8 april 2014

Kommer försvarsministern att svara på frågan den här gången?I det yrvakna tillståndet som våra folkvalda befinner sig i med anledningen av Rysslands agerande i Ukraina så har många politiker, och i synnerhet från det regeringsbärande partiet de senaste veckorna lagt fram en rad olika förslag på anskaffningsobjekt. Det har handlat om ubåtar, luftvärn och fler stridsflygplan.

Men som jag skrev i ett inlägg härom dagen så förekommer man nu hela försvarsberedningens arbete. Det finns inte ens en tydligt uttalad försvarsidé att vila sig mot nu när omvärldsläget förändras. EN tydligt kommunicerad försvarsidé är något man kan hoppas att beredningen kommer att leverera,  även om jag i ärlighetens namn är ytterst tveksam till att detta kommer att ske.

Men oavsett hur en sådan försvarsidé skulle se ut så är det mer eller mindre omöjligt för Sverige som i praktiken är en halvö med  240 mil långa kust, en av de längsta i Europa, att ta fram en trovärdig försvarsidé utan en stark marin.

En marin utan ytstridsfartyg utgör ingen trovärdig sådan, och ska vi gå mot ett skalförsvar i syfte att åstadkomma tröskelförmåga är robotbestyckade fartyg helt nödvändigt.  Som jag skrev i inlägget så kommer vi inte att ha någon Marin bortom 2030 om inte nödvändiga beslut för framtiden fattas nu!

Av den enkla anledningen behöver befintliga korvetter modifieras för att täcka behoven här och nu. Vi har fyra skrov (korvetter av Göteborgsklass) som alla borde halvtidsmodifieras omgående för att snabbt öka den marina förmågan med anledning av rådande omvärldsläge. En sådan åtgärd skulle temporärt täcka det glapp som uppstår till dess att nya ytstridsfartyg blir operativa. Men som bekant har Försvarsmakten(!) strukit all nyanskaffning av fartyg i liggande plan. Jag hade gärna tagit del av försvarsmaktsledningens analys som låg till grund för detta beslut!

Peter Jeppsson (s) är en av få politiker som förstått det prekära läget och länge kämpat för att få andra politiker att förstå, inte minst vår försvarsminister. I dag ställer Peter Jeppsson ånyo en skriftlig fråga i ärendet rörande ytstridsfartyg till vår försvarsminister Karin Enström (m).

Fråga 2013/14:558 Nästa generations ytstridsfartyg 
av Peter Jeppsson (S) 
till Försvarsminister Karin Enström (M) 
Jag har vid tre tidigare tillfällen ställt skriftliga frågor samt skrivit en interpellation till försvarsministern avseende marinens framtida fartygsbestånd. 
Vid interpellationsdebatten den 9 december 2013, då min frågeställning om marinens korvetter debatterades, hänvisade försvarsministern till den då pågående utredningen om förändringar av processen för hur regeringen styr investeringar i försvarsmateriel (dir. 1013:52). 
För att korvetterna Gävle och Sundsvall ska kunna vidmakthållas måste fartygen snarast genomgå halvtidsmodifiering i enlighet med RÄ 12/2. Alternativet är omedelbar nyanskaffning av ytstridsfartyg. 
Med anledning av att ytstridsfartygen utgör en helt avgörande del för försvaret av Sverige vill jag härmed ånyo ställa frågan: När avser regeringen att fatta nödvändiga beslut om modifiering av befintliga korvetter alternativt omedelbar nyanskaffning av nästa generations ytstridsfartyg?

Tyvärr tror jag inte Jeppsson kommer att få något relevant svar av ministern den här gången heller. Men förhoppnings så väcker det debatt och uppmärksammar andra folkvalda politiker på det prekära läget. Trägen vinner.

För övrigt är sju ytstridsfartyg ett hån mot en trovärdig marin försvarsförmåga. Numerären måste dubbleras - minst!

UPPDATERAT: Jeppsson skriver i dag en debattartikel i samma ämne (BLT)

41 kommentarer:

 1. Kan vi inte hoppas på det maritima samarbetet med Litauen som skrevs under nyligen?
  Vi har väl ungefär lika stor "flotta" och då deras gräns är klart mindre borde de kunna ställa upp?
  Ironi...

  SvaraRadera
 2. Efter att de fyra kustkorvetterna av Göteborgsklassen hade beställts 1985 så blev det efter ett par år diskussion huruvida man skulle utnyttja optionen att beställa ytterligare två kustkorvetter. Då förklarade försvarsminister Roine Carlsson att det inte skulle bli några fler kustkorvetter, och tillade att "stora plåtschabrak för att marinofficerarna ska få glänsa på kommandobryggan är ingenting att spilla pengar på." Idag, som Skipper åskådliggör på ett tydligt sätt, så kanske dessa fartyg är de som kan köpa tid åt marinen, i avvaktan på nya ytstridsfartyg. Jag tror dock inte den här regeringen tar den chansen. Karin Enström kommer att återupprepa att "antalet korvetter kan variera över tiden".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har nog tyvärr helt rätt. Hade man menat allvar så hade man visat det i vårpropositionen.

   Radera
 3. Ja nu råkar ju Jeppson vara från Blekinge och företräder marinbasens intressen för att bli återvald.. Inga problem med den marina driven men källkritik är viktigt att ha klart för sig när olika aktörer driver vissa frågor.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Källkritik? Det här är förstahandsuppgifter!

   Radera
 4. När SAAB köpt sitt varv kommer beställningarna på även ytstridsfartyg.

  SvaraRadera
 5. Både vår FÖmin och GD, herr Sandwall är överens om att vi har ett tillräckligt försvar och att det är gripbart, floskel, floskel o.s.v.
  När både det politiska systemet och myndigheten är så överens kan jag tycka att frågan om vår framtida Marin är besvarad!
  Varken vår FML eller de förtroendevalda ser tydligen något behov att på något sätt ändra eller förstärka våra Marina ytstridsstyrkor under en lång tid framåt.
  Nu kanske Marinen får betala priset för utvecklingsverkstaden och processen att ta fram Visbykonceptet.
  Sett i backspegeln. Hur många "vanliga" robotförande farkoster ryms inom tid och kostnader för projektet?
  Samtliga fartygsprojekt på ytan har dessutom strukits av försvarsmakten, precis som du skriver, något att komma ihåg.
  Vissa inom FML har en del att förklara! Speciellt med tanke på vad som tidigare sagts!
  Skipper, du efterlyser en analys som kan förklara vår försvarslednings handlande?
  Jag tror dessvärre inte att det finns någon sådan i detta ärende heller.
  Finns det en är den säkert PH-klassad. (Pinsamt Hemlig)

  Svaret på din rubrik är nog dessvärre, NEJ.

  En klen tröst i eländet är att det långt innan 2030 kommer att saknas så mycket annat, om ingenting görs omedelbart, att en Marin utan fartyg inte kommer att märkas i förskingringen.
  Att man från vår FML, istället för att luta sig mot fakta i RRs rapport förnekar och
  blundar är för mig obegripligt.
  Den analysen är helt säkert PH-klassad.

  Egentligen har RR bara konfirmerat det vi här på bloggen talat om i flera år.
  De som följer debatten här bör inte vara förvånade.

  De verkar inte som om vare sig vår Fömin eller FML anser "att ytstridsfartygen utgör en helt avgörande del för försvaret av Sverige".

  Jag måste erkänna att jag vet egentligen inte vad de anser vara en viktig del av vårt försvar överhuvudtaget. De verkar inte prioritera någonting just nu!
  Yrvakna partiutspel är just, bara utspel, och har ingen bäring i verkligheten.

  Teaterdirektören.

  P.S. I natt kommer vi att göra försök med väldigt sen kvällsföreställning.
  Får väl se i morgon om vi lyckades fylla salongen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, men vi har i alla fall HMS Jägaren, 42 år och still going strong... Hoppas salongen blev välfylld.

   Radera
  2. Hur många "vanliga" robotförande farkoster ryms inom tid och kostnader för projektet?

   Exactamente. Väldigt avancerade plattformar. Så avancerade att vi inte haft råd med adekvata vapen och vapensystem för att lösa förutsägbara uppgifter.

   Radera
  3. Föreställningen blev ett totalt fiasko så i sann militär hej å hå anda gör vi ett nytt försök. Denna gång kommer vi ej att göra reklam för föreställningen.

   Tänk att västkust-båten har kommit upp sig så pass att den figurerar i riksdagshuset :--))
   Ser på twitter att du förespår en avveckling av den lilla prototypen HMS Jägaren redan 2018?
   Jag som tror på en halvtidsmod 2015-2016;-)

   Räknas HMS Manlighetens kvarlevor som att den är i någon form av påse;-))?
   Kanske lite mer åt soppåsehållet tillsammans med så mycket annat?

   Eftersom HMS Jägaren är en prototyp och den enda farkosten av sitt slag i hela världen bör den klassas som ett världsunikt objekt och bevaras för eftervärlden att beskåda. Bör helst komma med på någon av alla dessa listor som finns. Antar att den tillsammans med våra västkusträkor redan är rödlistad sedan länge.
   Dessutom, som den prototyp den är, så finns oanade möjligheter till utveckling av den lilla båten.
   Nytt (längre) skrov, nytt inkråm, nytt maskineri, digitaliserad sambandsutrustning och en uppdaterad beväpning (sjömålsrb och lvrb)så är HMS Jägaren redo för minst fyrtio år till i saltvattnet!
   Eventuellt bör utrustningen i byssan också ses över lite?

   För att använda herr Widmans uttryck. Vad väntar vi på?

   SUCK!

   Jag börjar tyvärr få svårt att ta frågor om vårt försvar på allvar. Undrar varför?

   Teaterdirektören.

   Radera
  4. Sumatra: Det vore väldigt intressant om Riksrevisionen tog sig an hela Visbyprojektet i syfte att lära för framtiden.

   Teaterdirren:

   "Bofors 40mk4 är den senast framtagna kanonen från BAE Systems. Det är en förhållandevis lätt pjäs som ska passa mindre fartyg och den bygger på teknik från kanonen i stridsfordon 90. Det finns ett stort internationellt intresse för den och skjutningar från marinens fartyg är ett viktigt led för att verifiera pjäsen inför potentiella kunder."

   Glöm nu inte att det var vårt "frontline warship" HMS Jägaren som fick äran att genomföra dessa viktiga prover!

   http://fxm.se/blog/provskjutningar-pa-uppdrag-av-fxm

   Hon är dessutom dokumenterad på film. Så samla ihop all personal på teatern och kör en filmlunch med HMS Jägaren i morgon. Det kan ni behöva.

   http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyhetsarkiv/Nyheter-2012/FMV-testar-bevapning/

   Radera
  5. Vi vet båda att hela spektaklet höll på att sluta med en katastrof då kanonen hotade att lämna fartyget på icke anbefallt sätt. Dessutom var risken uppenbar att den samtidigt skulle ta icke oväsentliga delar av fartygen med sig. Viss uppdatering krävdes akut.

   Vi skall snart njuta av en lunch där vi kan se den underbara farkosten live genom fönstret samtidigt som vi avser att mumsa i oss de rödlistade räkorna.
   Några av teaterns anställda har dessutom haft några fingrar med i provskjutningssyltburken.

   Att HMS Jägaren har en stor utvecklingspotential påpekade jag faktiskt i min kommentar!

   Teaterdirektören.

   Radera
 6. Om våra politiker nu äntligen skulle inse att marinen behöver fler ytstridsfartyg och besluta sig för att halvtidsmodifiera alla korvetter av Göteborgsklass samt beställa 5-6 nya fartyg, vilken/vilka fartygstyper anser du Skipper skulle vara bäst? Fregatter?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om jag förbehållslöst fick vraka och välja så är det ett antal lv-robot bestyckade fregatter i kombination med ett större antal mindre korvetter/patrulbåtar med sjömålsrobot och ubåtsjaktförmåga.

   Men det allra viktigaste är att få upp numerären, så därför är det senare alternativet det mest rimliga.

   Radera
 7. Du är lite vinklad i din partipolitiska rapportering, det finns 20 riksdagsledmöter som flaggat upp för det här i flera år...

  Bra att Jeppson tydliggör Enströms försvarsfientlighet. Hoppas han i höst kommer vara lika framgångsrik i försvarsbudgetförhandlningarna med MP som så sent som för 2,5 månader ville skära 7 miljarder i försvarsbudgeten för att satsa på mer prioriterade områden än marinen som t.ex. antibiotikaresistens och översvämmningsskydd.

  Romson visade i riksdagen 15 jan 2014 en total världsfrånvändhet och hånade Björn Söder (SD) för hans rysskräck. Sannolikheten för marina satsningar med en socialdemokratisk regering får anses som mycket små till obefintliga. I höst får vi vara glada om marinen klarar sig undan ytterligare miljardnerdragningar när MP ska satsa försvarsbudgeten på antibiotikaresistens.

  Anförande 55-58
  http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Partiledardebatter/Partiledardebatt/?did=H1C120140115pd&doctype=pd#pos=7064

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad är 20 riksdagsledamöter mot resterande 329? Nästan försumbart!

   Radera
  2. Vinklad? Jag lyfter upp viktiga ärenden OAVSETT partitillhörighet. När SD släpper hörnflaggan och slutar tala om att upprätta Marinbaser och återta alla Kustartilleriregementen och istället börjar tala om FÖRMÅGOR och stridande plattformar så kommer de att få ett betydligt större utrymme än tidigare.

   Radera
  3. Jansson (SD) kommenterade i ett gästinlägg på WW sin budgetmotion som en skiss att utgå ifrån. Det tycker jag är en rimlig utgångspunkt, att politikerna anger en avsikt gällande försvarsförmåga och sen lämnar till professionen att bedöma hur man lämpligast löser uppgiften. Att politiker ska detaljstyra inköp av enskilda vapensystem är helt galet. Det vore ju som att politiker la sig i exakt vilka röntgenapparater en röntgenavdelning på sjukhus köper in.

   Riksregaliet, medlem av SDs försvarsråd sammanfattar SD:s försvarspolitik på följande sätt:
   "Partiet föreslår:

   Återinför värnplikten
   Försvaret av Sverige på hemmaplan skall vara huvuduppgiften
   Stöd och upphandlingar mot svensk försvarsindustri.
   Anskaffning av 100 Gripen NG samt fortifikation skydd för stridsledningscentraler. BAS 90 skall återskapas.
   Kustartilleriet skall återuppsättas i rörlig form. Bestå av tre fredsförband med två detachementen.
   Ha modern matriel med bl.a RBS 15KA på lastbil, Archer 155mm och RBS 17 Hellfire samt minor.
   Tre brigader totalt skall uppsättas med heltidsanställt kompani av med RBS 15KA på Gotland.
   Gotland skall återfå KA och armeförband. Anskaffning av långdistansluftvärn till Gotland.

   Armen skall bestå utav 6 mekaniserade brigader. Första bataljonen i varje brigad ska vara anställd.
   KFÖ skall ske löpande på brigadnivå.

   Licenstillverkning av utländsk matriel som bedöms vara viktigt för försvaret av Sverige.

   Flottan tillförs fler ubåtar. Luftvärnsrobot till korvett typ Visby samt nya logistikfartyg. Planering för ersättare av korvetterna skall påbörjas."

   Sen tycker jag att det måste vara bättre att ha en situation där man tvistar om hur man ska fördela de extra resurserna som SD skjuter till, än som det är med övriga partiers budgetförslag, att det helt enkelt inte finns några extra resurser att fördela. Eftersom Jeppsson (S), Widman (FP) och Danielsson(C) trots allt, år efter år ständigt röstar igenom budgetar utan försvarssatsningar. Då hjälper det liksom inte att dom argumenterar fint på sina bloggar.

   Radera
 8. Om jag har förstått det rätt så har vi ett antal uppgraderade version 5 Visbyklasskorvetter och ett antal ännu inte uppgraderade Visbyklasskorvetter. Sammanlagt 5 st.

  Sedan ska vi ha 2 st. Göteborgsklasskorvetter, Gävle och Sundsvall.

  Till sist ska vi ha 2 st. Stockholmsklasskorvetter, HMS Malmö och HMS Stockholm.

  Det blir 9 båtar.

  Enligt Wikipedia ska tilläggas. Men Wikipedia är kanske inaktuell i det här fallet?

  Roger Klang

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gävle är sedan länge avrustad. Stockholm/Malmö har man hotat länge med att avveckla, och det lär nog bli inom kort. Då har du inte nio fartyg längre.

   Radera

 9. "För övrigt är sju ytstridsfartyg ett hån mot en trovärdig marin försvarsförmåga. Numerären måste dubbleras - minst!"

  För att inte tala om hånet mot skattebetalarna som tar notan, men inte vet om de blir försvarade, med tanke på att regleringsbrevet inte anger vad som skall försvaras.
  Bara delar av Sverige skall försvaras, men vilka delar är dessa?

  SvaraRadera
 10. Min åsikt: 3 Fregatter på varje marinbas. Muskö. Karlskrona och ett återuppstått marinbas Väst. (GBG). Totalt 9 st. För att kunna härbärgera alla vapensystem för undervattensmål, ytstrid, luftvärn och artilleriunderstöd för landmål. Kombinerat med div. Bevakningsbåtar med lättare beväpning. Sen ett återuppstått Kust-artilleri med sjömålsrobotar i erforderligt antal.+ närluftvärn. Sen iordningställande av vissa bergrum för skydd av trupp. I detta ska även amfibieförbanden utökas. Detta är ett minimum för att skydda gränsen. Dyrt?Ja det är det. Men vad är viktigast?Vår frihet eller bomarknaden?Eller migrationen tex.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nio stridsfartyg är en alldeles för liten numerär. Gärna fregatter, men vad ska man då använda för ubåtsjakt inomskärs?

   Radera
 11. Putin har ännu inte bromsat så den viktigaste frågan håller på att bli vad vi KAN skaffa nu i stället för vad vi BÖR köpa för framtiden. Vi borde alltså beställa ammunition, reservdelar osv, och göra allt för att utöka besättningarna. Sedan kan kanske umkhonto för Visby återupptas? Några gamla båtar kan renoveras. Kustartillerirobot borde gå mycket snabbare att köpa och få i drift än korvetter. Kustbevakningen skulle kunna slås ihop med marinen, utrustas med sensorer och användas som patrullbåtar, kanske skulle det t.o.m. gå fortare att utöka deras flotta än köpa riktiga stridsfartyg.

  Medan vi gör det akuta kan vi planera det långsiktiga och ta höjd för förmågetillväxt. Kanske A26 beställningen borde utökas med ett tredje skrov som används för en fullskalesimulator för att kunna intensivträna besättningar till fler ubåtar om vi behöver utöka flottan? Om nästa korvett samordnas med Finland och vid fortsatt ökande hot byggas i tiotal kan de bli mycket billigare per styck, osv.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är benägen att hålla med dig. Tyvärr tror jag vi aldrig kommer att få se lvrb installeras på Visby.

   Radera
 12. Jag är väl inte 100 insatt i fartygsfrågor, flyg är mer min gren men måste ändå få fråga. Är inte korvetter egentligen för få för att verkligen kunna på maximalt sätt utföra det vi hoppas på. Jag menar fartyget måste dels ha ett kraftigt luftförsvar dels för egenskydd samt förmågan att på ordentligt håll kunna verka mot fientliga luftmål som är ämnade för mål inne i landet. Man måste sedan ha motsvarande kapacitet mot sjömål samt kunna på ett uthålligt sätt verka mot u-båtar. Man bör sedan ha minst en gärna två helikoptrar ombord med allt vad därtill tillhör. Besättning och vapen till allt detta måste ju någonstans ta vägen, speciellt om man betänker att man måste avlösa varandra. Sedan måste vi utbilda och framförallt öva dessa besättningar om det skall vara meningsfullt. Vi pratar här antar jag om fartyg som förmodligen är dubbelt så stora som Visbyklassen. Säg att vi har råd med tio sådana fartyg, måste vi inte då återinföra värnplikten för att det skall vara möjligt. Prislappen blir ju ett antal miljarder, men har vi råd med att göra så dåliga affärer som Vattenfalls Neon-affär där vi skattebetalare förlorade 37 miljarder har vi säkert råd om vi vill. Chefen fick ju dessutom miljonbonus för nit och redlighet!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att satsa på större fartyg än Visbykorvetter i det läge vi befinner oss i nu är helt fel väg att gå. Varför ska vi dimensionera fartyg för att bära helikopter ombord? Dessa kan utgå från land och ansluta där de behövs. Fler mindre fartyg för att snabbt bygga upp numerären måste vara det viktigaste just nu. Vi måste skapa tröskelförmåga i syfte att en motståndare ska tveka och välja att inte angripa oss.

   Radera
 13. Kan Skipper eller någon annan insatt ge ett rimligt förslag på personalåtgång och estimerad kostnad med en Marin som består av ex. A: 15 ytstridsfartyg, 8 ubåtar, 3 större logistikfartyg (som kan landa mer än en hkp14 åt gången), 2 KA-bat (eldrör el rb), 3 Amfbat.

  Med vänlig hälsning
  Anders

  SvaraRadera
  Svar
  1. Väldigt svårt att beräkna detta. Det finns så mycket "det beror på" i frågan.

   Radera
 14. Jag undrar om vi alls ska ha ytstridskrafter. Utvecklingen går mot mer och mer stealth, och mest stealth får du under vattenytan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur avser du lösa: Sjöfartysskydd? Ubåtsjakt? Målinmätning på stora avstånd? Långräckviddig bekämpning? Att snabbt flytta sjöstridskrafter dit de behövs?

   Detta löser man inte med farkoster under ytan.

   Radera
  2. Sjöfartsskydd och andra polisiära uppgifter (egentligen all myndighetsutövning i fredstid) sköts bäst av Kustbevakningen, som då behöver bli paramilitär med lättare beväpning.

   Naturligtvis kan man inte ha 100% ubåtar i flottan då det behövs ubåtsräddning/minröjning/ubåtsjakt. Några ytfartyg kommer alltså alltid behövas till detta, men det är mer fredstida uppgifter. I den form av asymmetrisk krigföring som skulle bli aktuell för svensk del är det helt enkelt inte troligt att kunna utföra sådana uppgifter mer än i mycket begränsad omfattning under pågående konflikt. Detta eftersom den större parten har hög förmåga och lång räckvidd både på vapen och sensorer, och utvecklingen kommer att fortsätta. Framtidens krig kommer dessutom komma snabbt och utkämpas snabbt, det ser vi exempel på i Georgien och Ukraina.

   Ubåtarna behöver utrustas med sjömålsrobot för att få lång räckvidd, gärna luftvärnsrobot och spaningsdrönare med. Och självklart ska flottan kompletteras med kustrobot och flygvapen, detta helt oavsett fartygstyper.

   Det skulle så klart krävas en annan taktik än i dag med ett undervattens-upplägg, men man skulle få en flotta med enormt mycket mer skyl och skydd som därför skulle ha lättare att utföra sin uppgift. För 20 år sedan började man projektera Visby för att ha stealth för att möta det hot man såg då, att ta det steget vidare nu bör vara rätt väg att gå för ett litet land som har en stor och militärt stark granne.

   Nu tror jag inte detta förslag kommer att genomföras på grund av ovilja att lägga pengar på försvaret samt konservatism, men det är åtminstone ett intressant tankeexperiment.

   Det gäller att hänga med i utvecklingen och inte rusta för att utkämpa föregående krig igen så som är traditionen.

   Radera
 15. har vi fartyg i malpåse?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, men återtagning av dessa kommer att kosta mycket pengar eftersom de är slaktade på delar och ej underhållna.

   Radera
 16. Vår statsminister har tidigare använt uttrycket särintresse i samband med försvaret. Det skär i hjärtat att höra att höra ett sådant citat från landets ledning. Rent krasst har han dock rätt. I och med värnpliktens avskaffande så har försvarsintresset och kunskapen minskat kraftigt. Visst finns det några tappra själar som följer försvarsbloggarna och försöker hålla igång debatten men antalet är relativt begränsat. Gå in på en modeblogg och räkna antalet inlägg så förstår ni vad jag menar...

  Med nuvarande personalförsörjningssystem så kommer försvaret att förbli ett särintresse och därmed kommer aldrig tillräckligt med pengar att fokuseras på området. Vi får ställa vårt hopp till att åka snålskjuts på Finland och de nya NATO-länderna på andra sidan Östersjön. Med lite tur kan vi hålla oss utanför en konflikt. Har vi otur blir Sverige som militärt vakuum utvalt till slagfält i en kommande konflikt.

  SvaraRadera
 17. Ok, jag godtar utan reservationer din uppfattning vad beträffande fartygens storlek. Men, är den baserad på bara ekonomi eller är det så att det enligt din uppfattning man inte har så mycket att vinna på att göra fartygen större och mer kompetenta "på pappret". Jag inbillar mig t ex att en helikopter med start från fartyg ordentligt öster om Gotland har mer gynsamma förutsättningar för sina uppdrag än om den startat från ex Gotland. Jag inbillade mig också att ett större fartyg har större uthållighet sett ur logistisk synsätt. Visst håller jag med om att det blir dyrare, men om ett åkeri ex behöver en viss storlek för sin verksamhet på grund av ekonomi köper mindre lastbilar än man har behov av riskerar att förlora all förmåga och på sikt missta sina kunder.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har helt rätt i det du skriver. Men jag tar in den ekonomiska aspekten också, det är den ENDA aspekten som man helt uppenbart aldrig kommer ifrån.

   Självklart är det du beskriver bra att ha, men primärt handlar det om att öka numerär. Väljer vi stort och dyrt blir det per automatik också färre kölar.

   I den bästa av världar vore en kombination av fregatter, korvetter, robotbåtar och patrullbåtar det bästa så att man kan sätta samman förband efter uppgift.

   Men det är en utopi i dagens ansträngda ekonomi. :-/

   Radera
 18. 4/4/2 B modellen vore det bästa.
  Alltså 4 ubåtar, 4 fregatter och 2 jagare baserade på Berga. Det skulle försvara huvudstaden, lösa uppgifter i Östersjön och även lösa uppgifter i internationella insatser med helikopter ombordbaserad.

  Tröskeleffekten kan bara skapas genom stora och avskräckande fartyg.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Slutsatserna i det bedömandet hade du fått underkänt på i taktikkursen.

   Radera
 19. @Skipper från frågvis novis.

  1. Anser ni att en ny generaton korvetter/fregatter skall utvecklas i Sverige eller anser ni att färdigutvecklade diton skall införskaffas?

  2. Anser ni att nästa generation kan baseras på VISBY-klasssen?

  3. Är dedikerade luftförsvars/ytstrids korvetter ett alternativ.

  4. Är norska Skjold klassen tillräcklig för att öka på numerären.

  SvaraRadera
 20. 22.00 Vad skulle vi ha jagare till? För mig hör den storleken av fartyg ihop med vad som är minimum för välfungeranda långräckvidds eskort av handelssjöfart samt tiden innan sjömålsrobot vart effektivare än 120 mm eldrör.

  Vil du ha något som imponerar så skaffa tillräcklig nunerär av ka-robot och flygburen sjömålsrobot för att med råge mätta luftvärnet hos den bästa Ryska flottstyrkan. Så många robotar får knappast plats på två Jagare och det blir tokdyrt att köpa så många fartyg att flottan kan duellera med en stormakt.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna