9 juli 2013

Sverige och Försvarsmakten in i NRF?


Under Almedalenveckan var en av de försvars- och säkerhetspolitiska nyheterna att Socialdemokraterna nu säger JA till Svenskt deltagande i NATO Response Force (NRF). Det sista steget man som icke medlem kan ta mot NATO är således nu på väg att tas. Nästa naturliga steg vore att bli fullvärdig medlem, men dit är vägen lång och krokig i landet mellanmjölk där vi som vanligt har oerhört svårt att se verkligheten som den är utan har fastnat i föråldrade ideal.


Min bedömning är att frågan om svenskt deltagande på riktigt återuppväckets under årets upplaga av Folk & Försvars rikskonferens i Sälen. Där bjöd NATO-chefen Anders Fogh Rasmussen muntligen in Sverige att deltaga i NRF något som försvarsminister Karin Enström svarade så här på.
–I ljuset av att de stora freds- insatserna tar slut kommer det bli viktigare att delta. Det här är intressant och absolut värt att överväga, säger försvarsminister Karin Enström (M).
Redan för ett antal år sedan ville regeringen gå med i NRF, men då sade Socialdemokraterna nej. Värt att notera är att Finland gick med i NRF redan i mars 2008. Men nu har även socialdemokraterna svängt i ärendet och redan i vintras sa socialdemokraternas försvarspolitiska talesman Peter Hultqvist så här till SvD.
–Vi avvisar inte detta utan väntar på en skarp förfrågan från regeringen. Jag noterar att Finland är med i NRF. Vi anser det och principiellt viktigt att Sverige och Finland samordnar sina ställningstagande.
Efter Sälenkonferensen i januari flögs NATO-chefen till Stockholm där han innan återresan till Bryssel åt en middag med statsminister Fredrik Reinfeldt och utrikesminister Carl Bildt. Jag håller det inte för osannolikt att det var där riktlinjerna drogs upp för det vi nu ser. D.v.s. att Sverige nu är på väg att ta steget mot att ansluta sig till NRF.

En annan bidragande orsak till detta kan möjligen vara att NATO strax efter Sälenkonferensen höll ett möte (21 feb) med alla sina försvarsministrar där man diskuterade NRF och beslutade att man skulle sätta upp en omfattande övningsserie med start 2015 där ett av målen utöver att öva mer kvalitativt och kvantitativt även är att göra dessa övningar till en "skola för NATO-samarbete". Detta är en direkt åtgärd då man minskar sitt engagemang inom ramen för ISAF i Afghanistan.
“This will make the NATO Response Force a cooperation school, as well as a quick-reaction tool. An immediate resource, but also an investment in the future,” he (Fogh Rasmussen) said.

Vad är NRF?
NRF är NATO:s snabbinsatsstyrka som mest uppgår till 25.000 man vid markförband, flyg och marinförband och som ska kunna sättas in med kort varsel över hela världen som en fristående styrka. Man ska även kunna agera som en "initial entry force" som ska kunna sättas in före huvudstyrkan kan vara på plats i ett operationsområde. För delar av styrkan är beredskapstiden 5 dagar medan den för övriga delar är 30 dagar. 

De uppdragstyper som NRF ska kunna lösa ut är följande:
 • Non-Combatant Evacuation Operations
 • Counter Terrorism Operations
 • Embargo Operations
 • Quick Response Operations to support diplomacy

Vad innebär NRF för Sverige?
Uppgifterna vad detta kommer att innebära för Sverige och Försvarsmakten har divergerat allt i från att bara öva till att deltaga i NRF fullt ut. Men det mest sannolika är att vi likt Finland anmäler oss till NRF:s reservförband (Svensk lagomlösning) och därmed får möjligheter att deltaga i NRF:s övningar.

Enligt uppgifter i media så kan Sverige inledningsvis komma att anmäla minröjningsförband och luftövervakningssystem. Det skulle inte vara alltför orimligt att de förbandsenheter (minröjning) som varit i Afghanistan under en längre tid samt UndE 23 från luftvärnsregementet skulle vara det man avser att anmäla till NRF. Försvarsmakten ska inom kort lämna ett förslag till regeringen vad man föreslår ska utgöra det initiala bidraget.  På längre sikt kan det enligt uppgifter i media även bli aktuellt med fartyg, helikoptrar och stridsflygplan. Arméförband kan enligt samma källa tidigast anmälas 2017. Varför det är så vore givetvis intressant att få höra...

Rimligt är att Sverige som ett partnerland om riksdagen så beslutar då kan bidra även i den skarpa verksamheten. Men att Sverige ändå behåller rätten att själv bestämma om deltagande i insats trots att man har anmält förband till NRF. Det skulle av partier som Socialdemokraterna och Centern, som inte vill gå med i NATO fullt ut, säkerligen ses som att både ha kvar och samtidigt äta kakan. Men man ska givetsvis inte låta sig luras av detta då Sverige trots ett sådant engagemang ändå aldrig kommer att omfattas av artikel 5 (kollektivt självförsvar). Det skulle i praktiken innebära en än mer ensidig solidaritetsförklaring. Vi kommer genom NRF att bidra till skyddet av NATO-länder, men vi kommer inte att erhålla något skydd den dag vi själva verkligen behöver det. Hur dumt kan det bli innan Socialdemokrater och Centerpartister drar upp huvudet ur sanden och inser möjligheter i stället för att se svårigheter baserat på föråldrade ideal?


Framtida svenska marina bidrag till NRF?
Inom ramen för NRF finns fyra olika marina snabbinsatsstyrkor. SNMG 1 och 2 (Standing NATO Maritime Group) som består av större ytstridsfartyg (fregatter och jagare) samt SNMCMG 1 och 2 (sjöminröjningsgrupper). Det primära operationsområdet för respektive grupp 1 är östra delen av Atlanten och för de båda grupp två - Medelhavet.

För Marinens del är ett deltagande i SNMG1 i mina ögon helt uteslutet. Vi har varken fartyg av tillräcklig storlek eller är rätt bestyckade för att vara lämpade för den typen av uppdrag. Vi kan möjligen samöva med styrkan, men i en eventuellt skarp operation skulle våra fartyg vara mer av en belastning för en sjöstyrkechef än en tillgång. Detta grundar sig främst på brister som rör luftförsvarsförmåga där vi inte kan skydda andra enheter än det egna fartyget då våra fartyg saknar lv-robot efter att Anders Borgs genomförandegrupp strök dessa 2008. Huruvida fartygen kan skydda sig själva mot ett kvalificerat lufthot lämnar vi därhän då det dels inte tål att granskas öppet, dels har det tidigare varit föremål för diskussioner på otal andra platser och i media under flera års tid.  

Vad Marinen däremot skulle kunna deltaga med, och där man dessutom skulle kunna utgöra spjutspetsar inom NRF och SNMCMG1 är sjöminröjning. 

Marinens minröjningsfartyg av såväl Kosterklass som Spåröklass har under flera år visat sig vara i absolut toppklass när det kommer till minröjning i svåra vattenförhållanden likt de som råder i Östersjön. Efter moderniseringen av Kosterklassen har man dessutom fått ett egenskydd (arvegods från patrullbåtarna) som få andra minröjningsfartyg i dag har, vilket innebär att man kan uppträda i områden med begränsat (okvalificerat) lufthot utan att binda upp andra resurser i form av "babysitters".

Det är min fulla övertygelse att våra två minröjningsdivisioner utan problem skulle kunna gå rätt in i SNMCMG1 utan att behöva lägga en enda timme på att förbereda sig i annat än runt allmänt logistiska spörsmål.


Sammanfattning

Vad beskedet om NRF i praktiken kommer att innebära för Försvarsmakten återstår att se. Det lär inte vara osannolikt om det är enheter ur Ing2 i Eksjö och Lv6 i Halmstad som kommer att bli de första svenska bidragen som noteras på NRF listan. Vad som kommer därefter återstår att se.

Men man kan inte annat än reflektera över den nationella dumhet som råder runt detta. Nu tar vi ytterligare ett steg mot att enbart ge, samtidigt som vi inte kan kräva något tillbaka. NRF kommer inte att leda till att mantrat "Sverige ska försvaras tillsammans med andra" blir verklighet. Trots NRF kommer vi stå ensamma när det blir skarpt läge.

Visst är det säkert bra att delar av Försvarsmaktens förband får öva med NATO och NRF, men vore det ändå inte av högre prioritet att återuppta försvaret av Sverige och nationella större övningar i första hand? Vore det inte på tiden att åtminstone börja prata i termer av att återuppta Försvarsmaktsövningar (FMÖ) där hela Försvarsmakten får öva tillsammans. Senast en sådan övning genomfördes var 1993 under övningen ORKAN.

Men det är klart, från Arméns sida kan vi i dag läsa på Armébloggen att man nu är glada att efter lång väntan kunnat genomföra övningar och stridsveckor på plutonsnivå och man förhoppningsvis ska kunna få öva på kompaninivå senare under hösten. Är det den organisationsnivån (pluton och kompani) man övar på inom hela Armén(?) så har vi sannolikt en lång väg att vandra mot en ny FMÖ? Av den anledningen vore det ytterst angeläget att prioritera de nationella övningarna före ett deltagande i NRF, åtminstone för större delar av Försvarsmakten. Det man i sammanhanget slås av är från vilket land det av en viss politiker myntade begreppet "från en mycket låg nivå" härstammar från?

Om Marinen på sikt ska bidra till NRF så vore det mest lämpliga enligt min åsikt att anmäla våra minröjningsfartyg till SNMCMG1. Där hade vi levererat från första stund.


Bloggar: Sjätte mannen
Media: SvDSvD, DN, HD

31 kommentarer:

 1. Har det uttryckligen sagts att det är markbaserad luftövervakning som vi ska erbjuda? Spontant skulle jag säga att ASC890 skulle passa in direkt. Länk16-förmåga och betydligt mindre personalintensivt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. SvD skriver "För 2014 har diskuterats minröjningsförband och luftövervakningssystem." UndE 23 är min egen slutsats m.a.a. att man kört detta system hårt under bl.a. OS och där samlat politiska poäng. ASC890 är givetvis också mycket rimligt. Men frågan är om just den förmågan är efterfrågat inom NATO just nu?

   Radera
  2. Så kan det givetvis vara. Visserligen kan politikerna som vanligt snubbla på nomenklaturen, men UndE 23 är knappast ett luftövervakningssystem. Man är duktig på att leda luftvärn och har numera en god förmåga att upptäcka inkommande raketer osv, men räckvidden är lite klen.

   Hur det är med efterfrågan inom NATO vet jag så klart inte, men jag vet att just luftövervakningen har gått hårt, med NATO-awacs i Afghanistan mm och svenska luftbevakare som skickats för att lösa av danska på marken. Så just luftövervakningssystem är nog en trång sektor även för NATO, inte minst med tanke på att luftrummet har blivit lite mer komplext numera när alla ska flyga med modellflygplan utöver riktiga sådana ;-)

   Radera
 2. Intressant avseende troligt styrkebidrag. Luftvärn och ingenjörer är ju betraktat som "mjukare" bidrag vilket säkert gör en bredare politisk acceptans möjlig än t ex renodlade skyttekompanier. UndE 23 har ju visat sig framgångsrik vid många tillfällen, både nationellt och internationellt. Arm'en är mycket riktigt inte samtränad. Vi får väl se på storövningen (!) JC 13 i höst vilken nivå arm'eförbanden når upp till. Vi hörde ju nyligen att materielbristerna inte är så alarmerande och personalförsörjningen lär ju enligt höga vederbörande också gå bra. Så idel solsken...

  SvaraRadera
 3. Hur ofta sker dessa NRF övningarna och är det troligt att FM skulle välja att skicka iväg våra minröjningsfartyg framför korvetterna?

  SvaraRadera
  Svar
  1. På första frågan så har det historiskt sett handlat om kanske en större övning varje år. i år går Steadfast Jazz av stapeln i Östersjön. http://www.jfcbs.nato.int/jfcbrunssum/news_archive/2013-2/jfcbs-conducts-main-planning-conference-for-exercise-steadfast-jazz-2013.aspx
   Förband som SNMG1 övar däremot mer regelbundet.

   Om FM skulle kunna skicka MCM framför korvetter? Där är nog svaret tveklöst är JA om det skulle vara så som jag ser på saken, att de största möjligheterna till att kunna bidra på bäst sätt ligger där.

   Radera
 4. Hallå Skipper, nu glömde du som flottist(?) att det inom Marinen även finns en amfibiekår. Inget illa sagt om minröjare, men Finland har redan anmält ett amfibieskyttekompani till NRF 2014. Det enklaste sättet för Sverige att komma in skulle vara att göra gemensam sak med Finland och bilda en gemensam enhet med Nylands brigad. Erfarenhet av samövning Amf 1 - Nylands brigad finns sedan 2001.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inte helt! Vår beredskap gäller NRF15. Men annars vore det ju klockrent! Bloggar om detta och mera under rubriken Finland, Sverige och NRF, http://fmashiri.wordpress.com/2013/07/12/finland-sverige-och-nrf/

   Radera
 5. Är nog inte omöjligt att SkyddsC också anmäls.

  SvaraRadera
 6. Vad som förmodligen redan är bortglömd är att Sverige deltog med 3 JAS-divisioner i slutövningen för NRF 14 (flyg) som genomfördes i norra Sverige i form av övningen "Loyal Arrow". Till dags datum den största internationella flygövning som genomförts i Sverige.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu sätter du fingerat på vad som egentligen är kärnan i det hela. Ska Sverige delta i någon NRF-övning då och då, eller ska vi anmäla förband som under perioder ska ingå i styrkan fullt ut? Sannolikt blir det ett svenskt mittemellan.

   Radera
 7. Vem hade för 10 år sen trott att luftvärnet skulle förekomma i diskussioner om styrkor liknande denna, eller för den delen utlandsuppdrag över huvud taget?
  Luftvärnet som truppslag var farligt nära att utraderas men är tydligen med på banan igen.
  Det är snabba kast avseende våra försvarsförmågor...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Problemet blir ju som vanligt (OS, NBG 11 och EUBG 13 mm) att det som utbildas och övas inte är större förband än halvpluton.

   Det vi behöver är återtagande av förmåga i kompani och bataljon!

   Radera
  2. Inga lvrb vilket kanske är tur, då jag misstänker att en pinsam tystnad uppstått när museiföremålen baxats ut på sina lavetter.

   Radera
  3. Även andra länders luftvärn har utarmats av den världsomspännande "långtbortistan-doktrinen", så jämfört med andra länders Lv ligger vi inte så dåligt till.

   Dessvärre ska ju jämförelsen göras mot utvecklingen av de flygande hotsystemen.
   Där har vi nu tappat 20 år.

   Radera
 8. Jag tänker inte stödja något som jag inte kan rösta på i en sådan här viktig fråga!

  Roger Klang

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kräver du omröstning om FM ska delta i ett internationellt samarbete? Krävde du att få rösta när man klev in i PFF/PFP-samarbetet också? Eller Open Skies?

   Radera
  2. Om arméförband inte kan anmälas förrän 2017 så kan uppgiften innan dess lösas genom att flottan anmäler sin EOD-kompetens (som är på både sjö och mark) och flygvapnet ASC890.

   Radera
  3. EOD-förband (ammunitionsröjning) finns gripbara inom armén vid Ing2 i Eksjö. Avseende de olika delförmågorna som EOD-enheterna är inriktade mot, CMD (konventionell ammunitionsröjning), och IEDD (röjning av improviserade sprängladdningarna), så skiljer sig tillgången något åt för tillfället men under nästa år bör tillgängligheten vara god.

   Jag förmodar att det som SVD egentligen menar är ammunitionsröjningsförband eftersom minröjningsförbanden är T-anställda tillskillnad från de förra.

   /EOD

   Radera
  4. "men under nästa år bör tillgängligheten vara god."

   Det blir bättre nästa år!
   Jo, den har man ju hört förut...

   Radera
  5. @Cynisk:

   Nej, då krävde jag inget referendum. Men det här är mycket viktigare. Håller du inte med om att vi bör hålla folkomröstning om Nato-medlemskap? Vi behöver mer demokrati i Sverige, inte mindre. Vi behöver en ny grundlag i Amerikansk stil som förespråkar maktdelning men också med presidentiella befogenheter för statsministern (t.ex. att statsministern har veto för att starta krig) och inte en grundlag med Palmestuk. Grundlagen ska vara konstruerad av Morgonsur (han har sagt sig vara intresserad av att skriva en sådan) och framröstad av majoriteten av svenska folket. Kungahuset kan vi behålla, varför inte? Det hade blivit en fin grundlag.

   Roger Klang

   Radera
  6. Nu gällde det ju inte Nato-medlemskap utan deltagande i NRF.

   Själv tycker jag att Nato-skräcken är löjlig, liksom jag tycker att hyllandet av FN som genomförare av militära operationer är naivt.

   Radera
 9. Jag skulle vilja få en kommentar av vad ni ordentligt insatta tror att Sverige kommer att få för roll när vi går med i NATO.(bortse från långbortistaninsatser) Norge verkar av geografiska skäl vara helt inriktade mot nordkalotten. Tror ni att det blir samma för Sverige? Man kan ju tänka att det är mycket lättare att föra upp hjälp till Östersjön av tyska, brittiska, holländska enheter etc. såväl flyg som marina enheter. Infrastrukturen i nordligaste skandinavien är betydligt svårare, men som sagt jag är inte nog insatt, men det vore kul att höra er prognos.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som jag skrev förra gången du ställde frågan, det är troligare att Sverige får Östersjön och Baltikum som sitt huvudområde.

   De stora infrastruktursatsningarna torde bli att bygga ut flyg- och marinbaser.

   Radera
 10. Jag tycker ni glömmer bort den funktion som alltid kommer att finnas med när den marina delen av NRF är aktiv - NCAGS (Naval Coo-operation And Guidance for Shipping), enkelt och starkt förenklat -NATO:s sjöövervakning. Här har Sverige kompetens att bidra med redan nu.

  SvaraRadera
 11. De minröjningsförband man pratar om är väl just våra minröjningsdivisioner i marinen. Ett deltagande i NATOs stående sjöminröjningsförband har ju varit på tapeten i åtminstone tio år nu...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det låter rimligt att det var flottan som avsågs.

   /EOD

   Radera
 12. Varför avdelar man inte svenska fallskärmsjägare till NRF. Det är ett förband som håller en hög nivå och kan lösa många olika sorters uppgifter. Dessutom skulle det medge en utveckling för deras del. Idag är fallskärmsjägarkompaniet ensamt i sin nisch i Sverige, och behöver därför få möjlighet att öva utomlands med liknande förband.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna