att framtidens officerare inte kommer att klara sina uppdrag."
Under Försvarsmaktens sista år med värnpliktiga (2010) kunde man notera 1600 ansökningar till officersutbildningen. Under förra året (2012) kom det endast in 350 ansökningar till 100 platser. Efter genomförda tester bedömdes lika många individer, d.v.s. 100 ha uppnått de fysiska och psykiska minimikraven för att kunna antas till officersutbildningen. Med andra ord så antogs alla som uppfyllde de absolut lägsta kraven, vilket för övrigt är ett märkligt sammanträffande. Detta innebär att det inte finns ett underlag för att kunna göra ett urval. En fullständig katastrof för Försvarsmaktens framtid.

Ännu värre ser det ut innevarande år då endast 239 personer har sökt officersutbildningen. Kommer man bland dessa individer att ens hitta 100 killar och tjejer som klarar de fysiska grundkraven?

Det här är ingen "utmaning" som ÖB och försvarspolitiker gärna brukar benämna det som när det i själva verket är reella problem. Det här är ett sådant stort problem att det med säkerhet kommer att få konsekvenser på längre sikt.

Orsaken till detta stavas försvarsreform och avskaffande av värnplikten. Något som initierades av Alliansregeringen med Moderaterna i spetsen ivrigt påhejad av en stor majoriteten av officerskåren och Försvarsmaktsledningen. Allt gick väldigt fort, och med facit i hand uppenbart för fort.

Bara en årskull värnpliktiga gav ett enormt underlag för ansökningar till officersutbildningen. Värnplikten gav dessutom en betydligt större folkförankring i samhället, vilket i sin tur innebar att rekryteringsskampanjer som den här fullständigt katastrofala reklamen inte behövdes. Genom värnplikten fick individen en korrekt bild av vad officersyrket innebar och hade ett bättre beslutsunderlag än vad en oklar film, och annan märklig TV-reklam ger i dag. Den värnpliktige kvinnan/mannen var dessutom prövad i tjänst och lämplighetsbedömd av de som verkligen vet vad officersyrket kräver, d.v.s. andra officerare.

En annan faktor som är ett problem för förbanden och för rekryteringen är baksidorna av akademiseringen (inte akademiseringen i sig skall förtydligas). För att förklara vad som avses med baksidan  detta fallet så kan man ta ett tydligt exempel, som bara är ett i raden av möjliga sådana.

Kalle Karlsson har varit anställd sjöman på ubåten Halland i tre år. Kalles fartygschef som jobbat med Kalle under dessa tre år ser stor potential i Kalle, och ser honom som en framtida kollega, och någon som fartygschefen bedömer skulle bli en bra ubåtsofficer. FC uppmanar Kalle att söka till officersutbildningen (OF). Kalle nappar på detta då han verkligen trivs i Ubåtsvapnet. Kalle söker men får avslag! Motiveringen är att hans civila skolbetyg (som nu är fyra år gamla) inte räcker till då det finns andra sökande med bättre betyg. Kalles chef har ingen som helst möjlighet att påverka detta i det nya systemet där det uteslutande är högskoleförordningen som styr antagningen (betyg), och inte militära vitsord.

Samtidigt på en annan plats i Sverige, närmare bestämt på I19 i Boden.

Sven Svensson har jobbat på 191. mekbat i en stridsvagnsbesättning. Han vill också bli officer och söker till officersutbildningen (OF). Hans dröm är att bli kompanichef för ett stridsvagnskompani och rycka fram i Norrlands yrsnö. Han söker och blir antagen till offcersutbildningen, men hans betyg räcker inte riktigt till (för det ånyo de civila betygen som styr) för att kunna välja sitt förstahandsval som är Armén och I19. Sven blir antagen på sitt tredjehandsval som är Marinen, vad det nu kan vara för något? Det enda han sett av havet var på sin muckarresa till Helsingfors med Viking Line. Men det kanske blir bra ändå tänker Sven och genomför 4½ års utbildning för att bli officer i flottan. Sven blir efter den långa utbildningen placerad som SigO på HMS Halland (där Kalle Karlsson fortfarande är sjöman, och har varit anställd i sju år). Sven påbörjar sin tjänstgöring ombord. Men bara efter en kort tid så inser Sven att det här med livet till sjöss verkligen inte var någonting att ha. Dessutom blev han sjösjuk innan ubåten ens hade lämnat kajen. Efter ett halvår väljer Sven att säga upp sig för att påbörja civila studier, och FC Halland har en uppkommen vakans i sin besättning. 

Kalle Karlsson hade trots allt gjort ett mycket bra jobb ombord och fått en mängd ansvarsuppgifter och blivit befordrad till OR-5. Men bitterheten över att inte fått chansen att bli officer trots chefens förtroende har nu även inneburit att Kalle har tröttnat och väljer därför att avsluta sin anställning i Försvarsmakten. FC Halland har nu två vakanser i sin besättning. En officer som man lagt ned 4½ år på, och sin bäste och mest erfarna sjöman som lämnar ett stor hål i besättningen.


Läs även det tidigare gästinlägget om officersutbildningen och repliken.

32 kommentarer:

 1. Hela avskaffandet av värnplikten bygger på två lögner.

  1. "Det blir billigare"

  2. "Frivillighet ger bättre soldater"

  Det första påståendet saknar all grund och analys och kretsade mest kring något sorts resonemang om att en vpls kunskaper var inaktuella vid muckdagen. Understöddes mest med hittepå-argument som att "teknikutvecklingen är oehört snabb i dagsläget" och annat snömos.

  Det andra påståendet har sina rötter inom nyliberalismen och saknar alla former av empiriskt stöd. Snarare är det så att ett väl motiverat och förankrat tvång inte upplevs som ett tvång utan som en självklarhet.

  Ett tydligt tecken på att allt var lögn är att dessa argument används ytterst sparsamt i dagsläget efter att reformen drivits igenom. Nu är det bara språkregel-mantran som gäller. Fernissan är dessutom ytterligt tunn som vi såg när Enström gjorde bort sig i Expressen intervju.

  Enström kan förövrigt gott avgå då hon inte är minister de facto utan endast synes utgöra stabschef på FÖ tillsatt för att driva igenom partilinjen utan att knussla eller ha egna åsikter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kanske det,,,men vi kan i alla fall idag med kort tid deployera till eventuella aktuella insatser som du kan läsa om i DN eller SVD idag. Skattebetalarnas pengar kommer nog bättre till pass genom att stödja hummanitära operationer och skydda civil befolkningen jämfört med att gräva ståvärn på skånska kusten i väntan på ett land som skall anfalla efter att ha passerat minst 3 NATO länder,,,

   Radera
  2. Anonym 23:22, vi har sedan sekelskiftet haft registerförband med stående soldater so möjliggjort det du påpkar. Det har också varit så att det inte funnits ett ekonomiskt utrymme att sätta in dessa soldater. Och vilka "humanitära operationer" har svenska soldater varit insatta i?

   J.K Nilsson

   Radera
  3. För mig bygger avskaffandet av värnplikten på följande faktorer:

   Den urholkades moraliskt när den inte längre var allmän utan bara omfattade en liten och krympande del av varje årskull. Den följde inte heller trenden att jämställa könen.

   Vi behöver soldater som åker utomlands som säkerhetspolitiskt verktyg. De små insatserna som den i Afghanistan kräver inte så många soldater och hade kunnat personalförsörjas med rekrytering ur ett värnpliktsförsvar. Men om vi skall gå med i Nato eller ha ett innehåll i en nordisk solidaritet måste alla kvalificerade förband kunna åka utomlands snabbt utan att det fastnar i frågan om det är rätt att tvinga värnpliktiga till det.

   Frivillighet är nödvändigt när vi rör oss utanför territoriet där nästan alla är överens om att ställa upp.

   Radera
  4. Magnus Redin
   Jag förstår inte hur våra soldater blir bättre av att tjänstgöra utomlands, det enda vi får hem efter tjänstgöring i Afganistan är TRASIGA SOLDATER. Är det den soldaten vi vill ha ute på våra förband, trasiga men med erfarenhet. Nej tack!!! Jag vill ha mina soldater här hemma som ska försvara vårt eget land. Afganistan kommer alltid att vara ett land med inre spänning och ofred. Alla har varit där och slagits för "frihet" men ingen har lyckats!!!!

   Radera
 2. Lite motsägelsefullt

  Om nu intagningsvolymen på lämpliga för officersutbildningen så borde väl slutsatsen vara att ett riksintag ökar kvaliten?

  Att det finns intresserade individer i en radie på 20 km från Revinge, Boden, Karlskrona etc borgar ju enkom för att du får intresserade individer men garanterar icke en en hög intellektuell nivå och utvecklingspotential.
  Uttagningskvoten blir ju besvärande låg,,,

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det ena ska inte utesluta det andra! Riksintag är en självklarhet. Men min poäng är att om Försvarsmakten själva har hittat en ytterst lämpad individ, så har man ändå inget att säga till om,och kan ej påverka. Detta är fel och bör snarast åtgärdas.

   Radera
  2. Håller med om den dimensionen vilken till vissa delar var bättre tidigare,,,dock så fanns det vissa förband som inte kunde bibehålla en hög standard på uttagningsprocessen. Ett antal individer har på vissa förband fått anställning före andra med motivet,,,Han kommer i alla fall att stanna kvar här under en lång period jämfört med några andra smartare som säkert kommer att sluta om ett par år.

   Antagningsprocessen var ej transparent och bitvis medelmåttig och jag tycker nu i efterhand synd om vissa individer som gallrades bort baserat på icke substantiella grunder.

   Radera
  3. Det kommer att finnas brister i alla system. Men att helt omyndigförklara FM, och inte tillåta förbanden att kunna påverka i antagningsprocessen alls är sjukt.

   Radera
 3. Det är svårt att rekrytera personal till sjukvården,,,varför
  Yrket uppfattas som baserat på gamla strukturer, omoderna hirarkier och ger ej utlopp för självständigt tänkande eller moderna förhållningssätt..

  Någon som känner igen sig i en annan yrkeskår?....kanske tur att vi har börjat att förändra FM så att vi idag i alla fall har några hundra sökanden jämfört med betydligt färre om vi hade fortsatt med den gamla handelsbods mentaliteten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför skriva två kommentarer efter varandra? Försöker du förstärka ditt budskap?

   Radera
 4. Så det är så illa redan, jag spekulerade i kommentar hos Cornu att vi kunde komma dit hän att ingen/få vill vara med på "loser" sidan, oavsett hur stimulerande är det att vara yrkesverksam i ett "företag" på defensiven.
  Ja, som 23:18 kommentaren, sjukvården är där också, spara, spara....

  SvaraRadera
 5. Datorn är trög,,,men om du vill ha en tredje kommentar så kan jag bara påpeka att på 80-talet så hade vi ju inte ens fys tester innan OHS så då borde väl i alla fall den lilla ljusglimten belysas som en framgångssaga i den här problemorienterade världen

  SvaraRadera
 6. Väl skrivet Skipper!
  Sammanfattar dilemmat med nya kadetter väl. Människor med goda ambitioner men låg/ingen förmåga, särskilt inte i fält.
  Nu när FS är under avveckling och skytteförbanden gått på knäna i ett antal år för att producera FS förband, vad ska vi göra nu?
  Ingen attraktionskraft, varken för soldater eller blivande officerare.

  Visst, VPL hade sina brister och vi håller på att förändra organisationen (sades redan FB04), men vi har ju knappt någon output längre. Jag förstår inte hur svenska medborgare som sitter på Försvarsdepartementen och vissa som sitter på HKV kan se sig själva i spegeln längre...

  /Guderian

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns två skolor,,,
   Den ena säger att personal kommer att sluta nu när FS tar slut och den andra att personalen slutar för att de inte orkar åka utomlands längre,,,

   Inte lätt med att veta vilken skola som kommer att ha rätt,,,till skola 1 kan jag dock garantera den gamla tesen att insatserna aldrig kommer att ta slut..för det kommer nya hela tiden....Ibland så är historielösheten besvärande urusel

   Radera
  2. Båda skolorna har rätt ty människor är olika och drivs av olika saker och förändrar sig till och med över tiden.

   Radera
 7. Orsaken till detta stavas försvarsreform och avskaffande av värnplikten. Något som initierades av Alliansregeringen med Moderaterna i spetsen ivrigt påhejad av en stor majoriteten av officerskåren och Försvarsmaktsledningen. Allt gick väldigt fort, och med facit i hand uppenbart för fort.

  Vilket bevisar att moderaternas taktik att nöta in en "sanning" verkar funka.

  Försvarsreformen och avskaffandet av värnplikten initierades under föregående sosse-ledda regim på underlag och förslag från Försvarsmakten. Försvarsreformen och avskaffandet av värnplikten har sedan fortsatt att genomföras under alliansregeringen.

  Den ägnar sig nu åt skönmålning, vilseledning och falsksignalering istället för att ta ansvar för svensk säkerhet och försvar.

  SvaraRadera
 8. Det är skrämmande illa om rekryteringsunderlaget är så dåligt. På den gamla goda tiden när det var många som sökte så var det trots det alltid ett antal som sorterades bort under officershögskolan, antingen genom att de själva fick insikt i att det inte var ett yrke som passade dem eller genom att skolchefen beslutade att avskilja dem.

  SvaraRadera
 9. Tack för bra artiklar under 2012.

  Till din artikel hör också hanteringen av oss reservofficerare, där FM under många år först ignorerar oss, sedan (mycket aktivt) försöker bli av med oss och nu vaknat upp och insett att det finns alldeles för få. Om jag minns rätt är behovet drygt 12 000 samtidigt som vi är 7 000 reservare kvar.

  Men 7 000 är så många som skrev under det nya avtalet med klausul om utlandstjänstgöring, merparten av dem (oss) är inte omedelbart gripbara för en krigsplacering eller ens intresserade. Det gäller förmodligen mig själv också, den dagen det ställs på sin spets. Förtroendet för FM är i botten, tyvärr.

  Helst vill FM ha unga reservare, men jag tror att ca 500 är under 35 år och totalt 700-750 under 40 år. Alldeles för få. Själv har jag ett par år kvar till 40-års gränsen och är väl sedan ointressant bara av den anledningen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ni är mycket välkomna till hemvärnet.

   Radera
  2. Kaj, bra kommentar.

   För att förstå hur illa ställt det är med frågan du tar upp, så kan jag bara säga att kunskapen om RO eller OFF/T är så begränsad i dag, särskilt i marinen att jag inte ens vet om det finns några sådana på förbanden över huvud taget?

   Radera
 10. Bra inlägg, Skipper! Problemet är mångbottnat och jag uppfattar att det är ett flertal åtgärder som skall till innan det blir ordning på rekryteringen. Att värnplikten lades vilande är dock inte det stora problemet, åtminstone inte för sjöstridskrafterna. Att urvalet blev mindre i och med att värnplikten lades vilande är naturligt men det är hanterbart under rätt förutsättningar.

  Förbandens påverkan på rekryteringen är nyckeln till problemet för sjöstridskrafterna. Mängden anställda sjömän och andra intresserade ungdomar som är lämpliga och villiga att satsa på en officerskarriär räcker gott för att försörja sjöstridskrafterna med yrkesofficerare, under förutsättning att förbanden får välja vilka som skall antas till utbildningen. Dessa skulle då vara prövade som sjömän i större eller mindre utsträckning vilket innebär att såväl förbandet som den enskilde skulle ha en klar uppfattning om yrket var rätt för just den individen. Det skulle också skapa incitament för förbanden att rekrytera mer målmedvetet då de kan förvänta sig att i rimlig tid få tillbaka en utbildad individ att anställa.

  I dagsläget kan förbanden endast informera om yrket och utbildningen, sedan är deras del i individens vidare öden avslutad. Åtminstone tills vederbörande efter kanske fem, sex eller sju år från rekryteringstillfället utexamineras som officer, om de någonsin ser henne eller honom igen. Att förbanden är de som antar en individ till officersutbildning innebär dessutom en överenskommelse dem emellan – om du genomför utbildningen med godkänt resultat kommer du att få anställning vid min flottilj. I dagsläget är den kopplingen närmast obefintlig då det inte finns några garantier att du efter godkänd utbildning får anställning vid det förband du önskar.

  Detta är den andra nyckeln stavas utbildningstid. Att först utbilda någon till vad som med god vilja kan kallas försvarsmaktsofficer, för att därefter (på brinnande arbetstid) utbilda densamma till militär sjökapten och slutligen ge vederbörande en tio-veckorskurs i sjömilitär verksamhet, kan knappast kallas kostnadseffektivt. I stället borde eleverna utbildas till sjöofficerare där de får lära sig det som krävs för att uppbära tjänst ombord de första tre-fyra åren. Därefter bör de genomgå en tjänstegrenschefskurs med fördjupning inom egen huvudtjänst och först efter ytterligare ett antal år ombord påbörja en fartygschefs- alternativ fartygsingenjörskurs som ger en bredare förståelse i allmänhet och en fördjupad kunskap i bl.a. strategi, marintaktik och marin teknik. Detta system liknar det flertalet av oss är uppfödda i och det hade fördelen att man erhöll de kunskaper man behövde precis innan man behövde dem, inte tio år innan man kanske behöver dem.

  Nej, gör om – gör rätt! Återskapa försvarsgrenarna och låt Marinen styra utbildning av Marinens personal, kanske med stöd av FHS om så bedöms lämpligt.

  / Commander

  SvaraRadera
  Svar
  1. Näst sista stycket är klockrent. Instämmer helt och hållet i det du skriver.
   När vi kommer till vpl kontra sjömän för flottan så vill jag se en mix i likhet med vad Danska flottan har.
   Till detta avser jag återkomma i ett framtida inlägg.

   Radera
 11. Vad är det för principer eller prestige som hindrar olika förband att anpassa rekrytering och utbildning för sina egna behov?

  SvaraRadera
  Svar
  1. FHS strävan mot att bli en "riktig högskola" och att FM köpte detta rakt av utan att se vad som passar FM bäst.

   Radera
  2. Med andra ord så har förbanden ingenting att säga till om i frågan. Jag tror inte ens förbanden har tyckt högt i frågan.

   Radera
  3. Det behövs inte många öl med spånande för att hitta en väg ut ur en sådan intressekonflikt.

   Radera
  4. Skipper....Varför skriver du två inlägg i följd?.
   Försöker du att förstärka dina argument,,..smile

   Radera
 12. Rätt och bra till stor del Skipp!

  Men fel angående FHS/Försvarsmaktens rekryteringsprocess. Försvarsmakten har en del att säga till om fast det är en högskola. Det man tar med är betygen från avslutad värnplikt/rekryt, godkänt fystest och psykologsamtal. De militära betygen har sedan en siffra som multipliceras med de civila betygen. Vilket gör att en duktig soldat/sjöman som var sämre i skolan kan fortfarande komma in före en student som var dålig i värnplikten/rekryten men duktig i skolan.

  Visst finns det förbättringspotential men för att klara en högskoleutbildning måste det finnas vissa grundkrav studenten måste klara av ex räkna, engelska osv.

  Fd student FHS

  SvaraRadera
 13. Kd Marcus Ekengren18 januari 2013 kl. 18:57

  Skipper, jag håller i stort med om det du skriver och det känns inte alltid så hoppfullt att läsa på Officersprogrammet av idag. Jag känner dock att jag här måste ge en rätsida på en detalj som du kanske missuppfattat.

  Urvalet vid antagningen till Officersprogrammet är inte enkom beroende av civila gymnasiebetyg. Urval sker enligt en modell där ett meritvärde, bestående av komponenterna gymnasiebetyg, militära vitsord samt lämplighetsbedömning, erhålls och som de sökande konkurrerar med.

  Meritvärdet består av summan av dessa tre komponenter: gymnasiebetyg (9.00-22,50 poäng), vitsord (10-20 poäng) samt lämplighetsbedömning (1, 20 eller 40 poäng). En sökande kan alltså erhålla ett meritvärde på 20,00-82,50 där Rekryteringsmyndighetens bedömning står för den mest signifikanta delen av meritvärdet.

  På det militära vitsordet är minimikravet Ja-5-5 (vpl) och erhålls genom att addera värdena alternativt Godkänt från KMU (15 poäng) eller Väl godkänt (20 poäng).

  Förbandens sätt att kunna stödja en sökande i sin antagning är alltså att ge bra vitsord samt genom passande dokumentation, ex.vis något typ av skriftligt omdöme, som den sökande kan presentera under sina intervjuer vid Rekryteringsmyndigheten.

  Detta system ställer förstås höga krav på Rekryteringsmyndigheten och de professionsintervjuare FM stödjer myndigheten med.

  Bra eller dåligt? Det finns säkert bättre lösningar, men det finns definitivt sämre.

  http://www.fhs.se/Documents/Externwebben/utbildning/Antagningsordning/Antagningsordning%202012-10-19%20(förutom%20beslutet).pdf

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för en mycket bra kommentar.
   Men så har det inte varit sedan officersprogrammet startade 2007. Där har en förändring nu alltså skett till det bättre!
   Bra med ett förtydligande!

   Men faktum kvarstår ändå att förbanden inte kan rekrytera en egen produkt till eget förband då antagningen är central. I vissa fall kan inividen "komma hem igen" men det är ingen garanti.

   Det finns en del kvar att jobba på.

   Radera
 14. Tack för två klarläggande argument och nyanserade inlägg.
  Alldeleles för ofta i dagens känslomässiga debatt om utb och försvar etc så är det tyvärr många som har åsikter som ej har insikt.

  Tack för klarläggandena.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna