8 juli 2013

Replik på Staffan Danielssons inlägg om Centerns försvarspolitik


Häromdagen gjorde jag en ansats att kortfattat försöka beskriva Centerns försvarspolitik vilket omfatade en historisk tillbakablick och därefter vad som i dag framgår i partiets försvarspolitiska program publicerat på dess hemsida. I går skrev partiets försvarspolitiska talesperson Staffan Danielsson en replik på mitt inlägg vilket är mycket glädjande. All heder åt Staffan som tar debatten med försvarsbloggarna, något som få andra gör, undantaget Allan Widman (fp). Jag respekterar givetvis Staffan Danielsson och hans partis ståndpunkt och åsikter fullt ut även om jag inte håller med i flera sakfrågor. Runt detta avser jag här återkomma till i en replik.

Jag avser att i denna replik fokusera på två huvudsakliga, och för en trovärdig försvarspolitik helt avgörande frågor, nämligen nationell försvarsförmåga och NATO. Till att börja med avser jag att diskutera synen vår nationella försvarsförmåga och Cenetrpartiets i mina ögon märkliga förhållningssätt till frågan.

Nationell försvarsförmågaI frågan om nationell försvarsförmåga skriver Staffan följande
"Centerpartiet vill ha ett tillräckligt starkt försvar som kan försvara hela vårt land, givetvis."
Detta korta citat från Staffan Danielsson blir ytterst motsägelsefullt om man inte samtidigt verkar för en försvarsbudget som speglar denna oerhört höga ambitionsnivå! Min och många andras bedömning är dessutom att vi aldrig någonsin kommer att kunna uppbringa så stora ekonomiska medel till Försvarsmakten, inte ens om alla partier är överens i frågan, för att vi själva ska kunna försvara hela vårt land. Den tiden är förbi. Man bör i detta sammanhang alltid ha "nyårslöftet" från ÖB med sig i bakhuvudet.
Vi kan försvara Sverige på en plats under högst en vecka. Detta tidigast 2019 under förutsättningar att de ekonomiska medel som krävs tillförs.
Om Staffan och hans parti på allvar menar att man vill ha ett så pass starkt försvar som kan försvara hela landet krävs aktiva åtgärder om inte trovärdigheten i ett sådant påstående ska urholkas fullständigt. Det kommer både att krävas omfattande ekonomiska tillskott, och vi måste utöver detta även skapa försvarsförmåga tillsammans med andra. Eftersom det trots allt bara finns en aktör som kan skapa försvarsförmåga på ett strukturerat sätt, där man tillsammans upprättar försvarsplaner är det givetvis dit vi måste vända oss. Denna aktör är NATO varför vi osökt kommer in på den frågan.NATO
Man kan initialt göra en reflektion över hur de fyra Allianspartierna ser på frågan om ett NATO-medlemskap. Folkpartiet är som alla känner till för och nu har även Kristdemokraterna anslutit sig till den linjen. Moderaterna är för, men kommer inte att driva frågan aktivt så länge inte man får stöd från Socialdemokraterna i detta som i sin tur är kraftfullt mot. Centerpartiet har officiellt den mest märkliga inställningen. Man vill utreda frågan, men är samtidigt absolut motståndare till ett eventuellt NATO-medlemskap(!) Så ser det ut inom Alliansen där man tyvärr inte är eniga i frågan på grund av Centerns dubbla budskap och Moderaternas oförmåga. Går man utanför Alliansen och ser på vad övriga politiska partier anser i frågan, så möts man av ett massivt motstånd till NATO. 

Staffan tycker att Centerpartiets ståndpunkt där man verkar för att även i fortsättningen ska vara Alliansfria samtidigt som man förespråkar en utredning av vad ett NATO-medlemskap skulle innebära - är helt logisk. Jag håller fortfarande inte med.

Det är skulle i ett exempel kunna likställas med att ta följande ståndpunkt redan i förväg..
"Vi förespråkar en försvarsberedning som ska analysera framtidens behov av försvar, men vi tänker inte öka försvarsanslaget oavsett vad utredningen kommer fram till"
eller ännu mer jordnära..
"I kväll ska vi i hela familjen sätta oss ner tillsammans och diskutera var vi ska resa på vår semester, fast bara så alla vet redan från början, vi ska inte genomföra någon resa"
Staffan du får ursäkta, men jag tycker fortfarande inte ert resonemang är logiskt. Anders Fogh Rasmussen uttryckte som bekant vid årets Folk&Försvar i Sälen att Sverige inte kan räkna med stöd från NATO i händelse av kris eller krig. Medlemsländerna hjälper varandra inom ram för den kraftfulla artikel 5. Då hjälper det inte att man är världens bästa partnerland, inte ens genom att ta det sista möjliga steget vi nu gör, d.v.s. att genomföra övningar med NRF. Det går liksom inte att komma NATO närmare än vad vi redan är utan att bli medlemmar. Detta behöver inte utredas, det är fakta.

Staffan hänvisar till att han vill se en förutsättningslös analys av vad ett NATO-medlemskap skulle kunna innebära likt vad Finland gjort, en så kallad "vitbok". Detta är sunt och helt i linje med vad undertecknad tillsammans med många andra förespråkar. Men frågan är om Finland redan innan man gjorde sin analys bestämt sig för att ett NATO-medlemskap aldrig kommer att vara aktuellt? Min bedömning är att våra finska vänner är klokare än så även om de efter analysen inte valt att gå vidare. Beslutet om att gå vidare eller inte, tar man efter en analys - inte innan analysen ens påbörjats. 

I sammanhanget är det dock mycket glädjande att Staffan själv skriver följande rader på sin blogg. 
Centerpartiets ingång är att en omvärldsanalys värd namnet, som t ex försvarsberedningen just har presenterat, ska beskriva verkligheten som den är, förutsättningslöst. Gör man inte det begränsas värdet mycket kraftigt. 
Den analys av Sveriges militära samarbeten, inklusive det med Nato, som Centerpartiet vill se, utgår naturligtvis från gällande verklighet, Sverige är militärt alliansfritt. Sedan bör Sveriges olika militära samarbeten, som betyder så oerhört mycket för vår säkerhet, noga gås igenom. Hur har de utvecklats, hur fungerar de idag och i vilken riktning bör de utvecklas framöver. Har t ex samarbetet med Nato blivit för närgånget och bör minska, eller är vi redan så nära Nato att ett medlemskap bör övervägas. 
När analysen gjorts har vi förhoppningsvis ett gediget underlag i denna fråga som då kan föras ut till en bred folklig debatt. Jag vet naturligtvis inte heller var denna debatt kommer att landa, men jag tycker det är mycket viktigt att den förs, och att den kan föras utifrån en gedigen verklighetsanalys! 
Idag tar Sverige ständigt allt närmare steg i ökat samarbete med Nato, utan någon större debatt. Både de som förespråkar fortsatt ständig alliansfrihet, eller de som vill se ett svenskt Natomedlemskap, borde bejaka att det verkligen är dags att Sveriges militära samarbeten analyseras.


Det är nu vi kommer till kärnan i ämnet. Centerpartiets syn och Staffans syn skiljer sig helt uppenbart åt. Staffan är till synes öppen för en seriös analys av frågan, och kan tänka sig att överväga ett NATO-melemskap om resultatet av analysen pekar åt det hållet.

Centerpartiets officiella linje är enligt webbsidan att ett medlemskap inte är aktuellt och att Sverige även i fortsättningen ska vara alliansfria. Detta har Centerpartiet på åtskilliga platser cementerat kraftfullt. Trovärdigheten runt frågan skulle däremot öka markant om Staffan tog med sig frågan hem till det egna partiet, kommer fram till vad är det man egentligen vill och därefter reviderar ståndpunkterna på sin webbsida så att de stämmer överens med de åsikter som partiets talesperson i försvarsfrågor uttrycker. I dag finns det en diskrepans däremellan som underminerar trovärdigheten.


Sammanfattning
Centerpartiet lägger fortfarande mer kraft på att förespråka internationella insatser än nationell försvarsförmåga vilket inte rimmar med utvecklingen i vårt närområde. Centern säger att vi ska ha ett starkt försvar samtidigt som man utan att opponera sig helt och fullt står bakom nuvarande alliansbudget som inte på något sätt medger det förstnämnda. Man vill utreda ett medelmskap i NATO samtidigt som partiets officiella linje är att vi ska fortsätta vara alliansfria.

Centerpartiet som parti levererar många oklara budskap utan egentligt innehåll i försvarsfrågan. Men trots detta så är det ändå glädjande att Staffan konstaterar att vi hamnat på efterkälken när det kommer till försvarsanslag och att det måste åtgärdas. Ett lite steg på vägen i rätt riktning. Men Staffan, det krävs mer än så och jag är helt övertygad om att du innerst inne egentligen håller med.

I frågan om de övriga partiernas utspel om ev utökad försvarsbudget inför nästa försvarsbeslut och vad som skulle krävas för att skapa en försvarsförmåga värd namnet i likhet med vad Fp och Kd önskar överlåter jag till kollegan Wiseman att diskutera senare under dagen.

Men oavsett innehåll, all heder till Staffan som tar debatten!

16 kommentarer:

 1. Jag och Centerpartiet står ju för att Sverige ska ha ett försvar som kan försvara vårt land. Inte bara Sthlm och Gotland, t ex , utan hela Sverige.
  Denna utgångspunkt misstänkliggör du, tyvärr, genom att hårddra meningen till att det kräver (mång?)dubbla försvarsbudgetar.

  Sveriges säkerhet beror av vårt försvar men också i hög grad av våra militära samarbeten, därför är det så viktigt att analysera dem och diskutera deras utformning.

  Socialdemokraterna säger att Sverige i all framtid ska vara militärt alliansfritt, Mona Sahlin sa en gång "under min livstid" vilket inte är något begåvat politiskt uttalande.

  Centerpartiet slår fast att Sverige har varit och är militärt alliansfritt, men inte vad jag vet att vi alltid ska fortsätta att vara det.

  Verkligheten kan ju faktiskt förändras. Därför ska inte analysen av Sveriges militära samarbeten vare sig utgå ifrån att de bör minska eller innebära medlemskap, analysen bör vara förutsättningslös. Vi får se vad den resulterar i för slutsatser och hur dessa diskuteras i en bred offentlig debatt.

  Det är mycket möjligt att resultatet blir som i Finland, nuvarande läge ligger fast. Det kan också vara möjligt att analysen visar att mycket talar för ett medlemskap i Nato, jag vet inte.

  Och varken jag eller Centerpartiet kan idag förutsäga var vikommer att landa efter den process jag beskrivit. Det vore ju att redan ha gjort analysen och sitta på facit.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Staffan, jag misstänkliggör inget. Det handlar helt enkelt om trovärdighet. Det man säger måste spegla det man gör. I ditt fall kan detta diskuteras. Så även med övriga partier, i synnerhet Moderaterna som är allra värst.

   Radera
 2. @Staffan

  Jag får inleda med att hålla med Skipper att det är förtjänstfullt att du medverkar aktivt i debatten!

  Men också jag ser "att hela Sverige skall försvaras" som en betydligt högre ambition än vad IO14 klarar när denna är intagen kring 2019 eller åren därefter.

  Tex har vi under de senaste 20 åren minskat mängden verkanssystem i luftvärnet med 94%.
  Något som enkelt inses räcker nuvarande mängd till skydd av max en handfull objekt (tex kärnkraftverk).

  Hur får du detta att gå ihop?

  SvaraRadera
 3. Staffan:

  "Centerpartiet vill:
  - öka Sveriges insyn och inflytande i de delar av NATO-samarbetet där vi deltar.
  - inte att Sverige ska bli medlem i NATO, men att vi fortfarande ska samarbeta med organisationer som verkar för fred, exempelvis FN, EU och NATO."

  Så skriver ni på er hemsida. Det kan väl inte betyda annat än att er ståndpunkt är att Sverige inte ska vara medlem även i framtiden?

  Beträffande er syn på att hela Sverige ska försvaras, kanske det vore mer ärligt om du framställer det som att "alla delar av Sverige ska försvaras, dock inte samtidigt". För något annat kan du rimligen inte mena om du inte att IO 14 är en vettig nivå.

  /Uppgiven, nyfiken väljare

  SvaraRadera
 4. Alternativet till att försvara hela Sverige, tillsammans med andra, är att försvara endast mindre delar av landet. Min uppfattning är att vårt rörliga insatsförsvar, tillsammans med andra, ska kunna försvara landet.

  Sedan är det naturligtvis så att vårt försvar, liksom många andra mindre länders försvar, inte ensamt klarar ett uthålligt anfall från en stormakt. Därför är Sveriges militära samarbeten oerhört betydelsefulla för oss, därför driver Centerpartiet på för att de ska analyseras, och därför begriper jag inte motståndet från framförallt S i detta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du kan nog sikta på att packa väskan så du kan flytta ut ur riksdagshuset efter valet 2014.
   Det finns inte en sportkepa att ni blir kvar i riksdagen med er (avsaknad) av politik.

   Radera
 5. Att påstå att hela landet ska och kan försvars är inte trovärdigt. Om någon envisas med att påstå att detta är görligt med befintliga medel, ljuger denna person eller är helt enkel inte tillräckligt påläst på ämnet för att befatta sig med detta. Hur ska Gotland försvaras från fastlandet och med vad. Hur ska materiel transporteras över Östersjön och vem skall ta emot denna. Att som försvarsministern påstå att det faktiskt går att trolla med knäna, är lika begåvat som Danielsson ståndpunkt, för om hela landet ska försvaras ska då artilleriet i Boden ge P7 understöd? När pjäserna levereras dvs eller om...

  SvaraRadera
 6. Vilka andra är det som sagt att de kommer att hjälpa oss? (Jag vet då bara om länder och allianser som klarat ut att de INTE kommer).

  Och om det kommer hjälp, hur lång tid har då förflutit?

  SvaraRadera
 7. Staffan

  Det börjar bli lite uttjatat med att vi "tillsammans med andra, ska kunna försvara landet". Dessutom så är det ju inte längre trovärdigt när de som skulle kunna vara de "andra" har deklarerat att det inte blir någon hjälp så länge vi inge är medlemmar i de andras allians.

  Jag skulle vilja påstå att det är på gränsen till bedrägeri att bygga Sveriges säkerhet på att vi ska få hjälp av "andra" när de "andra" helt klart deklarerat att det inte är aktuellt att bistå Sverige.

  Hur får du detta att gå ihop?

  SvaraRadera
 8. Vi i centerpartiet har velat och kommer alltid att vela.

  Wan

  SvaraRadera
 9. Staffan,

  "Rörligt insatsförsvar"?
  Låt gå för att vare dig du, eller några andra, politiker har någon skarp erfarenhet av krig, det är vi flera andra här som har - varför lyssnar ni inte på oss?

  I händelse av ofred, kommer svensk infrastruktur vara utslagen, bortbombad, you name it.
  Politisk ledning kommer vara döda, militär ledning kommer vara döda, HKV bortskjutet osv, mm.

  ÖB sade att FM inte saknar något avgörande.
  Artilleri är inte avgörande?
  Kvantitet är inte avgörande?

  Hur ska FM's pytteförsvar kunna omgruppera Gbg - Sthlm - Slite när det saknas ingenjörstrupper, det saknas infrastruktur, det saknas överskeppningsmtrl osv.

  "Dagny"-övningarna tömde i princip hela landets försvar och var en logistisk mardröm - I FREDSTID.
  Hur tror du det funkar när det regnar kryssningsrobotar över nationen?

  Vi har inget försvar och ingen kommer till vår hjälp - självaste NATO-chefen har ju meddelat detta i klartext!

  FM får idag ca 1,1% av BNP, det är HÄLFTEN av vad NATO KRÄVER.
  Skulle NATO acceptera Sverige som medlem (vi har liksom inget att bidra med i dagsläget), krävs det dubbel penning till FM.

  Glöm NATO. Är du medveten om att Ryssland betraktar nya NATO-länder automatisk som hot? Är det bra eller dåligt för en nation utan försvar?

  Ingen av er är trovärdiga, förutom SD, som ingen av oss vill rösta på.

  Antingen ljuger ni medvetet, eller så förstår ni inte bättre.
  Vilket gäller?
  Vilket är värst?

  SvaraRadera
 10. Jag antar att svar på mitt inlägg inte är aktuellt.
  Trist.

  SvaraRadera
 11. Målet med Sveriges utrikes-,försvars- och säkerhetspolitik är att Sverige ska kunna försvaras så att angrepp inte drabbar oss. Inte 20 procent av Sverige eller 50 % utan hela landets gränser, givetvis.
  Medlen för detta är vår diplomati, vårt försvar och våra militära samarbeten med andra.
  Idag satsar Sverige relativt mindre än våra nordiska grannländer på försvaret i % av BNP, vilket jag har påpekat frekvent sedan flera år. Detta talar i riktning för en höjning, naturligtvis.

  Samtidigt torde man, om man vill, kunna hävda att hela landet inte kan försvaras med 1,2 % av BNP till försvaret, eller med 1,5 5 eller med 1,8 % osv. Eftersom landet är stort och förmågorna till försvaret allt mer kostsamma.

  Sveriges säkerhet ska tillgodoses genom en kombination av medel enligt ovan, i proportion också till de hot som finns i omvärlden. Om världsanalysen är klar, nu ska försvarets inriktning och omfattning diskuteras av försvarsberedningen.

  SvaraRadera
 12. PangPangSWE,

  Du skriver förvisso att SD är trovärdiga i försvarsfrågan, vilket jag håller med om, men sedan att ingen av "oss" vill rösta på dem. Vilka "oss" är enligt din mening framgår inte med någon större tydlighet, men där ingår definitivt inte jag och inte heller en hel mängd av mina kollegor.

  Kan sedan bara hålla med om vad många av er redan skrivit här gällande Centern, de är inte heller rörande försvaret ett trovärdigt alternativ, till skillnad från KD, FP och SD som lagt fram intressanta alternativ.

  SvaraRadera
 13. @Staffan

  Jag upprepar min fråga vilka dessa "andra" är, som kommer att komma till vår undsättning vid ett angrepp.

  SvaraRadera
 14. @ Staffan,
  Glockrent politikersvar, inte ett enda rakt svar på raka frågor och dribbel om procentsatser och svepningar.

  @ Anonym,
  Jo, jag var möjligen lite väl generaliserande där, det var inte min avsikt.
  SD är det enda parti som verkar ta ämnet på allvar, tyvärr stödjer jag dem inte i övrigt.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna