26 juli 2013

Försvarssamarbete mellan Ryssland och Kina!
Att Ryssland för någon vecka sedan har genomförde den största militära övningen i världen sedan 1967 (Övning Dnepr i Sovjetunionen med 200.000 man var större) lär inte undgått någon. I media har det felaktigt spekulerats om att även Kina deltog i beredskapsövningen, något som är felaktigt. Det som sannolikt har förvirrat media är den Rysk-Kinesiska marina samövningen som genomfördes precis innan den av Putin beordrade beredskapsövningen i det östra och centrala militäromårdet. Om den Rysk-Kinesiska marinövningen har det inte rapporterats något om i svensk media varför det kan vara på sin plats att skriva några rader i ämnet. 


Övningarna mellan kommunistdiktaturen Kina och det under president Putin allt mer autktoritära Ryssland startade redan 2005 inom ramen för SCO (Shanghai Cooperation Organization) där även fyra "stan-länder" ingår ( Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan och Uzbekistan.) Övningarna mellan Ryssland och Kina beskrivs av Kina på det här sättet.
Rather than being aimed at any third party, these drills are designed to strengthen ties in joint military training and improve coordination between the two countries’ armed forces, China’s General Staff chief added.

Antiterroristövningar

Till skillnad från den marina stridsövningen har alltså Ryssland och Kina sedan 2005 genomfört antiterroristövningar på land i Tjebarkul. Det var så det egentligen började. Där övar marktrupper och flyget för att bekämpa stora olagliga beväpnade grupper (benämnt terrorister). Men när militära experter studerat sammansättningen av förbanden och materielen som används under dessa övningar har man dragit slutsatser att det i själva verket handlar om förberedelser för ett lokalt markkrig och ingen egentlig terroristbekämpning


Den marina samövningen 5-12 juli

Ryssland och Kina påbörjade den marina samövningen den 5 juli i Japanska sjön mellan Ryssland och Japan. Man vill kalla dessa övningar för "sjömilitära antiterrorövningar". Militära analytiker från olika håll gör dock hela andra bedömningar som väcker stor oro i Asien med även i väst (dock ej i Sverige eftersom vi uppenbart inte mäktar med att bevaka militära händelser i den delen av världen...)

Cirka 20 större örlogsfartyg deltog från de båda sidorna. Jagare, robotkryssare, och ubåtsjaktfregatter samt stödfartyg har genomfört skjutningar mot såväl ytmål och luftmål samt regelrätt ubåtsjakt. Man har även genomfört gemensamma räddningsoperationer. Även flygplan och ubåtsjakthelikoptrar har deltagit.

Då Kina har köpt en stor mängd rysk materiel har tester av olika system genomförts i samverkan med Ryssland. Jagaren Shenyang  är bl.a. försedd med det rysktillverkade kraftfulla luftvärnssystemet S-300FM.

Omedelbart efter att den Rysk-Kinesiska marinövningen var avslutad drog alltså president Putin i gång den största ryska beredskapsövningen sedan 1967. Bloggrannen Cornucopia rapporterar även att mitt under den ryska beredskapsövningen så passerade kinesiska örlogsfartyg mellan Sakhalin och Japan för första gången någonsin.Se en film inspelad under övningen här.

Redan förra året genomfördes en motsvarande övning. Beskrivningarna från denna övning, dess omfattning och momentövningarnas innehåll talar tydligt för att det inte alls handlar om någon terroristbekämpning som man officiellt vill framhäva. Behåll detta i minnet till dess att ni läser försvarsberedningens bedömning lägre ner i inlägget.


Interoperabilitet

Här hemma i Sverige brukar vi ofta ondgöra oss över interoperabilitetsproblem med NATO då vi inte är fullvärdiga medlemmar och inte har tillgång till alla system vi egentligen behöver för ett optimalt samarbete så som LINK 11,16 och 22, Secure Voice samt alla nödvändiga publikationer.

Man skulle kunna tänka sig att problemen mellan Ryssland och Kina kan vara likvärdiga, men sannolikt ännu fler. Samarbetet just nu skulle kunna jämföra med när svenska flottan för första gången deltog i Baltops 94 och var mer av banan än på. Men vi har under årens lopp blivit allt mer interoperabla, och är i dag mer kompatibla med NATO än flera fullvärdiga medlemsländer. Detta ska man ha i åtanke när man bedömmer Rysslands och Kinas interoperabilitet i dag. Den kommer med framtida övningar bara att öka.

Kina och Ryssland har dock inte ett gemensamt språk att hänga upp den militära verksamheten på. Förvisso finns ett gemensamt språk i mongolskan, men sannolikheten att ryska och kinesiska marinofficerare pratar mongolska är nog liten. Kompetensen att prata Engelska vet vi är mycket låg inom den ryska flottan, sannolikt ännu lägre inom den Kinesiska.

Inte heller lär det finnas några regelverk som styr upp standardprocedurer likt inom NATO. Det hade varit oerhört intressant att få medfölja en sådan övning som observatör bara för att se hur man arbetar, men den möjligheten är nog mikroskopisk...

Fördelarna är att man har mycket gemensam materiel, rysktillverkad sådan. Det gör att ledningssystem och sambandsinstallationer på fartygen mest sannolikt är fullt kompatibla med varandra.


Försvarmaterielexport

När vi ändå är inne på ämnet försvarsmateriel så kan vi konstatera att Ryssland redan har, och kommer att exportera stora mängder materiel till Kina. Under 2012 beställde Kina vapen och materiel för över 2 miljarder dollar. I detta ingick bl.a. 140 flygmotorer AL-31F och 52 helikoptrar av typen Mi-17.

Under 2013 spår man ett nytt rekord då Kina förväntas att köpa 24 jaktflygplan av typen Su-35S, fyra nya ubåtar Amur-1650 med kryssningsrobotar, den långräckviddiga luftvärnsroboten S-400 och transportflygplan Il-76. Enbart leveransen av Su-35 omfattar hela1,5 miljarder dollar.

Sedan tidigare har man köpt en hel del materiel som bedömarna tror kommer att moderniseras framöver. Det handlar om S-300P som ev. kommer att moderniseras till S-300PMU Favorit. Även jaktflygplan av typen Su-27 och Su-30 samt en stor mängd materiel på örlogsfartyg ska uppgraderas.

Detta stärker möjligheterna och förmågan till militärt samarbete ytterligare, och att ha gemensam materiel underlättar avsevärt, det vet alla.


Försvarsberedningens rapport

När man analyserar det Rysk-Kinesiska samarbetet så är det intressant att se vad försvarsberedningen skrev i sin rapport "Vägval i en globaliserad värld"  som man släppte så sent som i våras. I rapporten skriver man så här om ett samarbete mellan Ryssland och Kina.

Läs mera: http://swedish.ruvr.ru/2013_02_20/Kina-bestallde-ryska-vapen-till-over-tva-miljarder-dollar-ar-2012/

Läs mera: http://swedish.ruvr.ru/2013_02_20/Kina-bestallde-ryska-vapen-till-over-tva-miljarder-dollar-ar-2012/

Läs mera: http://swedish.ruvr.ru/2013_02_20/Kina-bestallde-ryska-vapen-till-over-tva-miljarder-dollar-ar-2012/

Läs mera: http://swedish.ruvr.ru/2013_07_06/Ryssland-och-Kina-lar-sig-att-kriga-tillsammans/Försvarsberedningens rapportNär man analyserar det pågående samarbetet mellan Ryssland och Kina kan det vara intressant att återvända till försvarsberedningens rapport (Vägval i en globaliserad värld) som avhandlar omvärldsläget. En rapport som ska ligga till grund för fortsatta analys och inriktning av det framtida svenska försvaret. I sin rapport skriver försvarsberedningen följande rader om Ryssland och Kinas samarbeten.

"På den globala säkerhetshimlen syns för närvarande mest Ryssland och Kina, som båda dels rustar kraftigt, dels vill stärka sina roller som stormakter. Alla länder bör förhålla sig till detta faktum. Ett scenario som måste finnas med i varje global säkerhetspolitisk analys är risken för en militär allians mellan Kina och Ryssland, inte för att den är sannolik, utan för att den skulle kraftigt förändra det geopolitiska läget."
Vi vet redan nu hur otroligt fel försvarsberedningen hade i sin analys rörande Rysslands förmåga att genomföra större övningar, och vi kan nu också konstatera att försvarsberedningen även hade fel rörande sin bedömning av de militära samarbeten inom ramen för SCO. Så här skrev man om detta i sin nyproducerade rapport.
"Det har varit svårt för medlemsländerna att fördjupa det ekonomiska samarbetet då inte minst Ryssland och i viss mån även de centralasiatiska länderna varit oroliga för att Kina skulle dominera detta. Länderna inom SCO har funnit det enklare att samarbeta kring säkerhet och då främst de hot man definierar som terrorism, separatism och extremism. Inom ramen för detta säkerhetssamarbete anordnas även militära övningar med SCO som samordnande ram och oftast med hot om terrorism och separatism som deklarerat scenario."
Det visade sig alltså att försvarsberedningen hade helt fel i sin bedömning av SCO och ett Ryskt-Kinesiskt försvarssamarbete där man bedömt att det enbart skulle komma att handla om terroristbekämpning etc. Utöver de regelbundna övningarna har alltså Ryssland och Kina både i år och förra året genomfört regelrätta marina övningar med gemensamma stridsövningar i alla dimensioner. Har försvarsberedningen under sina resor till fjärran länder verkligen köpt den av Ryssland och Kina uttalade övningsmålsättningen "antiterroristbekämpning" utan närmare analys?


Sammanfattning

Militära analytiker hävdar att genom dessa marina övningarna så demonstrerar Ryssland och Kina att en militärallians är fullt möjlig och budskapet i detta är helt klart avsett för USA och Japan.

Övningarna visar att Ryssland och Kina tänker försvara sina nationella intressen gemensamt.
Ryssland ser att Japan utövar viss påtryckning på Ryssland då Japan är bundsförvant till USA och att det finns det en stora amerikansk militära styrkor i Japan vilket även innefattar utbyggnad av robotförsvar. Även Kina har sina anledningar att se på USA och Japan med kritiska ögon då man oroar sig över kontroverser omkring de omtvistade öarna i Östkinesiska och Sydkinesiska haven samt i Malackasundet genom vilket Kina huvudsakligen får olja och gas.

I morgon är det dags igen för en nya Rysk-Kinesisk övning. Den 27 juli starar en antiterroristövning nära ryska staden Tjeljabinsk.övningarna pågår ända till den 15 augusti. Av förbandssammansättningarna kommer det bli intressant att se om det är regelrätt markstrid som kommer att övas. Detta överlämnas dock med varm hand till en annan bloggkollega att observera.

Utvecklingen är på flera sätt oroväckande när två mycket stora länder, militärt starka och ekonomiskt starka, närmar sig varandra allt mer. När ett auktoritärt styrt Ryssland och ett diktaturstyr Kina i samverkan blir en enorm maktfaktor i regionen kommer det precis som försvarsberedningen skriver - förändra det geopolitiska läget.

Kommer försvarsberedningen att bevaka utvecklingen, och kommer svensk media att börja rapportera i ämnet?

Länkar:
Rysslands röst 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 kommentarer:

 1. Intressant, tur för oss att vi har ett mobilt insatsförsvar som är berett här är och nu.

  Widegren mfl presenterades möjligen för några glättiga ppt-bilder och köpte maskirovkan utan kritik.

  I Kreml är jag säker på att de garvar sig harmynta när de tänker på svenska politiker.

  Vi vet nu att rapporten inte är värt papperet den är skriven på.
  Frågan är vem som kan göra vad åt det?

  GMY

  SvaraRadera
 2. Den där rapporten, vem satte ihop den?
  Hur mycket pengar kostade den?

  Uppenbarligen har man inte gjort sitt jobb.

  Ryssland och Kina är tillsammans världens antagligen största militära makt, och vi vet att de är villiga att använda den.

  Se på Ryssland under Georgien-kriget, som i och för sig visade hur värdefullt ett användbart luftförsvar samt kommunikationer är.

  Både Ryssland och Kina har högteknologiska vapen, och otroligt stora arméer jämfört med resten av världen.

  Nu vet vi i och för sig att USA är villiga att använda sin militära makt, men har inte gjort det mot en kvalificerad motståndare sen andra världskriget.

  De enda som har någon som helst erfarenhet av ett "modernt" krig är Ryssland och Georgien, som ju visade sig inte vara speciellt avancerat, med dålig moral och halv-kass utrustning.

  Både Ryssland och Kina har visat intresse för det arktiska området, och jag tror inte att NATO är att lita på för försvar i det fall Ryssland samt Kina attackerar någon.

  Ryssland tillsammans med Kina är en allt för stor motståndare, jag tror att USA skulle skicka minimalt med hjälp, hoppas att Europa står sig, men samtidigt förbereda sig på krig på sin hemfront.

  Däremot tror jag att ett starkt försvar baserat på de Nordiska ländernas samverkan, utanför NATO, skulle ge ett fullgott skydd, men då krävs en fullständig samverkan mellan oss med stora övningar i stil med Zapad för att verkligen kunna verka i en stor krigsmiljö.

  Danmark, Norge, Sverige, samt Finland kan tillsammans bilda en militär mur, vi har teknologin och tillsammans har vi manskapet.

  En stor punkt är pengar, vi måste övertyga industrier om att ge oss billigare materiell, det finns ingen anledning till att militär materiell måste kosta så mycket som den gör, speciellt i Sverige som ju visat sig få minst militär makt per spenderad krona.

  En ny Nordisk militär allians, byggd på samverkan över hela registret, inte enligt NATOs metoder utan egna.

  (Varför tror så många att NATO är nån sorts allvetare inom militär taktik? Jag har ingen aning, annat än att dom är villiga att försöka sig på nästan vad som helst, istället för att sitta och "käbbla" i all evinnerlighet så provar man saker och ser vad som händer.)

  SvaraRadera
 3. Det kanske är dags för oss att ta till oss den gällande praxis som rör terroristbekämpning.
  Dessa förväntas tydligen ha pansar, örlogsfartyg och ett ganska potent flygvapen.
  Detta är kanske en nyhet för vår kringresande beredning, men inte för de intresserade att övningarna bedrivs på detta sätt.
  Tyvärr saknas analysförmågan och kunnandet både inom försvarsdepartementet och beredningen.

  Det är nog inte bara herrarna i Kreml som skrattar åt vår beredning.
  Många länder runt oss är öppet oroliga för vårt vägval till ett nytt försvar. Där skrattas det inte så mycket.
  Dessvärre tycks, av någon anledning, inte budskapet gå fram till media i Sverige.
  Rapporten framstår som ett mediokert amatörarbetet utan speciellt mycket verkligt innehåll.
  Det är kanske så det går när samsyn är viktigare än innehåll?

  Man får heller inte glömma att stora styrkedemonstrationer ofta har ett politiskt budskap till omvärlden.
  Vi får väl se hur beredningen tolkar den kommande ZAPAD-övningen, som verkar svälla ut lite redan innan den startat!
  Dessutom får jag väl hoppas att FM skrapar/planerar ihop någon form av beredskap inför övningen!

  Dubbelsuck!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 4. När försvarsberedningen skriver "hot om terrorism och separatism som deklarerat scenario" skulle det ju, välvilligt tolkat, kunna betyda att man inser att det verkliga scenariot är något annat än det deklarerade. Rapporten är naturligtvis ganska urvattnad, men det är inte säkert att man gått på precis allt man fick höra i Moskva.

  Inte helt säkert, i alla fall.

  SvaraRadera
 5. För formens skull så vill jag påpeka att det där citatet om Kina och Ryssland inte är från försvarsberedningens huvudtext utan från Mikael Janssons (SD) reservation. Syftet var just att kritisera att FB inte diskuterade detta scenario närmare.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna