11 april 2014

Skrota Bogalandscenariot och växla upp!
Försvarsmakten har nyligen avslutat en enorm stabsövning - VIKING 14 - med deltagande från drygt 50 nationer och 90 organisationer.  Övningen går ut på att leda, samverka och hantera aktuella "utmaningar" i en internationell freds- och krishanteringsinsats. Övningen hade totalt cirka 2500 deltagare.

Bogaland är ett fiktivt land som i spelet utgörs av Mellansverige. Till detta ett scenario med en stat som delats i fyra delar varav Gotland delats i två delar. Tänk ett sönderfallande forna Jugoslavien så får man en bild av vad det hela handlar om.

Jag vet inte hur länge Försvarsmakten har använt detta scenario, men det är länge, lite för länge enligt min mening. Bogaland används under såväl VIKING som CJSE och en rad andra övningar.

Under årets VIKING så hyllades övningen som "den bästa övningen i världen" av Brigadgeneral Stefan Andersson, till vardags C ATS och övad COM LCC i Enköping under VIKING-14. Nu vore det väl något förmätet av mig att hävda något annat när det gäller Anderssons domäner på markarenan, men den bilden känns inte igen sett från den maritima arenan då detta scenario har tillämpats. För flygstridskrafternas del har ACC suttit i Uppsala där man inte kan skönja samma entusiasm. Den maritima komponenten MCC har suttit i Karlskrona.

Men vad vill jag då säga med rubriken?

Jag tycker detta scenario, framtaget under den strategiska time-outen så Försvarsmakten befann sig i en identitetskris är överspelat. Tiden efter FB-04 när internationella insatser var dimensionerande och Försvarsmakten byggdes om för att bidra till brandsläckning i oroshärdar genom "expeditionär förmåga" så var scenariot relevant. Nu är det andra tider.

Någon kommer säkert att hävda att det är viktigt att öva "comprehensive approach" tillsammans med andra myndigheter inom ramen för krishantering? Ja, så är det men problemet är att vi borde göra det i en nationell kontext med ett helt annat innehåll och med andra deltagare.

VIKING och CJSE borde enligt min mening stuvas om i sin helhet och växlas upp minst två steg där ett väpnat angrepp på ett nordiskt land, kanske Sverige eller kanske ännu hellre, där ett väpnat angrepp mot Baltikum är det dimensionerande scenariot som ska hanteras av en sammansatt styrka. 

Representation från statsledning, MSB, Polisen, KBV, Vattenfall, Hamnar och andra aktörer som har avgörande del i att trygga vår försörjning borde vara självklara deltagare. Då kan man öva på ett sådant sätt att man kan dra skarpa lärdomar i syfte att förbättra båda samverkan mellan dessa aktörer och för att hitta bristerna i nuvarande system. Att bristerna är många när det gäller civilförsvaret är nog ingen underdrift då civilförsvaret och krisberedskap är något som i praktiken knappast existerar. Klipp importen av olja och stäng Göteborgs hamn i en sådan övning och se vad som händer.

Rent militärt hade detta gett möjligheten att i stabsmiljö öva att ge och ta emot stöd i enlighet med "solidaritetsprincipen". Jag vill hävda att det hade gett betydligt mer än vad innehållet i nuvarande scenario ger. 

Utvecklingen i vår omvärld och Rysslands annektering av Krim och fortsatta militära hot ger vid handen att det är kvalificerad strid som behöver övas, även i fiktiva stabsövningar. Av den anledningen anser jag att nuvarande Bogalandscenariot bör skrotas eller omarbetas i grunden.

För Marinens del så rimmar inte alls innehållet med Marinchefens uttalade målsättning om att övningsverksamheten ska dimensioneras mot en "högteknologisk och kvalificerad motståndare". Kan man klara av detta så kan man även klara av piraten och terroristen i den marina miljön har vi hört Jan Thörnqvist klokt uttalat vid flera tillfällen. Jag instämmer helt och hållet med amiralen.

Uppgifter gör nämligen gällande att den marina komponenten i övningen har omfattat ett 30-tal större kvalificerade stridsfartyg i ett mycket begränsat operationsområde som i spelet utgjorts av Gotska Sjön. Med dessa kvalificerade stridsfartyg i detta mycket begränsade geografiska området har huvudfokus under övningen legat på att stoppa smuggling och piratverksamhet.... Man tar sig för pannan...
Syftet med den marina närvaron i det påhittade landet Bogaland, där insatsen har genomförts, har bland annat varit att förebygga piratverksamhet, bedriva sjökontroll samt stödja de övriga vapengrenarnas verksamheter.
Det är för övrigt sorgligt att inte ens Försvarsmakten på egen webbsida klarar ut begreppen och benämner försvarsgrenar som "vapengrenar".

Det är hög tid att växla upp Försvarsmakten och övningarnas innehåll nu! Det duger inte längre att öva mot okvalificerade hot i tider då omvärldsläget förändras till det sämre, och där den dimensionerande motståndaren är högteknologisk och kvalificerad - inte ens under stabsövningar. Det tål ånyo att påminna om GUUBBE - Georgien, Ukraina, Upprustning, Beredskapsövningar, Brott mot CFE-avtal och Ekonomiska hot. När ska verkligheten få genomslag på hur vi övar och dimensionerar vårt försvar och rikets samlade krishanteringsförmåga?

Senare i helgen kommer inlägg om ubåtsaffären och ÖB:s senaste uttalanden. 

18 kommentarer:

 1. Så för att kunna möta morgondagens hot så övar vi mot okvalificerade lågteknologiska motståndare i en övning som jag känner igen från min värnplikt 2005 som är baserad på scenarion från Balkan 1994... Känns lite sådär faktiskt. Särskilt med tanke på hur utvecklingen ser ut i vårat närområde.

  För övringt:

  "Kan man klara av detta så kan man även klara av piraten och terroristen i den marina miljön har vi hört Jan Thörnqvist klokt uttalat vid flera tillfällen."

  Var vad vi brukade säga i armén ochså innan vi fick reda på att slutövning 2005 skulle vara en peacekeeping operation baserad på Balkan. Sen dess verkar det ha varit 90 tals peacekeeping som definierat vår utbildning.

  SvaraRadera
 2. Hav förtröstan! Idag fick vi i Försvarets spjutspets (17. hvbat) övningsmeddelande 1 hemskickat inför vår KFÖ om en månad. Genom att inget publicerats offentligt så nöjer jag mig att konstatera att det dels är mycket bra att övningsdeltagarna får ta del av scenariot i god tid innan och dels att det är ett scenario som verkar ha ett mer nationellt perspektiv.

  SvaraRadera
 3. Håller fullständigt med att Bogaland scenariot är obsolet. Men det passar säkert våra politiker, dom slipper ju då att konfronteras med verkligheten...

  SvaraRadera
 4. Jobbade på övningen Hv-övningen Geltic Bear i senhöstas. Det dimensionerande scenariot var att del av Sverige var intressant för "Stormakt Röd". Hv-bataljonerna hade inom den ramen uppgifter såsom försvar av flygbas och hamn etc. Några dagar in i övningen gällde tillstånd krig!
  Övningen var väl spelad av HvSS och (i mitt fall) MR S.
  Äntligen var det en realitet, till skillnad mot de tidigare scenarierna med morotsplanterande miljöpartister etc.
  Det förvånar mig att minoritetsarmén fortfarande övar på upplopp i Mjölby mfl spelkort från förr!

  SvaraRadera
 5. Fast visst skall väl Hv-männen även fortsättningsvis öva C-IEDinsats och mobile checkpoint?

  ...eller är det dags att börja öva IED?!

  Död åt Bogaland.
  Nu gäller x-land (uttalas kryssland).

  SvaraRadera
 6. Det är faktiskt i första hand en politiskt övning för att visa vad duktiga vi är.......

  SvaraRadera
 7. Något riktigt bra och riktigt osannolikt, vore ju om den NBG som nu förbereds och övas vidare under hösten får en nationell inriktning, alternativt en inriktning på närområdet med en avancerad motståndare.

  Sannolikt blir det väl dock som vanligt, ingen riktig deployering eller logistik övas, bara sådant som man klarar av att hantera. Brohuvuden lämnas oförsvarade eftersom Core Batallion hellre övar fälttåg mot insurgenter i tangentens riktning...

  SvaraRadera
 8. Skrota Bogalandscenariot och väx upp!

  Dessvärre får vi nog försöka öva något som vi i teorin kan hantera någorlunda riskfritt från att bli pinsamma.
  Det här upplägget har vi övat sedan början av seklet så nu bör väl de flesta börja förstå vad som gäller?

  "högteknologisk och kvalificerad motståndare" är väl en person som har både Ak47 och mobiltelefon;-)

  Efter ha läst det senaste från fru Widegren och lyssnat på fru Enströms något entoniga framträdande i KU, så blev ÖBs filmförsök till att hantera det "felaktiga" resultatet i medarbetarundersökningen, för mycket på en gång.
  Alla tre är enligt mig helt ur fas med verkligheten.


  Hej å hå framåt mot IO14 vi gå!
  Hela filmen andas uppgivenhet och total avsaknad av förståelse för resultatet av FMVIND.
  Har ÖB redan avgått i tanken och tagit med sig herr Salestrand?
  Sitter han inte ens kvar året ut?
  Vem eller vad får honom som yrkesman att tala för IO14, 2023+ om alla önskedrömmar bli uppfyllda?

  Om han får några pengar över(!) ska dessa eventuellt satsas på marinen. Då är väl den grenen av vårt försvar snart ett minne blott.

  Strypa importen via Göteborg i ett övningsupplägg?

  Detta kommer guds gåva till mänskligheten i form av HMS Jägaren att ta i tu med så fort det bara går;-)
  Under tiden kan säkert monitorn Sölve underhålla fienden.

  Vi är några som behöver semester efter denna veckan och har därför bokat en bussresa till Ukraina med Rysk tolk! Där verkar det vara lugnt och skönt just nu!?

  Pust!

  Teaterdirektören.

  P.S. Hur kan vi ha politiker som skall granska regeringen som inte förstår varken frågorna de själva ställer eller de svar som levereras?
  P.S. För övrigt deklarerade, enligt uppgift, fru Widegren häromdagen att ett angrepp på någon av de Baltiska staterna var ett problem för NATO som vi inte skulle ge oss in i!
  Antar att det kommer något samsynt om detta i beredningen?

  SvaraRadera
 9. Är det inte dags att planera in KFÖ serier för att befattningsutbilda alla gamla värnpliktiga som fortfarande är krigsplacerade som utfyllnad. Vet dom ens om att de är krigsplacerade?

  SvaraRadera
 10. Det kan ju låta lockande att skrota övningen som sådan när vi har extremt ansträngd ekonomi - och kanske är det så man skall göra.
  Bakgrunden till Viking är att Sverige har tagit på sig att utbilda/träna officerare från det forna östblocket inom ramen för PFP - med stöd av USA. USA pyntar in en hel del cash samt en icke oansenlig mängd utrustning för att denna övning över huvudtaget skall kunna genomföras. Jag har inte deltagit i alla de Vikingövningar som förekommit men jag kan konstatera att nivån på de forna Öststatsofficerarna blivit avsevärt högre med tiden - om detta är Vikingövningens förtjänst/bidrag eller inte går naturligtvis att diskutera. Men att bara sluta med övningen tror jag inte gagnar någon - trots att vi har en mycket ansträngd ekonomi och att vi har mer akuta säkerhetspolitiska spörsmål att hantera. Problemet blir den berömda pendeln - ska den tillåtas slå fullt utslag åter till nationellt försvar?
  Att vi behöver kvalificerade övningar mot en högteknologisk motståndare, stabs- såväl som riktiga övningar i fält, är jag den första att skriva under på. Men hur dessa skall bedrivas tål att fundera på med tanke på att Ryssland lyckats förskjuta motståndarens politiska, militära och ekonomiska maktmedel i Krim/Ukraina krisen så att de i princip blivit helt betydelselösa.
  Hur skall vi (Sverige) själva göra för att inte alla våra maktmedel skall gå att förskjuta samtidigt? Bidrar skrotandet av Vikingövningen till lösningen på detta?

  SvaraRadera
 11. Ytterligare ett tecken på att försvaret inte går i takt med verkligheten. Dessutom verkar höga militärer totalt sakna en framförhållning och en kritisk analys av verksamhet mot verklighet. Därför börjar jag undra hur en förändring är möjlig.
  Min utgångspunkt är att MUST har levererat analys och info. om Ryssland, till försvarsdepartementet. På departementet har man anpassat omvärldsanalysen så att den passar ihop med minskade anslag till försvaret. Om detta är sant så undrar jag hur tjänstemännen påverkas av en ny regering ? Om regeringen inte får alla fakta presenterat, då blir ansvaret departementet.
  Har regeringen fått alla fakta och signaler om ökat hot, då har regeringen ansvar.
  Har inte hört någon som är kritisk om bristande kunskap om Rysslands nya ambitioner.
  Verkar som alla inget visste och är nöjda med det. Jag är inte nöjd med den totala bristen på historia och professinell analys. Utkräv ansvar !

  SvaraRadera
 12. Jag håller med och dessutom är min uppfattning att vi även lider av enorm felinlärning på grund av Bogaland-scenarion och liknande.

  Lyckligtvis inskränker sig min marina erfarenhet till HMS Tapper men på land har jag haft följande upplevelser.

  Kompaniet övar "utlandsscenario" med strid mot banditer men grupperas ändå utspritt vilket innebär att 20 "banditer" i princip rensar ut underhållskompaniet med 100 man i förläggningen. Korrekt uppförande borde antingen ha varit en tät gruppering med strikt vakthållning och bekvämligheter eller spridd gruppering med skyl mot flygspaning. Att gå halvvägs blir löjligt men är tyvärr hur många soldater övats under 2000-talet.

  Utbildning på hur man rör sig i terräng med IED hot. Personlig slutsats av detta är att försiktighetskraven för utlandsstyrkan ej är tillämpliga i svensk skogsterräng där du kan dölja en IED i princip var som helst.

  Försök att skydda utflygningen av NBG från en flygplats med en Hemvärnsbataljon. Personlig slutsats av detta är att vi nog behöver NBG för att skydda flygplatsen de ska flyga ifrån...

  SvaraRadera
 13. Cecilia (M) presenterade alliansregeringens vårbudget på sin Skaraborgsblogg.

  "Försvaret av Sverige börjar i Sverige och kräver operativa krigsförband – samövade, tillgängliga med hög kvalitet som är användbara."

  Efter att ha gjort nedanstående språkliga korrektioner kan jag inte annat än hålla med.

  Försvaret av Sverige börjar i Sverige och kräver operativa krigsförband – samövade, tillgängliga, med hög kvalitet och som är användbara.

  SvaraRadera
 14. Vad är tid? Den enkla frågan har sysselsatt mänskligheten sedan urminnes tider. Det enda svar jag vet är att tid är det vi mäter. Mätningarna kan sedan användas till mycket, bl.a. att mäta avstånd med. Denna applikation används t.ex. inom radartekniken.

  En annan applikation kan vara att mäta tiden tills ”våra operativa krigsförband blir samövade, tillgängliga, med hög kvalitet och som är användbara”. Denna tid kan sedan enkelt omräknas till ljusår i svaret för att ange ett avstånd. Bogaland hänger som ett släpankare och förlänger avståndet.

  SvaraRadera
 15. Smörj upp ammunitionshissarna på HMS Småland så har vi mer eldkraft i Göteborgs centrum än resten av flottan tillsammans! Skruva fast ett par pingvinlavetter i däck och fyr igång pannorna så är vi tillbaks i leken. Mer avancerad teknologi sitter inte i resten av flottans fartyg så varför skall gamla J19 vara uträknad? Sparka igång HMS Nordkaparen och HMS Hugin som också ligger där och skvalpar så har vi en helt ny jagardivision att leka krig med! Götheborg är försenad ut på sin kinaresa, så hon kan täcka upp medan tid för bottenmålning bokas på Cityvarvet. HMS Kalmarsund är nog klar för att påbörja minutläggning efter ett snabbt oljebyte i huvudmaskin. /Sjöingenjören

  SvaraRadera
 16. Kan dessvärre bara konstatera att försvarsmakten återigen är besvärande akterseglad när förändringens vindar blåser...
  Den tillträdande Natochefen, Stoltenberg, har redan i ett uttalande slagit fast att "...nu ska Nato flytta hem...". Framtida fokus ska ligga på försvar av medlemsstaternas territorium, inte på mer eller mindre äventyrliga insatser lågtbortistan. En naturlig konsekvens av detta blir att fokus riktas på återuppbyggnad av de blå stridskrafternas krigsavhållande tröskelförmågor - patrullering i grupp och boots on the ground hör därmed till svunnen tid.

  SvaraRadera
 17. VIKING är en multinationell övning med övningsmålsättningar som bär mot fredsbevarande och/eller fredskapande operationer och samordning av civil-militära resurser.

  Nationella övningar bedrivs i andra format och i annan kontext varför det blir lite missvisande att diskutera övningsscenario innan man diskuterar övningsmålsättningar.

  Däremot kan man diskutera scenariot på CJSE men det man då väljer bort är de övningsmålsättningar man uppnår genom att svenska officerare får öva tillsammans i multinationella staber.

  Vid nationellt scenario kommer ej och skall ej heller utländsk personal deltaga men det kan man ju alltid lösa genom att svenskar får gå kurser och delta i multinationella stabsövningar i NATOs regi.

  Tex kan man göra så att de 30-50 bästa eleverna från Försvarshögskolan får delta i en multinationell stabsövning utomlands istället för CJSE som förberedelse för kommande tjänstgöring i internationella staber i en flyg, marin eller arme befattning.

  SvaraRadera
 18. Har förvisso själv inte övat scenario med Bogaland men ändå påpeka att i framtiden kan nog insats i ett sönderfallande samhälle och massiva civila oroligheter faktiskt utgöra en uppgift för Försvarsmakten. Kravallerna i Husby slutade för att våldsverkarna tröttnade, inte pga myndighetsingripande. Polisens kraftfulla agerande med explicit mål att inte göra något talar för sig själv.
  Nästa gång, när vi har "Husby" på sju olika ställen i landet samtidigt, vem ska göra jobbet?

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna